Kepada : Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Zarkasyi Al-Mubaarok Rembang. Di Tempat.

Sehubungan dengan ikatan Dinas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan : Nuril Haq Saifullah, SH : Jln.Blora Km. 4 Rembang : Kepala Sekolah

Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala SMK AlMubaarok Rembang tahun pelajaran 2011/2012. Demikian Surat pengunduran diri saya, semoga menjadi maklum adanya. Atas terkabulnya permohonan ini saya mengucapkan terima kasih.

Rembang, 20 Januari 2012 Hormat saya

Nuril Haq Saifullah, SH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful