Nama : .....................................................

tarikh : .............................................
Tema : Haiwan liar

Ini ................
i

.......... ini ...............
.......... ini berwarna
...................
Ini ................
.......... ini ...............
.......... ini berwarna
...................
Ini ................
.......... ini ...............
.......... ini berwarna
...................
Ini ................
.......... ini ...............
.......... ini berwarna
...................
Ini ................
.......... ini ...............
.......... ini berwarna
...................