SURAT AKUAN

(DIISI OLEH IBU / BAPA / PENJAGA YANG TIDAK ADA SLIP GAJI/ BORANG J) 1. Saya ,__________________________________ No K/P_________________ Ibu / bapa / penjaga kepada __________________________ yang belajar

di tingkatan__________ , SMK Bandar Sarikei, mengaku bahawa saya bekerja sebagai ___________________________ di____________________ berpendapatan 2. sebanyak RM _____________________ sebulan.

Suami / isteri saya_________________________ No. K/P _____________ bekerja sebagai ___________________________ di __________________

3. 4.

Jumlah pendapatan sebulan keluarga adalah sebanyak

RM____________

Pihak sekolah berhak menarik balik biasiswa yang telah diberikan sekiranya ada unsur penipuan maklumat.

Saya mengaku segala maklumat adalah benar,

Saya mengesahkan segala maklumat adalah benar,

__________________________ (Tandatangan ibu/ bapa/ penjaga) Nama :___________________ No. K/P :_________________ Tarikh :_________________

_____________________________ (Tandatangan dan Cop rasmi) Nama :_______________________ Jawatan :_____________________ No K/P :______________________ Tarikh :______________________

berdisiplin. -Bagi ibu bapa yang bekerja dengan KERAJAAN/SWASTA sertakan slip gaji -Bagi ibu bapa yang bekerja sendiri sertakan surat Akuan pendapatan yang telah disahkan oleh Penghulu/Kapitan/Tuai Rumah. Perwatakan baik. 6. dan sangat memerlukan biasiswa 3. Hantar : ( 2 SALINAN DAN TELAH DISAHKAN) -BORANG BIASISWA -SLIP GAJI/SURAT AKUAN -SALINAN KAD PENGENALAN -SALINAN KEPUTUSAN SPM #-APA-APA SAHAJA SALINAN YANG DAPAT MENYOKONG PERMOHONAN PEMOHON .00 sebulan. (sijil kematian atau perceraian ibu bapa) 5. Pendapatan / gaji pokok ibu bapa tidak melebihi RM1000.BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN PERSEDIAAN UNIVERSITI 2009 TINGKATAN 6 (RENDAH) GURU TINGKATAN PASTIKAN PELAJAR MEMENUHI SYARAT-SYARAT BERIKUT : 1. Tarikh Tutup Peringkat Sekolah : 29 MEI 2009 Hantar borang yang telah lengkap kepada : . Keputusan Peperiksaan SPM baik. 2.

1. GURU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful