Anda di halaman 1dari 2

Senarai Tugas Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

Pengurusan dan Pentadbiran PKP

Menyediakan takwim PKP Menyediakan senarai tugas guru sepanjang tahun Menghadiri mesyuarat pengurusan kurikulum dan kewangan sekolah dan menghadiri mesyuarat di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran dan NGOs Menetapkan tarikh mesyuarat bersama Pentadbir Menentukan program dan hala tuju murid Pendidikan Khas dengna perbincangan guru-guru mengenai :

o o o o

Bilangan subjek Program (Pra/Vokasional/Inklusif) Bilangan kelas Aktiviti ko-kurikulum

Memastikan guru menghadiri kursus yang ditetapkan oleh Jabatan dan Kementerian Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja guru Membantu dalam Laporan Penilaian Prestasi Guru Pendidikan Khas & PPM Menjalankan semakan stok/inventori peralatan Mewujudkan hubungan yang baik dengan pentadbir dan semua warga sekolah

Kurikulum

Menentukan dan menyemak rancangan pelajaran harian dan tahunan Membantu dan membimbing guru dalam penyediaan alatan dan pengajaran dalam kelas Mengajar subjek tertentu Mewujudkan pusat sumber dan memantau perkembangannya Melakukan pencerapan guru dan semakan buku tulis murid Membantu dalam merancang dan menyelaras hal berkaitan dengan ujian dan peperiksaan Memastikan dalam penyediaan laporan kurikulum Menyusun jadual waktu kelas dan menyediakan jadual waktu gantian Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah atau Jabatan Pelajaran

Jadual waktu PKP

Merancang jadual waktu kelas dan persendirian serta PPM mengikut kesesuaian opsyen dan keperluan Mengedarkan jadual waktu kepada guru Membuat jadual induk bersama jawatankuasa jadual Memastikan jadual ditampal di papan kenyataan

Kewangan PKP

Menyediakan anggaran peruntukan kewangan (PCG) di awal tahun Menyediakan penyata perbelanjaan setiap 3 bulan sekali Menutup akaun pendapatan dan perbelanjaan di akhir tahun Dapatkan kelulusan Guru Besar dalam setiap pembelian alatan/bahan/penyelenggaraan Berbincang dengan guru mata pelajaran akan keperluan barangan/peralatan yang perlu dibeli dalam tahun semasa Menyemak keselarasan dan baki akaun dengan pejabat

Memastikan setiap perbelanjaan mengikut prosedur yang ditetapkan

Hal Ehwal Murid

Menetapkan peraturan PKP bersama guru disiplin Memantau perkhidmatan berikut dengan kerjasama guru:

o o o o o
Ko-kurikulum

Bimbingan dan Kaunseling Kesihatan Biasiswa/kebajikan Keselamatan Biro Pendidikan Khas

Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat dengan setiap guru penasihat pada setiap awal tahun bagi merangka dan menyediakan jadual rancangan aktiviti tahunan setap gerakerja Meneliti aktiviti yang dirancangkan oleh setiap gerakerja ko-kurikulum dan memastikan rancangan tersebut dilaksanakan Mengumpul laporan aktiviti tahunan dan buku aktiviti ko-kurikulum Memastikan buku rekod kegiatan ko-kurikulum diisi oleh guru-guru penasihat dan disahkan Menyemak borang kelulusan rombongan/lawatan yang dianjurkan Menyelaras aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Memastikan laporan dibentangkan pada mesyuarat guru Memastikan aktiviti luar/dalaman didokumentasikan