Sejarah Sunda

Kecap Sunda hartina Alus/ Alus/ Bodas/ Bersih/ Cemerlang, sagala hiji hal anu ngandung unsur kebaikan, urang Sunda diyakini ngabogaan etos/ watek/ sipat Kasundaan minangka jalan nuju keutamaan hirup. Watek / sipat Sunda anu dimaksud nyaéta cageur (cageur), bageur (alus), bener (bener), singer (mawas diri), sarta pinter (pandai/ calakan) anu geus aya saprak jaman Salaka Nagara warsih 150 nepi ka ka Sumedang Larang Abad ka- 17, geus mawa kamakmuran sarta karaharjaan leuwih ti 1000 warsih. Sunda mangrupa kabudayaan masarakat anu cicing di wewengkon kulon pulo Jawa kalayan leumpangna wayah geus sumebar ka sagala rupa penjuru dunya. Minangka hiji suku, bangsa Sunda mangrupa cikal bakal nangtungna peradaban di Nusantara, di mimitian kalayan nangtungna karajaan pangkolotna di Indonésia, nyaéta Karajaan Salakanagara sarta Tarumanegara nepi ka ka Galuh, Pakuan Pajajaran, sarta Sumedang Larang. Karajaan Sunda mangrupa karajaan anu asih tengtrem, salila pamaréntahanana henteu ngalakonan ekspansi pikeun memperluas wewengkon kakawasaanana. Turunan Karajaan Sunda geus ngababarkeun karajaan- karajaan badag di Nusantara diantarana Karajaan Sriwijaya, Karajaan Majapahit, Karajaan Mataram, Karajaan Cirebon, Karajaan Banten, jeung sajabana.

Kronologi Sajarah Karajaan Sunda

Karajaan Sunda (669-1579 M), nurutkeun naskah Wangsakerta mangrupa karajaan anu nangtung ngagantikeun karajaan Tarumanagara. Karajaan Sunda didirikan ku Tarusbawa dina warsih 591 Caka Sunda (669 M). Nurutkeun asal sajarah primer anu asalna ti abad ke-16, karajaan ieu mangrupa hiji karajaan anu ngawengku wewengkon anu ayeuna jadi Propinsi Banten, Jakarta, Propinsi Jawa Kulon , sarta bagian kulon Propinsi Jawa Tengah.

Dumasar naskah kuna primer Bujangga Manik (anu menceriterakan lalampahan Bujangga Manik, saurang pendeta Hindu Sunda anu ngadatangan tempat-tempat suci ageman Hindu di Pulo Jawa sarta Bali dina mimiti abad ke-16), anu ayeuna ditunda dina Perpustakaan Boedlian, Oxford University, Inggris saprak warsih 1627), wates Karajaan Sunda di palebah wétan nyaéta Ci Pamali ("Walungan Pamali", ayeuna disebut minangka Kali Brebes) sarta Ci Serayu (anu ayeuna disebut Kali Serayu) di Propinsi Jawa Tengah. Tome Pires (1513) dina catetan lalampahanana, Suma Oriental (1513 – 1515), nyebutkeun wates wewengkon Karajaan Sunda di palebah wétan kieu: “Samentara jelema negeskeun yén karajaan Sunda ngawengku satengah pulo Jawa. Sawaréh urang séjénna ngomong yén Karajaan Sunda ngawengku sepertiga Pulo Jawa ditambah seperdelapannya deui. Cenah, kuriling Pulo Sunda tilu ratus legoa. Tungtungna nyaéta Ci Manuk.' Nurutkeun Naskah Wangsakerta, wewengkon Karajaan Sunda ngawengku ogé wewengkon anu ayeuna jadi Propinsi Lampung ngaliwatan pernikahan antara kulawarga Karajaan Sunda sarta Lampung. Lampung dipisahkan ti bagian séjén karajaan Sunda ku Gupitan Sunda.

Hubungan Karajaan Sunda jeung Éropa Karajaan Sunda geus lila menjalin hubungan dagang jeung bangsa Éropa kawas Inggris, Perancis sarta Portugis. Karajaan Sunda kalahka kungsi menjalin hubungan pulitik jeung bangsa Portugis. Dina warsih 1522, Karajaan Sunda nandatanganan Jangji-pasini Sundaportugis anu membolehkan urang Portugis ngawangun benteng sarta gudang di palabuhan Sunda Kalapa. Minangka imbalannya, Portugis diharuskan méré bantuan militer ka Karajaan Sunda dina nyanghareupan serangan ti Demak sarta Cirebon (anu misahkeun diri ti Karajaan Sunda). Sajarah Saméméh nangtung minangka karajaan anu teuneung, Sunda mangrupa bagian ti Tarumanagara. Raja Tarumanagara anu pamungkas, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi (maréntah ngan salila tilu warsih, 666-669 M), nikah kalayan DÉWI Ganggasari ti Indraprahasta. Ti Ganggasari, anjeunna ngabogaan dua anak, anu duanana awéwé. DÉWI Manasih, putri cikalna, nikah jeung Tarusbawa ti Sunda, sedengkeun anu kadua, Sobakancana, nikah jeung Dapuntahyang Sri Janayasa, anu saterusna ngadegkeun karajaan Sriwijaya. Sanggeus Linggawarman maot, kakawasaan Tarumanagara turun ka minantuna, Tarusbawa. Hal ieu ngabalukarkeun pangawasa Galuh, Wretikandayun (612-702) memberontak, ngalaan diri ti Tarumanagara, sarta ngadegkeun Galuh anu teuneung. ti pihak Tarumanagara sorangan, Tarusbawa ogé hayangeun nuluykeun karajaan Tarumanagara. Tarusbawa saterusna mindahkeun kakawasaanana ka Sunda, di hulu

raja Galuh kadua (702-709 M). réncang deukeut Tarusbawa. Waktu Tarusbawa maot (warsih 723). tapi séjén ayah. Disaterusna poé. 9 Suklapaksa. ngaranna Rarkyan Medang. Sanjaya anu mangrupa penerus Karajaan Galuh anu sah. sarta ménta pertolongan dina Tarusbawa. narajang Galuh. Mandiminyak. Ti DÉWI Kancanasari. ninggalkeun saurang anak awéwé. Raja Galuh katilu. Nay Sekarkancana. Sena di warsih 716 M dikudéta ti tahta Galuh ku PURBASORA. nyaéta Rarkyan Panangkaran / Rakai Panangkaran. Galuh di palebah wétan). wafat waktu masih ngora. Anjeunna dinobatkan minangka raja Sunda dina poé Radite Pon. incu Ratu Shima ti Kalingga. Di Kalingga. Sang Banga (Prabhu Kertabhuwana Yasawiguna Hajimulya) jadi raja salila 27 warsih (739766). jeung bantuan Tarusbawa. Karajaan kembar Putera Tarusbawa anu pangbadagna. pikeun melengserkan Purbasora. Di leungeun Sanjaya. Rahyang Tamperan / RARKYAN PANARABAN ngawasa di Sunda-galuh salila tujuh warsih (732-739). turunan Demunawan ti Saunggalah. Wretikandayun. Sang Banga miboga putera. nepi ka miboga saurang putera. anu saterusna digantian ku puteranya ti DÉWI Sudiwara. Incu Tarusbawa ieu saterusna dinikahi ku Rahyang Sanjaya ti Galuh. warsih 519 Saka (kira-kira 18 Méi 669 M). Rahyang Tamperan. tuluy ngabagi kakawasaan dina dua puteranya: Sang Manarah (dina carita rahayat disebut Ciung Wanara) di Galuh sarta Sang Banga (Hariang Banga) di Sunda. Tamperan / Rarkyan Panaraban. tapi ngan ngawasa Sunda ti warsih 759. . Sunda sarta Galuh ngahiji balik. Sena sarta kulawargana nyalametkeun diri ka Pakuan. bulan Yista. Ibu ti Sanjaya nyaéta SANAHA. Purbasora sarta Sena sabenerna nyaéta baraya hiji ibu. puseur Karajaan Sunda. Ironis sakali memang. anu saterusna neruskeun kekuasaanya di Sunda salila 17 warsih (766-783) jeung gelar Prabhu Hulukujang.walungan Cipakancilan di mana di wewengkon kasebut walungan Ciliwung sarta walungan Cisadane padeukeut sarta berjajar. aki Sena. Ayah ti Sanjaya nyaéta Bratasenawa / SENA / SANNA. di Jepara. Sanjaya nyekel kakawasaan salila 22 warsih (732-754). kakawasaan Sunda sarta Galuh aya di leungeun Sanjaya. Sunda sarta Galuh ieu berbatasan. Sena nyaéta incu Wretikandayun ti putera bungsuna. Kurang leuwih nyaéta Kotamadya Bogor ayeuna. Warsih 732 Sanjaya mikeun kakawasaan Sunda-galuh ka puteranya. saméméhna nungtut Tarusbawa pikeun misahkeun Karajaan Galuh ti Tarumanegara / Karajaan Sunda. Rarkyan Sundasambawa. jeung wates kerajaanya nyaéta walungan Citarum (Sunda di palebah kulon. Sedengkeun Tarumanagara dirobah jadi bawahannya.

Rakryan Jayagiri (1154-1156). Prabu Langlangbhumi dituluykeun ku putrana. putera Sang Mansiri). Sepeninggal Rakryan Wuwus. alatan henteu disukai ku para pembesar ti Sunda. warsih 942. Rakryan Kendang (989-1012). anu nikah kalayan putera ti Sang Welengan (raja Galuh. Rakryan Windusakti. Ti Rakryan Diwus. Kakawasaan ieu saterusna diturunkeun dina putera cikalna. sabab saterusna direbut ku adina. Sri Jayabhupati (1030-1042). Rakryan Wuwus. Rakryan Kamuninggading (913). mangka kakawasaan Sunda saterusna murag ka minantuna. Ti DÉWASANGHYANG. RAKRYAN KAMUNINGGADING ngawasa Sunda-galuh ngan tilu warsih. kakawasaan Sunda murag ka puteranya. Sang Limburkancana (954-964). kakawasaan Sunda-galuh diwariskan ka putrana. Rakryan Watuagung. saterusna diwariskan ka minantuna. Rakryan Jayagiri ngawariskeun kakawasaanana ka puteranya. mitoha raja Erlangga (1019-1042). Rakryan Sundasambawa (964-973). Dharmaraja (1042-1064). Kakawasaan Sunda-galuh dicekel ku RAKRYAN WUWUS (jeung gelar Prabhu Gajahkulon) nepi ka manéhna wafat warsih 891. Alatan Rakryan Hujungkulon inipun ngan miboga anak awéwé. Rakryan Hujungkulon atawa Prabhu Gilingwesi (ti Galuh. Nuluykeun dendam kolotna. Rakryan Jayagiri (973-989). kakawasaan diwariskan ka puteranya. Rakryan Diwus (jeung gelar Prabu Pucukbhumi Dharmeswara) anu ngawasa salila 24 warsih (795-819). Rakryan Jayagiri (916). Rakryan Medang ngawariskeun kekuasaanya ka minantuna. maot. tapi saterusna mindahkeun puseur pamaréntahan ka Pakuan Pajajaran. Prabhu Dharmakusuma (11561175). Alatan henteu miboga putera ti Sundasambawa. Prabhu Langlangbhumi ((1064-1154). . kakawasaan Sunda-galuh diwariskan ku putera cikalna. sedengkeun kakawasaanana diturunkeun ka putrana. anu ngawasa Sunda salila 12 warsih (783-795). anu maréntah salila 122 warsih (1175-1297). tuluy ka incuna anu nyieun prasasti Cibadak. kakawasaan Sunda-galuh murag ka adi iparnya ti Galuh. tuluy ka incu minantuna. Ngan waé. Kakawasaan Galuh ogé murag pikeun manéhna waktu baraya iparnya.Alatan anakna awéwé. Ti Sri Jayabhupati. Prabhu DÉWASANGHYANG (1012-1019). 806-813). manéhna dibunuh warsih 895. balik deui ka tempat mimiti moyangnya (Tarusbawa) mingpin karajaan Sunda. RAKRYAN JAYAGIRI ngawasa salila 28 warsih. Ti Limburkancana. saterusna ku incuna. kakawasaan diwariskan ka putrana. Sri Jayabhupati nyaéta minantu ti Dharmawangsa Teguh ti Jawa Wétan. kakawasaan kasebut murag ka adi iparnya. Prabhu Guru Dharmasiksa. Ti Prabu Dharmakusuma. dituluykeun ku incuna. Rakryan Watuagung direbut kakawasaanana ku alona (putera Kamuninggading). Dharmasiksa mingpin Sunda-galuh ti Saunggalah salila 12 warsih. Sang Prabhu Linggabhumi (813-842). Arya Kadatwan.

Nay Ratna Sarkati. Saméméh Karajaan Pajajaran runtuh Prabu Surya Kancana maréntahkeun ka opat patihnya pikeun mawa makuta karajaan reujeung anggota karajaan ka Sumedang Larang anu saruasarua mangrupa turunan Karajaan Sunda pikeun neruskeun pamaréntahan. Sapeninggal Prabu Bunisora. Ti Prabu Ragamulya. Anu kahiji nyaéta . manéhna miboga putera Sang Haliwungan (Prabu Susuktunggal). Linggadéwata nurunkeun kakawasaanana ka minantuna. Susuktunggal sarta Ningratkancana menyatukan ahli warisnya kalayan menikahkan Jayadéwata (putra Ningratkancana) jeung Ambetkasih (putra Susuktunggal). kakawasaan diwariskan ka putrana. Karajaan Sumedang Larang asalna ti pecahan karajaan Sunda-galuh anu ngagem agama Hindu. Sapeninggal Jayadéwata. Alatan ngan miboga anak awéwé. Alatan waktu kajadian di Bubat. Prabhu Citraganda. Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340). manéhna miboga putera Ningratkancana (Prabu DÉWANISKALA). kakawasaan Sunda-galuh turun ka putrana. Prabu Linggadéwata (1311-1333). Prabu Surawisésa (1521-1535). Prabu Nilakéndra (1551-1567). ngaran Sumedang ngalaman sawatara parobahan. Ti Nay Ratna Mayangsari. anu mengalibatkan kakawasaan Prabu Surya Kancana sarta Karajaan Pajajaran runtuh. Prabu Sakti (1543-1551). anu dibéré kakawasaan bawahan di wewengkon palebah kulon Citarum (wewengkon asal Sunda). Prabu Suryakancana ieu mangrupa pamingpin karajaan Sundagaluh anu pamungkas. Seiring kalayan parobahan jaman sarta kapamingpinan. Ti pamajikan kahiji. anu didirikan ku Prabu Geusan Ulun Aji Bodas luhur paréntah Prabu Suryadewata saméméh Keraton Galuh dipindahkan ka Pajajaran. kakawasaan Sunda-galuh turun ka putrana anu pangbadagna.leutik kénéh.Sepeninggal Dharmasiksa. anu ngawasa salila genep warsih (1297-1303). anu neruskeun kakawasaan bapana di wewengkon Galuh (14751482). Kawali. kakawasaan Sunda sarta Galuh dihijikeun deui ku Jayadéwata (anu boga gelar Sri Baduga Maharaja). Prasasti Kawali di Kabuyutan Astana Gedé. Pamaréntahanana kawilang lila (1382-1482). saterusna ku turunanana deui. Niskalawastukancana. kakawasaan Sunda samentara dicekel ku Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora (1357-1371). Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (1350-1357). Prabhu Ragasuci saterusna digantian ku putrana. Bogor. sarta Prabu Ragamulya atawa Prabu Suryakancana (1567-1579). anu ngawasa salila dalapan warsih(1303-1311). putrana -. anu di tungtung kakawasaanana gugur di Bubat (baca Perang Bubat). Rakryan Saunggalah (Prabhu Ragasuci). ngawangun puseur pamaréntahan ieu kalayan ngadegkeun keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Prabu Susuktunggal anu ngawasa ti Pakuan Pajajaran. Warsih 1482. pamajikanana anu kadua. karajaan Sunda séjénna.Niskalawastukancana -. Ciamis. saterusna Prabu DÉWATABUANAWISÉSA (1535-1543). sabab sanggeus sawatara kali diserang ku pasukan Maulana Yusuf ti Kesultanan Banten. saterusna ka Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350). kakawasaan balik deui ka putra Linggabuana. sabab geus dimimitian waktu bapana masih ngawasa di wewengkon wétan. anu saterusna mingpin salila 104 warsih (1371-1475). di warsih 1579.

Dina mimiti nangtung ngaranna Karajaan Tembong Agung kalayan ibukota di Leuwihideung (ayeuna Kacamatan Darmaraja). Insun madangan”. Kadua putrana diperintahkan indit ka Gunung Nurmala (ayeuna Gunung Sangkanjaya). sarta Brebes. Prabu Tajimalela kungsi ngomong “Insun medal. Prabu Gajah Agung alatan pohara kehausan anjeunna membelah sarta nginum cai kalapa ngora kasebut ku kituna anjeunna dinyatakeun éléh sarta kudu jadi raja Karajaan Sumedang Larang tapi wewengkon puseur dayeuh kudu néangan sorangan. Nyi Mas Ratu Patuakan miboga salaki nyaéta Sunan Corenda. Sanggeus éta Karajaan Sumedang Larang dibikeun ka Prabu Gajah Agung sarta Prabu Lembu Agung jadi resi. Prabu Lembu Agung sarta béar turunanana tetep aya di Darmaraja. kahiji Ratu Pamajikan Rajamantri. Tapi duanana henteu daék jadi raja. Sedengkeun Prabu Lembu Agung tetep di Leuwihideung. anu nuluykeun jadi raja di Karajaan Sumedang Larang. Duanana dibéré paréntah kudu ngajaga sebilah pedang sarta kalapa ngora (duwegan/degan). Prabu Agung Resi Cakrabuana (950 M) Prabu Agung Resi Cakrabuana atawa leuwih dipikawanoh Prabu Tajimalela dianggap minangka poko nangtungna Karajaan Sumedang. Anjeunna boga tilu putra nyaéta Prabu Lembu Agung. Prabu Guru Aji Bodas ngabogaan putra anu ngaranna Prabu Tajimalela sarta saterusna dina mangsa jaman Prabu Tajimalela. Manéhna dimakamkan di Cicanting Kacamatan Darmaraja. Aya ogé anu boga pamadegan asalna ti kecap Insun Medal anu robah pengucapannya jadi Sumedang sarta Larang hartosna hiji hal anu euweuh tandingnya. anu hiji jadi raja sarta anu séjén jadi wawakilna (patih). Prabu Tajimalela méré ujian ka kadua putrana lamun éléh kudu jadi raja. digantian jadi Himbar Buana. Karawang. anu hartosna menerangi alam. Prabu Tajimalela méré paréntah ka kadua putrana (Prabu Lembu Agung sarta Prabu Gajah Agung). jadi raja samentara anu dawam disebut ogé Prabu Lembu Peteng Aji pikeun saukur minuhan wasiat Prabu Tajimalela. Kecap Sumedang dicokot ti kecap Insun Madangan anu robah pengucapannya jadi Sun Madang anu saterusna jadi Sumedang. nempokeun ka Agungan Anu Maha Kawasa) dipingpin ku Prabu Guru Aji Bodas dina abad ka XII. Sanggeus éta karajaan dipingpin ku putrinya nyaéta Nyi Mas Ratu Patuakan. sarta Sunan Geusan Ulun. putra Sunan Parung. Prabu Gajah Agung. Sedengkeun Sunan Geusan Ulun sarta turunanana sumebar di Limbangan. Manéhna miboga dua urang putra. Nyi Mas Ratu Patuakan miboga saurang putri ngaranna Nyi . Sanggeus Sunan Guling maot saterusna dituluykeun ku putra tunggalna nyaéta Sunan Tuakan.Karajaan Tembong Agung anu berlokasi di Désa Cipaku Kacamatan Darmaraja (Tembong hartina nampak sarta Agung hartina luhur. Tapi. Dumasar Layang Darmaraja. nikah jeung Prabu Siliwangi sarta nuturkeun salakina pindah ka Pakuan Pajajaran. Kuring menerangi. Sanggeus Prabu Gajah Agung jadi raja mangka karajaan dipindahkan ka Ciguling. incu Prabu Siliwangi (Prabu Ratu Dewata). Hartina Kuring dilahirkan. Kadua Sunan Guling. Ku alatan éta.

saurang ajengan turunan Arab Hadramaut anu asalna ti Mekkah sarta nyebarkeun ageman Islam di sagala rupa penjuru wewengkon di karajaan Sunda. budaya. Dina mangsa Ratu Pucuk Umun. mimitian corak ageman Islam ngawarnaan perkembangan Sumedang Larang. sarta kilat bahu (pusaka kasebut masih tersimpan di Musieum Prabu Geusan Ulun si Sumedang). Sanggeus wafat dina warsih 1608. Pangeran Santri nyaéta incu ti Syekh Maulana Abdurahman (Sunan Panjunan) sarta cicit ti Syekh Datuk Kahfi. Ratu Pucuk Umun sarta Pangeran Santri Dina pertengahan abad ke-16. Karajaan Sumedang dina mangsa Prabu Geusan Ulun ngalaman kamajuan anu pesat di widang sosial. . Batara Dipati Wiradijaya atawa Embah Nangganan. Prabu Geusan Ulun Prabu Geusan Ulun (1580-1608 M) dinobatkan pikeun ngagantikeun kakawasaan bapana. Sukabumi (Parahiangan) kajaba Galuh (Ciamis). Karajaan Pajajaran Galuh Pakuan keur dina mangsa kehancurannya alatan diserang ku Karajaan Banten anu dipingpin Sultan Maulana Yusuf dina raraga nyebarkeun Ageman Islam. landian Pangeran Santri alatan asalna anu ti pasantrén sarta laku-lampahna anu pohara alim. Dina mangsa mimiti pamaréntahan Prabu Geusan Ulun. Bandung. Saprak éta pisan mimitian menyebarnya ageman Islam di wewengkon Sumedang Larang. Garut. Kandaga Lante kasebut mikeun makuta emas simbol kakawasaan Raja Pajajaran. Ku alatan penyerangan éta Karajaan Pajajaran ancur. Kalayan pernikahan kasebut berakhirlah mangsa karajaan Hindu di Sumedang Larang. Sanghyang Kondanghapa. Anjeunna netepkeun Kutamaya minangka ibukota karajaan Sumedang Larang. ageman. Pernikahan Pangeran Santri sarta Ratu Pucuk Umun ieu ngababarkeun Prabu Geusan Ulun atawa dipikawanoh jeung Prabu Angkawijaya. Dina waktu-waktu kaéléh Karajaan Pajajaran. tampekan. Pangeran Santri. sarta Batara Pancar Buana atawa Embah Terong Peot. Ratu Pucuk Umun. Kandaga Lante anu mikeun kasebut opat urang nyaéta Sanghyang Hawu atawa Embah Jayaperkosa. Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata atawa Rangga Gempol I. kongkorong bersusun dua sarta tilu. putera angkatnya.Mas Ratu Inten Dewata (1530-1578). Ratu Pucuk Umun nikah jeung Pangeran Santri. sarta perhiasan séjénna kawas benten. saurang wanoja turunan raja-raja Sumedang kuna anu mangrupa saurang Sunda muslimah. ibukota Karajaan Sumedang Larang dipindahkan ti Ciguling ka Kutamaya. anu tempatna di bagian Kulon dayeuh. Tasik. Prabu Siliwangi saméméh ninggalkeun Keraton anjeunna ngutus opat soldadu pilihan leungeun katuhu Prabu Siliwangi pikeun indit ka Karajaan Sumedang jeung rahayat Pajajaran pikeun néangan panangtayungan anu disebut Kandaga Lante. anu sanggeus manéhna maot ngagantikeunana jadi ratu jeung gelar Ratu Pucuk Umun. anu dipikawanoh kalayan ngaran Raden Aria Suradiwangsa ngagantikeun kapamingpinanana. Wewengkon kakawasaanana ngawengku Kuningan. militer sarta pulitik pamaréntahan. siger. nikah ka Pangeran Santri (1505-1579 M) anu boga gelar Ki Gedeng Sumedang sarta maréntah Sumedang Larang babarengan sarta nyebarkeun ajaran Islam di wewengkon kasebut.

Kertawarman.669). 150 – 362 1. loba karajaan-karajaan leutik di Nusantara anu nyatakeun ngagabung ka Mataram. alatan saterusna jadi bagian Mataram sarta pangkat raja turun jadi adipati (bupati).VIII. Prabu Geusan Ulun mangrupa raja pamungkas Karajaan Sumedang Larang. Dharmayawarman. Jeung tujuan pulitik ogé pamustunganana Prabu Geusan Ulun nyatakeun ngagabung jeung Kesultanan Mataram. Dina mangsa éta Kesultanan Mataram keur dina mangsa kejayaannya. 561-628 . 515-535 7. 455-515 6. ku kituna wewengkon Karajaan Sumedang Larang jadi lega. Wisnuwarman. 535-561 8.Sanajan dina wayah éta tempat penobatan raja direbut ku pasukan Banten (wadyabala Banten) tapi makuta karajaan terselamatkan. Sacara pulitik Karajaan Sumedang Larang didesek ku tilu satru: nyaéta Karajaan Banten anu ngarasa terhina sarta henteu narima kalayan pengangkatan Prabu Geusan Ulun minangka gaganti Prabu Siliwangi. wates wewengkon wétanana Walungan Cipamali (kajaba Cirebon sarta Jayakarta). 150 . Wates wewengkon kulonna Walungan Cisadane. 358-382 2. Dewawarman I . 395-434 4. sarta wates palebah kidulna Samudera Hindia. pasukan VOC di Jayakarta anu sok ngaréwong rahayat. Raja-raja Karajaan Sunda ti Salaka Nagara s/d Sumedang Larang Di handapeun ieu deretan raja-raja anu kungsi mingpin Karajaan Sunda nurutkeun naskah Pangéran Wangsakerta (wayah ngawasa dina warsih Masehi): Période Salaka Nagara sarta Taruma Nagara (Dewawarman . Purnawarman.Linggawarman. Suryawarman. mangka bisa dianggap yén Karajaan Pajajaran Galuh Pakuan jadi bagian Karajaan Sumedang Larang. 434-455 5. Kalayan dibikeunana makuta kasebut ka Prabu Geusan Ulun. Indrawarman. Jayasingawarman. 382-395 3. wates palebah kalérna Sagara Jawa. Candrawarman. 0. sarta Kesultanan Cirebon anu ditakutkan ngagabung jeung Kesultanan Banten.

Pajajaran .766) 5. 1065 .1042) 21. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 .Pakuan . Darmaraja (Sang Mokténg Winduraja.989) 17. 891 .723) 2. Harisdarma.954) 14.9. Pucukbumi Darmeswara (minantu Prabu Gilingwesi. Prabu Darmaraksa (adi ipar Rakeyan Wuwus. 916 . 640-666 12. Munding Ganawirya (964 . 795 .783) 6.916) 12.913) 11.891) 9. 783 .739) 4. Tarusbawa (minantu Linggawarman. Limbur Kancana (putera Rakeyan Kamuning Gading. 669 .942) 13. Sri Jayabupati (Detya Maharaja.732) 3. 666-669 Période Karajaan Galuh . Rakeyan Kamuning Gading Prabu Pucukwesi (913 .1012) 18. 639-640 11. Rakeyan Banga (739 . Sudhawarman. Rakeyan Jayagiri (minantu Rakeyan Kamuning Gading.819) 8. Nagajayawarman. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon (819 . Windusakti Prabu DÉWAGENG (895 .964) 15.Sumedang Larang 1.1155) . 954 . Atmayadarma Hariwangsa (942 .1065) 22. Langlangbumi (Sang Mokténg Kerta. Linggawarman. Rakeyan Wulung Gadung (973 .1030) 20. Sanghyang Ageng (1019 . 628-639 10. Brajawisésa (989 .795) 7. 1030 . Tamperan Barmawijaya (732 .1019) 19. DÉWA Sanghyang (1012 .973) 16. Prabu Gilingwesi (minantu Rakeyan Medang Prabu Hulukujang. 1042 . Hariwangsawarman.895) 10. atawa Sanjaya (minantu Tarusbawa. 723 .

Darmakusuma (Sang Mokténg Winduraja. Prabu Geusan Ulun (1580-1608 M) . 1350-1357) 32. Prabu Sakti (1543-1551) 39.1297) 26. Prabu Linggadéwata (1311-1333) 29. 1297 .1175) 25. Prabu Ragamulya atawa Prabu Suryakancana (1567-1579) 41. Prabu Surawisésa (1521-1535) 37. Prabu Niskalawastukancana (1371-1475) 34. Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350) 31. Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu (1175 .1311) 28. 1303 . Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340) 30. Ragasuci (Sang Mokténg Taman. Prabu Jayadéwata (Sri Baduga Maharaja. Rakeyan Jayagiri Prabu MÉNAKLUHUR (1155 . Prabu Nilakéndra (1551-1567) 40. 1157 .23. Prabu Bunisora (1357-1371) 33.1157) 24.1303) 27. 1482-1521) 36. Citraganda (Sang Mokténg Ujung. Prabu Susuktunggal (1475-1482) 35. Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (anu gugur dina Perang Bubat. Prabu DÉWATABUANAWISÉSA (1535-1543) 38.

. wayang golek. Éta pisan eunteung budaya sarta kultur masarakat sunda. Kawas dina kabudayaan sunda.Budaya Sunda Budaya Sunda dipikawanoh jeung budaya anu pohara menjujung luhur sopan santun. mindeng dipikawanoh kalayan masarakat religius. lemah lembut.kabudayaan sunda anu idéal saterusna mindeng dikaitkeun minangka kebbudayaan raja – raja sunda. ka anu leuwih kolot sarta menyayangi ka anu leuwih leutik. Umumna sipat masarakat sunda. silih asah sarta silih asuh.Kecenderungan ieu kasampak sakumaha dina pameo “ silih asih. diantarana nyaéta kasenian sisngaan. Wayang diamainkan ku saurang dalang anu ngawasa sagala rupa sipat atawa sora inohong anu di mainkan. silih mengasihi. tarian has sunda. Kabudayaan sunda ogé mangrupa salah sahiji kabudayaan anu jadi asal kakayaan pikeun bangsa Indonésia anu dina perkembangannya perludilestarikan. Di jero basa Sunda diajarkan kumaha ngagunakeun basa lemes pikeun kolot. soméah tamah (someah).singer sarta pinter.Etos sarta watek Sunda éta téh cageur. silih mempertajam diri sarta silih malindungi. Aya sawatara watka dina budaya Sunda ngeunaan hiji jalan nuju keutamaan hirup. murah senyum. Sisingaan nyaéta kasenian has sunda anu mintonkeun 2 – 4 boneka singa anu dipunggu ku para pamaénna bari menari sisingaan mindeng dipaké dina acara nu tangtu. kawas dina acra khitanan. luyu kalayan ngaranna Tarian ketuk tilu asalna ti ngaran hiji instrumen atawa pakakas musik tradisional anu disebut ketuk sajumlah 3 buah.bageur.Sajaba ti éta Sunda ogé ngabogaan sajumlah budaya séjén anu has kawas kesopanan.alat musik sunda anu bisana dipaké dina pagelaran kasenian.rendah haté ka sasama. sanajan berebeda tapi dina dasarna sakumna kahirupan di tujukan pikeun alam semesta. Budaya sunda ngabogaan loba kasenian .permainan anak leutik anu has. Kabudayaan sunda ngabogaan ciri has nu tangtu anu ngabédakeunana ti kabudayaan – kabudayaan séjén. Secaraumum masarakat Jawa Kulon atawa Tatar sunda . Ampir kabéh masarakat sunda ngagem agama Islam tapi aya sawatara anu lain ngagem agama islam. sarta pohara ngahormatan kolot. Tarian Ketuk Tilu . Wayang golek nyaéta boneka kai anu dicoo dumasar sipat nu tangtu dina hiji carita perwayangan. Jaipongan nyaéta pengembangan sarta akar ti tarian klasik. kabudayaan sunda kaasup kabudayaan pangkolotna.Dina kabudayaan sunda keseimbangan magis di béla ku cara ngalakonan upacaraupacara adat sedengkeun keseimbangan sosial masarakat sunda ngalakonan gotong royong pikeun ngabélana.

ku kituna urang Sunda kaleungitan jati dirina. Minangka hiji suku. Komo nurutkeun Stephen Openheimer dina bukuna dijudulan Sundaland. urang Sunda diyakini ngabogaan etos/ watek/ sipat Kasundaan minangka jalan nuju keutamaan hirup. Hal ieu disebabkan kahoréam pikeun diajar kalayan seksama.Pakakas musik has sunda nyaéta. nyaéta cahya. tapi ogé didalami dina haté. aya alusna urang ngaléngkah ka tukang tiheula. bodas. ngeunah didéngé angklung ogé geus jadi salah sahiji warisan kabudayaan Indonésia. komo aya generasi ngora anu éra diajarna. di mimitian kalayan nangtungna karajaan pangkolotna di Indonésia. sarta budaya anu béda. sarta ngumpulkeun keusik mutiara anu ambacak salila ieu. sakaligus reueus ka budaya Sunda anu dipibogana. Angklung nyaéta instrumen musik anu dijieun ti awi . atawa bersih.gong. Harti kecap Sunda pohara luhur. bener (bener).calung. Kaayaan memprihatinkan ieu ogé lumangsung dina budaya Sunda. Pikeun nyanghareupan keterpurukan kabudayaan Sunda. modernisasi sarta asupna budaya luar laun laun mengikis keluhuran budaya Sunda. rampak kendang. cemerlang. Rampak kendang nyaéta salah sahiji instrumen musik tradisional anu di mainkan bersamma – sarua instrumen séjénna. bangsa Sunda mangrupa cikal bakal nangtungna peradaban di Nusantara. Arus modernisasi menggempur budaya nasional anu jadi jati diri bangsa. Tapi. alatan henteu kungsi tersentuh nu bogana. urang Sunda anu 'nyunda' perlu ngabogaan haté anu luhur ogé. alatan dina sawatara dékadeu geus kahébos ku budaya bangsa séjén. Kecenderungan ieu kasampak dina etos sarta kultur budaya bangsa urang. geus mawa kamakmuran sarta karaharjaan leuwih ti 1000 warsih. anu unik . angklung . Saban bangsa ngabogaan etos. Sunda mangrupa kabudayaan masarakat anu cicing di wewengkon kulon pulo Jawa tapi kalayan leumpangna wayah geus sumebar ka sagala rupa penjuru dunya. suling. yén etos sarta kultur budaya ngabogaan kaleuwihan. Saprak ti mimiti nepi ka kiwari. Watak Budaya Sunda Sunda asalna ti kecap Su = Alus/ Alus. kultur. Alatan éta. Éta pisan anu perlu dipahaman lamun mitresna. Watek / sipat Sunda anu dimaksud nyaéta cageur (cageur).kecapi. Tatar Sunda/ Paparan Sunda (Sundaland) mangrupa puseur peradaban di dunya. alatan budaya bangsa séjén leuwih kasampak menyilaukan. singer (mawas diri). Diajar. nyaéta Karajaan Salakanagara sarta Tarumanegara. Tapi teu pisan-pisan heran lamun aya bangsa anu boga hasrat menanamkan etos budayana ka bangsa séjén. Rasa bangsa beuki terkikis. budaya Sunda kabentuk minangka hiji budaya luhur di Indonésia. Loba petuah bijak sarta hasanah kedalan nini moyang jadi berkarat. Alatan beranggapan. sagala hiji hal anu ngandung unsur kebaikan. sarta pinter (pandai/ calakan) anu geus dijalankeun saprak jaman Salaka Nagara nepi ka ka Pakuan Pajajaran. komo . Pangabisa ngawasa kasenian tradisional dianggap teu méré mangpaat. Budaya nasional kiwari kasampak pohara kuna. Harti kecap Sunda éta henteu ngan dipidangkeun dina penampilan. anu nyieun etos sarta watek manusa Sunda. bageur (alus).

Alatan éta. bener. Aya sawatara etos atawa watek dina budaya Sunda ngeunaan hiji jalan nuju keutamaan hirup. Wayang Golek ieu mintonkeun golek nyaéta sarupaning boneka anu dijieun ti kai anu memerankan inohong nu tangtu dina carita . pandai mengemukakan sarta membereskan masalah pelik kalayan wijaksana. sarta menguak sawatara butir titilar nini moyang Sunda anu ampir. lain ngan dibaca boh diucapkan waé. Bener nyaéta henteu bohong. Coba urang resapi pelita kahirupan liwat lima kecap éta. cageur berprasangka atawa menjauhkan sipat suudzonisme. pinuh kaasih nyaah. henteu émosional. pandai menyesuaikan diri jeung sasama. Kabaya mangrupa pakéan has Jawa Kulon anu pohara kaceluk. sarta pinter anu geus lahir kira-kira jaman Salakanagara sarta Tarumanagara. penolong sarta ikhlas ngajalankeun sarta mengamalkan. Kasenian Has Jawa Kulon a. cageur mikir. Singer. Macem macem seni sarta budaya masarakat Sunda. lempeng ngajalankeun ageman. sarta henteu ngarusak alam. Pinter. 2. singer. bener dina mingpin. cageur migawé sarta bertindak. Cara meresapinya kalayan nyurtian hartina. Éta mangrupa hiji bukti yén kabudayaan wewengkon mangrupa bagian ti kabudayaan nasional. henteu gancang ambek lamun dikritik tapi diresapi harti esensinya. Kabéh ieu minangka dasar utama urang Sunda anu hirupna kudu 'nyunda'. henteu asal-asalan dina mengerjakan pancén pakasaban. Wayang Golek Wayang Golek mangrupa kasenian tradisional ti Jawa Kulon nyaéta kasenian anu menapilkan sarta membawakan alur hiji carita anu bersejarah. mendahulukan batur saméméh pribadi. Bageur nyaéta boh haté. Cageur. cageur lahir sarta batin. pandai ngahargaan pamadegan anu séjén. sabenerna pancaran étika moral Sunda ngabogaan hasanah hikmah anu rongkah. berdagang. cageur boga pamadegan. nyaéta kabaya. Aya wangun séjén kedalan sasipuh Sunda anu lahir dina abad kasebut. Hal éta terproyeksikan liwat talarina. Sajaba ti éta. Lima kecap éta diyakini sanggup nyanghareupan keterpurukan alatan pangjajahan dina jaman éta. boh haté. mengerti dina saban pancén. henteu memalsu atawa ngurangan timbangan. mengerti élmu ageman nepi ka ka dasarna. loba méré pamadegan sarta kaidah moril terpuji atawa materi. etos sarta watek Sunda ogé bisa jadi bekel kasalametan dina ngambah kahirupan di dunya ieu. kaasup para pamingpin bangsa. Etos sarta watek Sunda éta aya lima. nyaéta pandai élmu dunya sarta ahérat. amanat. Lamun dipelajari. sarta henteu ngarasa singer sorangan bari menyudutkan batur. Jawa Kulon: 1. ku kituna kiwari kabaya lain ngan jadi pakéan has sunda waé tapi geus jadi pakéan adat nasinal. cageur moral. nyaah ka sasama. lega hontalan élmu dunya sarta ahérat cacak béda kayakinan. nyaéta pinuh mawas diri lain was-was. marilah urang kenali balik. nyaéta cageur. Pakéan Adat/Khas jawa Kulon Suku sunda miboga pakéan adat/tradisional anu pohara kaceluk. henteu pelit. nyaéta kudu cageur jasmani sarta rohani. bageur.maranéhanana beranggapan tinggaleun jaman.

saron. suling. alatan iringan musik degung ieu sok dipaké dina saban acara hajatan anu masih ngagem adat tradisional. anu kiwari geus jadi kasenian Nasional. kempul. Degung mangrupa salah-satu kasenian anu pangpopulérna di Jawa Kulon. f. Jaipong ieu biasana dicoo ku hiji urang atawa sajumplukan penari anu menarikan berakan – gerakan has tari jaipong. Calung ieu biasana dipaké minangka pengiring nyanyian sunda atawa pengiring dina lawakan. sarta sajabana. goong. sarta dipirig musik tradisional Jawa Bart anu disebut Musik Jaipong. c. kendang. calung ieu téh kasenian anu dibawakan ku cara nakol/mengetuk awi anu geus dipotong sarta dijieun sakitu rupa jeung paneunggeul/pentungan leutik ku kituna ngahasilkeun nada-nada anu has. Rampak Kendang Rampak Kendang mangrupa kasenian anu asalna ti Jawa Kulon. Umumna pencak silat ieu dibawakan ku dua . bonang. Jaipong Jaipong mangrupa tarian tradisional ti Jawa Kulon. b. rebab. sajaba ti éta musik degung ogé dipaké sebgai musik pengiring ampir dina saban pintonan seni tradisional Jawa Kulon séjénna. umumna dicoo ku leuwih ti opat urang anu geus miboga keahlian husus dina nabeuh kendang. Biasana rampak kendang ieu diayakeun dina acara pesta atawa dina acara ritual. Kasenian degung ieu dipaké minangka musik pengiring/pengantar. Rampak Kendang ieu téh pemainan nabeuh kendang sacara babarengan kalayan ngagunakeun wirahma nu tangtu sarta ngagunakeun cara-cara nu tangtu pikeun ngalakonanana. Degung ieu mangrupa gabungan ti parabot musik has Jawa Kulon nyaéta. anu biasana mintonkeun penari kalayan ngagunakeun pakéan has Jawa Kulon anu disebut kabaya. Pencak Silat Pencak silat mangrupa kasenian anu asalna ti wewengkon Jawa Kulon.pawayangan sarta dicoo ku saurang Dalang sarta dipirig ku nyanyian sarta iringan musik tradisional Jawa Kulon anu disebut kalayan degung. d. e. Dina awalna pencak Silat ieu mangrupa tarian anu ngagunakeun gerakan nu tangtu anu gerakannya éta jiga kalayan gerakan bela diri. Calung Di wewengkon Jawa Kulon aya kasenian anu disebut Calung. Biasana calung ieu dipidangkeun kalayan dibawakan ku 5 jelema atawa leuwih. kacapi. Degung Degung mangrupa hiji kasenian sunda anu biasany dicoo dina acara hajatan.

Kacapi. Bonang. j. sarta maké ikat sirah ti bahan lawon anu jelema sunda nyebutkeunana Iket. Goong. alatan mangrupa kasenian anu cukup picilakaeun. Umumna kasenian pencaksilat ieu dipidangkeun kalayan dipirig ku musik anu disebut kendang penca. Kasenian ieu biasana dipidangkeun dina acara peringatan poé-poé bersejarah. i. ngagunakeun ikat cangkéng ti bahan lawon anu diikatkan dicangkéng.urang atawa leuwih. Jenglong sarta Terompet. g. Masarakat Jawa Kulon méré ngaran séjén pikeun nyanyian Cianjuran ieu nyaéta Mamaos anu hartina bernyanyi. Kasenian ieu mintonkeun nyanyian anu dibawakan ku saurang penyanyi. Saron. Bajidoran Bajidoran mangrupa hiji kasenian anu dina memainkannya ampir sarua jeung kaulinan musik modern. Cianjuran Cianjuran mangrupa kasenian has Jawa Kulon. Kasenian ieu dipidangkeun ku cara ngagotong patung anu ngawangun kawas singa anu ditunggangi ku anak leutik sarta digotong ku opat urang sarta dipirig ku tabuhan kendang sarta terompet. Rebab. alatan dicoo ku cara ngondang roh lemes ku kituna jelema anu baris memainkannya kawas kesurupan. kalayan maké pakéan anu sarwa hideung. Kaanéhan kasenian ieu téh jelema anu memerankannya baris sanggup ngadahar kaca sarta jukut. Bajidoran ieu biasana dipidangkeun dina hiji panggung dina acara pementasan atawa acara pesta. Sajaba ti éta jelema anu memerankannya baris dipecut kawas halna menyambuk kuda. Biasana kasenian ieu dipingpin ku saurang pawang. Kasenian ieu dicoo ku cara jelema anu geus kesurupan éta menunggangi kai anu dijieun kawas kuda sarta diringi kalayan tabuhan kendang sarta terompet. Kuda Lumping Kuda Lumping mangrupa kasenian anu béda ti anu séjén. Sisingaan Sisingaan mangrupa kasenian anu asalna ti wewengkon Subang Jawa kulon. ngan lagu anu dialunkan mangrupa lagu tradisional atawa lagu wewengkon Jawa Kulon sarta pakakas-pakakas musik anu dipakéna nyaéta pakakas-pakakas musik tradisional Jawa Kulon kawas Kendang. lagu anu dibawakannya ogé mangrupa lagu has Jawa Kulon. Kasenian ieu mangrupa kasenian anu dina memainkannya merlukeun keahlian anu pohara husus. nyaéta musik pengiring anu pakakas musikna ngagunakeun kendang sarta terompet. h. .

2005). pajeg sarta sajabana. nikah. Kacapi suling ieu biasana dipaké pikeun mengiringi nyanyian sunda anu umumna nyanyian atawa kawihna dibawakan ku saurang penyanyi awéwé. Kasenian ieu dipidangkeun kalayan membawakan hiji alur carita anu lolobana carita anu dibawakan nyaéta carita lucu atawa lelucon. Ekadjati. hal itutercermin dina hiji paribasa. tilu urang kokolot.seorang amil sarta tilu urang pembina désa (saurang ti angkatan Kapulisian sarta duaorang ti Angkatan Darat). Kasenian ieu biasana dicoo ku sawatara urang anu miboga bakat melawak sarta berbakat seni. kokolot ogé nepikeun laporan sarta pengaduan ti pihak nu nyicingan ka pamong désa. sarta dipirig jeung musik tradisional anu disebut Calung. "ciri sabumi. Kokolot berkewajiban nepikeun paréntah sarta béja ti pihak pamong désa ka warga désa.k. ngurus pakasaban umum kawas jalan. rujuk. sarta ngurus harta bendadesa. 3. saurang ulu-ulu. saurang kulisi. cara sadesa". anu hartosna unggal désa memilikiadat istiadat-kebiasaan pangsoranganna (Edi S. Kabudayaan Sunda (1). Ulu-ulu miboga togas ngurus pembagian cai sarta meme-lihara kamalir-kamalir. sarta kamalir. nyaéta kaulinan pakakas musik tradisional anu ngan ngagunakeun Kacapi sarta Suling. mengadakanmusyawarah jeung warga désa ngeunaan hal-hal anu ngait kapentingan wargadesa. Dina widang kaamanan ieu dimilu sertakan ogé anggota Hansip. pati. Amil berkewajiban ngurus pendaftaran kalahiran. Namunsistem pamaréntahan anu aya dina gurat badagna sarua. kasenian ieu umumna dipidangkeun kalayan bodoran.mengurus masjid sarta langgar. anu dina basa sunda disebut Sinden. Reog Di wewengkon Jawa Kulon aya kasenian anu disebut Reog. talak.Wangun désa Désa di Sunda dawam disebut kalayan “kampung” atawa sebutan “lembur”. daptar hak milik rahayat.Sedengkeun kuwu berkewajiban ngurus laki-rabi désa. Juru tulis berkewajiban ngurus administrasi désa arsip. ngedalkeun do's dina selamatan. sarta miara kuburan. Wangun désa anu sumebar di sakumna pelosok tatar Sunda ngabogaan ciri anu berbeda-beda.Dina kahirupan masarakat désa. Kulisi berkewajiban memeliharakeamanan. l. anu bertempat cicing di Rukun Kampung yangdipimpinnya. sarta sabalikna. Kacapi Suling Kacapi suling nyaéta kasenian anu asalna ti wewengkon Jawa Kulon. kuwudidampingi ku saurang jurutulis. Hiji désa dikepalai olehseorang “kuwu” anu dipilih ku rahayatna. ngurus palanggaran sarta mem¬bantu pembina wewengkon sarta sirah desadalam hal kaamanan. Dina ngajalankeun pancénna. aya ayana bale désa anu berfungsisebagai wahana masarakat nungtut hak-haknya minangka rahayat anu .

sarta biasanyakedua unsur éta terjalin pageuh jadi adat kabiasaan sarta kabudayaan urang Sunda. sarta sajabana. mangka hésé kirana pikeun misahkeun mana adat sarta mana ageman. Pembedaan rohang iniditentukan ku peunteun anu berlalu kaasup perbadaan peran penghuni anu sacara alamidibedakan nurutkeun jender. mengartikan "pancakaki" dengandua pengertian.Wewengkon hareup kawas tepas ( tepas sarta rohang sémah) nyaéta wewengkon lalaki keur pawon (pawon) sarta goah (gudang gabah) nyaéta wewengkon awéwé.emang. kamar saré kolot diletakkan di tukang kamar anak jeung maksud ambéh barudak bisa terawasi kolot anu satia jeung titilar arsitektur warisan karuhun anu hiji paket kalayan peunteun-peunteun séjén minangka tetempoan hirup. dipigawé boh sacara adat. aki ti gigir. Kahiji. Béda dengansistem kekerabatan urang Minang sarta Batak anu ngagem sistem kekerabatanmatrianeal sarta patrineal. alo. Di jero imah Sundadikenal ayana pembedaan rohang pikeun fungsi sarta pamaké.Penelusuran gurat turunan (sakeseler) dina hasanah kesundaan diistilahkandengan "pancakaki". nini. Kedekatan antar-ruang diatur nurutkeun fungsinya. kapiadi. bibi. boh sacara agamaislam.Urang pasti mikawanoh istilah kekerabatan kawas indung. Sabot upacara akad nikah atawa ijab-qabul dipigawé. kapilanceuk. nini ti gigir.kudu nampa perlakuan anu adil ti pemegang kawijakan ngaliwatan rapet désa. boh ti gurat bapa boh ibu.anak. henteu ka ruangtamu. Kawas goah padeukeut dengandapur.Nurutkeun Edi S Ekadjati (Kabudayaan Sunda. kapiadi. Alatan ageman Islam geus lila dikeukeup ku orangsunda. kapilanceuk. nyaéta ngan memperhitungkan gurat .Sanajan lumangsung parobahan dina wangun sarta material wangunan. Euceu. Rohang-rohang umumseperti rohang keur boga sipat netral alatan mangrupa rohang tempat ngariung kulawarga. Kamus Umum Basa Sunda (1993).Perkawinan di taneuh sunda contona. incu. Sistem kekerabatan Sistem kekerabatan jelema sunda dipangaruhan ku adat anu diteruskeun secaraturun temurun sarta ku ageman Islam. mangka kasampak sakali yén didina upacara-upacara anu pangpentingna ieu aya unsur ageman sarta adat. antara ibu (awéwé) sarta lalaki (ayah). suan. aki ti gigir. kaayaan pembagian ruangini masih kasampak di désa ibu-ibu-ibu tatangga condong natamu ka pawon.Padumukan di tatar Sunda miboga gaya has pangsoranganna. aki. emang. buyut. nini ti gigir. bapa.Istilah-istilah di luhur mangrupa sistem kekerabatan masarakat Sunda yangdidasarkan dina hubungan hiji jalma dina hiji komunitas kulawarga. "pancakaki" némbongkeun hubungan hiji jalma dina gariskeluarga (perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa kaasup baraya keneh). 2005) urang Sunda memperhitungkandan ngaku kekerabatan bilateral. Dina sistemkekerabatan urang Sunda diaku ogé gurat baraya (nasab) ti bapa sarta ibu kawas bibi.

salah sahijina ajen-inajen berbahasa. sarta Cimanuk. Sunda Kalapa. diproduksi olehkaruhun Ki Sunda pikeun nyiptakeun relasi sosial sarta komunikasi interpersonal yangharmonis dina komunitas. Biasana. jikakita weruh si A atawa si B éta ngabogaan hubungan kekerabatan jeung urang. puseur kagiatan masarakat aya di sapanjang wewengkon basisir ku kituna kagiatan anu pang ngarojong perekonomian waktu éta téh perniagaan.Sedengkeun dina pengertian kadua. ku kituna sohibulbet atawa pribumi. Tapi.hal ieu lumangsung sabot hiji jalma nganjang ka hiji wewengkon sarta di ditu manéhna manggihan bahwaantara si nu boga imah sarta manéhna tétéla aya ikatan persaudaraan. sarta leuwih kolot. aya pribahasa yén dunya éta henteu sarubak daun kelor. "pancakaki" minangka produk kabudayaan Sunda. tapikita mencla-mencle nyarita teu sopan Sistem kamasarakatan Saméméh karajaan Tarumanagara peupeus jadi dua. Mangka. Komoditi anu diperdagangakan nyaéta emas.Naha? Sabab. aya genep dayeuh palabuhan sapanjang basisir kalér karajaan sunda. "pancakaki" bisa diartikeun minangka hiji prosés penelusuran hubungan hiji jalma dina jalur kekerabatan (mapay perenahna kabarayaan). Cikande.Sanggeus peupeus jadi Karajaan Sunda sarta Karajaan Galuh.Sacara empiris. Mustahil pan. "pancakaki" dina pengertian kadua nyaéta hiji prosés pengorekaninformasi turunan pikeun manggihan gurat kekerabatan anu sempet pegat. Sedengkeun di basisir utarakerajaan Galuh aya palabuhan Cirebon sarta Japura.Nurutkeun catetan Tome Pires. Karawang.pancakaki – tétéla dulur! Saeutiknana sadulur laér. mangka pihak anu dianjangi akanmembuka percakapan: "Ujang téh timana. jeung putra saha?".Nurutkeun Ajip Rosidi (1996) "pancakaki" ngabogaan pengertian hiji hubunganseseorang kalayan hiji jalma.ibu waé sarta gurat turunan bapa. jadi adat-istiadat-kebiasaan anu penting dina hirup urang Sunda. rempah-rempah. jugamerupakan kaperluan pikeun nangtukeun sebutan unggal pihak dalammenggunakan basa Sunda. karenaselain ngagambarkeun sipat-sipat urang Sunda anu hayang sok bersilaturahim. Wewengkon basisir kalér jadi jalur perdaganganinternasional anu nyambungkeun wewengkon nusantara jeung Asia kidul. anu mastikeun ayana tali turunan atawa persaudaraan. Mangka. menjajar ti wétan nyaéta Banten. Antara kuring sarta anjeun – meureun lamun ber. Asia kulon danasia wétan.Pontang. sabot urang menganjangi hiji wewengkon. puseur kegiatanmasyarakat pindah ti basisir ka wewengkon pegunungan ku kituna masarakat . leuwih akrab atauwanoh ka semah guna mendobrak kekikukan dina berinteraksi. lawon sarta béas. Ieu dipigawé pikeun nyaho asal-usul turunan sémah. saurang penjelah portugis warsih 1513.

Jelema sunda dina wayah éta ngagunakeun sistem cocog pelak berladang di lahan-lahan pegunungan anu luhur. mangka hak waris bisa ogé diturunkeun ka saurang putri. tuluy saterusna turun ka putra cikal rajadari selir. kawas pangurang dasa .mulaimeninggalkan perniagaan sarta leuwih ngutamakeun kahirupan bercocok pelak. Bertanam di lahan anu luhur bisa maranéhanana pigawé alatan taneuh di wewengkon sunda relatif subur alatan loba anu asalna ti debu urut letusan gunung seuneuan. cengkeh. Raja wewengkon diidinan pikeun naék pangkat jadi maharaja. akar seungit. lain di sérang anu pendék atawa ranca.Raja nyekel kakawasaan mutlak sarta hak turun-temurun menduduki tahta karajaan.dan jurubasa darmamurcaya (penterjemah sagala rupa basa). Aya ogé raja-raja di wewengkon anu memegangkekuasaan di wewengkonwewengkon (Pangwereg). pala. anu berpandangan yén rajasebagai wawakil déwa di bumi. Aya raja pamaréntahan puseur anu berdiam di wewengkon pagawéan (Pamwatan) anu berlokasi di puseur nagara.Karajaan diparéntah olehraja. murag hak warisna ka saudarasedarah. Di kira-kira raja aya pajabat-pajabat anu boga fungsi séwang-séwangan.Hasil-hasil tatanén tatar sunda lain saukur pikeun mencukupi kebutuhanmasyarakat sapopoé. loba mecenghul cinyusu di sana-sini ku kituna kiriman cai pikeun tatanén sangatmelimpah. Jaman baheula kedudukanraja dumasar dina konsepkultus dewaraja. tangga (urusan wewengkon). Ti letusan seuneuan éta pulalah. kawas patih(urusan pamaréntahan sapopoé). komo disembah-sembah ku rahayat meujeuhnana déwa. Anu kahiji nyaéta putra cikal raja ti permaisuri. hulujurit (panglima perang). sarta rempah-rempah séjénna ti tatar sunda kalaitu geus dipikawanoh ku dunya internasional sarta geus diperdagangakan nepi ka ka wilayaheropa. saméméhna nyekel kalungguhan raja daerahsaunggalah leuwih tiheula.Aya hiji aturan anu mengatur penentuan saurang gaganti raja anu wafatatau mundurkeun diri.Pamaréntahan karajaan Sunda sarta karajaan Galuh disusun kalayan kerangkafederasi.Alatan pedes. biasana nepi ka sang raja wafat atautelah ngarasa kolot teuing. saméméh manjabat prabu di Pakuan.Lilana saurang raja maréntah henteu diwatesan. mangkubumi (urusan taneuh).Alatan éta raja kitu dipihormat. gelarna maharaja. Contona Rakeyandarmasiksa. lengser (pembantu pribadiraja). Hiji aturan anu nangtukeun daptar prioritas hak waris dumasar dina tingkat kedekatan hubungan getih raja kalayan si calon raja. Umumna raja di wewengkon masih bertalian baraya(getih atawa pernikahan) jeung raja di puseur. leuwih ti éta pikeun dijual ka karajaan komo belahan dunya séjén. lamun kalungguhan raja di puseur kosong. Raja anu henteu miboga putra maupuan putri. wado (pajabat puseur di wewengkon). Kitu ogé di kira-kira rajadaerah aya pajabat-pajabat anu mantuan raja wewengkon. Lamun miboga putra.

Sageus Perang Dunya ke-ii sarta sageus Jaman Revolusi. Budha. geus ngalaman loba parobahan. atikan geus ngabalukarkeun hiji lapisan luhur. Purbastiti.komunikasi. anu jumlahna badag. raja wewengkon ngabogaan kawajiban pikeun datang ka wewengkon puseur minangka tanda satia ka maharaja bari mikeun pajeg sarta upeti yangmerupakan hasil bumi ti wewengkon kasebut. keseimbangan sarta ketenangan sabenerna geus ditrobos ku pangaruh. miboga hubungan kalayan tengkulak-tengkulak sarta padagangpadagang badag di dayeuh. Jatisunda) sarta ajaran karuhun (Patikrama. Undang-undang anu kahiji nyaéta Sanghiang Watangageung anu disusun ku Rahiyangta Rimedangjati kira-kira dina abag ke-7. Saterusna undang-undang kasebut dilengkepan terussecara periodik. masarakat désa diindonesia dina urnumnya sarta di Jawa Kulon dina hususna. sarta kahirupan rahayat sakabéh(Manusasasana). anu lolobana masih butahuruf sarta yangdalam cara hirupna masih tradisionil. nyaéta ajaran agama (Hindu. pamaréntahan (Rajasasana). Ékonomi. anu kabéh miboga orientasi kaluar. pulitik sarta idéologi modém. juru penerang.pangaruh anyar ti luar. Isolasi. Purbajati).Masarakat tatar sunda kitu nengetan aturan hukum. Pamaréntahan diatur ku sagala rupa undang-undang (Papagon) anu berbeda-beda dina unggal generasi. Sabalikna aya hiji lapisan handap. para guru. pagawé-pagawé jawatan. anu diwangun ti pamongdesa. padagang sarta pangusaha. pelajar. administrasi pamaréntahan.ialah kaum patani. nepi ka tersusunlah undang-undang anu mengatur kagiatan ngagem agama(Dewasasana). Sabalikna. sarta umumna ikatangolongan luhur sarta handap éta ngawangun hutang atawa kontrak-kontrak anu henteu nguntungkeun lapisan handap anu lemah ékonomina . Sebagaian ti pajeg kasebut dipaké pikeun ngajalankeun pamaréntahan di wewengkon. Bisa ogé disebutkeun yén dina lapisanatasan désa ieu pisan pangpuseurna sagala kakawasaan ékonomi désa. sawaréh deui disetor ka pamaréntah puseur. Aturan-aturdan kasebut dumasar dua asal hukum. soldadu. Jelema lapisan luhur miboga kecakapan berekonomi dumasar prinsip néangan untung.calagara(penagih pajeg). Raja wewengkon boga hak pikeun memungut pajeg ka rahayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful