Kepada : Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Zarkasyi Al-Mubaarok Rembang. Di Tempat.

Sehubungan dengan ikatan Dinas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan : Nuril Haq Saifullah, SH : Jln.Blora Km. 4 Rembang : Kepala Sekolah

Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala SMK AlMubaarok Rembang tahun pelajaran 2011/2012. Demikian Surat pengunduran diri saya, semoga menjadi maklum adanya. Atas terkabulnya permohonan ini saya mengucapkan terima kasih.

Rembang, 20 Januari 2012 Hormat saya

Nuril Haq Saifullah, SH