Anda di halaman 1dari 2

SERUAN DARI HIZBUT TAHRIR

Bismillahirrahmanirrahim

Menggerakkan Tentera Untuk Memerangi Penyembelih Gaza Adalah


Satu-Satunya Yang Wajib Dilakukan Oleh Para Penguasa Dan Sekiranya
Mereka Tidak Berbuat Demikian Maka Sesungguhnya Mereka Telah
Mengkhianati Allah, RasulNya Dan Kaum Mukminin

Sejak tengahari Sabtu 27/12/2008, rejim Yahudi telah melakukan pengeboman kejam yang
berterusan dengan menggunakan jet-jet pejuangnya ke atas beberapa kawasan di
Semenanjung Gaza. Pengeboman ini dihadapi oleh penduduk Gaza dengan ketabahan hati
dan keberanian yang tiada tolok bandingnya, mereka memikul yang gugur di atas tangan-
tangan dan bahu-bahu mereka. Beratus-ratus telah syahid dan mengalami kecederaan ketika
jet-jet pejuang musuh berlegar memuntahkan bom di ruang udara dengan bebas tanpa
mendapat penentangan dan tanpa sedikit pun kebimbangan akan ditembak jatuh. Ini adalah
kerana para penguasa kaum Muslimin telah melarang dan menghalang tentera dan jet-jet
pejuang kaum Muslimin dari melibatkan diri dalam sebarang tindakbalas. Para penguasa ini
hanya menjadikan jet-jet dan tentera yang ada di negeri mereka sebagai perhiasan dan
pertunjukan semata-mata. Beginilah pihak Yahudi melakukan kehancuran, mengebom
bangunan dan manusia, aman dari sebarang tindakbalas dan mara bahaya.

Sesungguhnya para penguasa ini telah Sungguh, para penguasa ini tidak merasa
melakukan jenayah besar dengan malu sedikit pun di hadapan Allah,
menjadikan masalah Palestin ini sebagai RasulNya dan di hadapan kaum Mukminin.
masalah orang Arab dan bukan masalah Mereka telah memboikot Semenanjung
kaum Muslimin dan Islam. Mereka, sejak Gaza jauh sebelum pihak musuh
dari itu hanya menjadi pemerhati ‘neutral’ memboikotnya. Mereka nampaknya hanya
yang lebih condong untuk menyebelahi mahu melihat kematian dan bukannya
pihak musuh sehingga apa yang mereka kehidupan di Gaza dan hanya bersetuju
lakukan adalah sesuai dengan apa yang untuk membuka Gaza setelah darah umat
diinginkan oleh pihak musuh, sepertimana Islam tertumpah ke atas pakaian mereka.
yang sedang berlaku di Gaza sekarang.
Mereka hanya memerhatikan sebuah demi Hari ini mereka menyeru pula agar diadakan
sebuah jet musuh melakukan pengeboman, pertemuan bagi ‘mengkaji’ apakah tindakan
menghitung jumlah mereka yang cedera yang sebaiknya atas penyembelihan di
dan terkorban serta mengeluarkan Gaza, seolah-olah tindakan yang
kenyataan sekadar meluahkan ‘kesedihan’ sepatutnya dilakukan merupakan sesuatu
dan ‘kutukan’ - tidak kira samada mereka yang tidak maklum (oleh mereka). Ada yang
ini terlibat secara langsung atau tidak dalam menyeru diadakan pertemuan, ada yang
pemboikotan Gaza - kesemua mereka menyeru kepada pertemuan menteri-
meluahkan ‘kesedihan’ dan ‘kutukan’ yang menteri luar dan ada yang menyeru kepada
sama. Malah penguasa Mesir (Mubarak) Majlis Liga Arab – dan semua ini, seperti
yang pada saat-saat sebelum bermulanya biasa, akan diikuti dengan perjumpaan,
serangan, dari istananya, telah diugut oleh makan dan minum bersama, kemudian
Livni dan pada hari berikutnya, tatkala berakhir dengan (mengeluarkan) kenyataan
berlaku serangan ke atas Gaza, Mubarak dan bagi para pengikut syaitan, inilah
turut meluahkan ‘kesedihan’ dan ‘kutukan’! ‘penentangan yang terbaik’!
Tidak cukup dengan itu, mereka kekuatan kalian memaksa mereka untuk
mengalihkan pandangan mereka dan menggerakkan tentera bagi memerangi
meminta tanpa malu kepada Majlis rejim penyembelih ini.
Keselamatan PBB, yang terdiri dari negara-
negara yang pada hakikatnya Dan kalian wahai para tentera kaum
bertanggungjawab membangunkan rejim Muslimin! Tidakkah kalian rindu kepada
Yahudi dan menyokongnya dalam salah satu dari dua kemuliaan (syahid atau
menghancurkan Palestin, tanah yang penuh kemenangan)? Bagaimanakah kalian boleh
berkat. Mereka mempercayai dan berdiam diri tatkala saudara-saudara kalian
mengharapkan tindakan dari negara-negara dibunuh? Apakah penguasa yang sanggup
ini untuk membantu Palestin dan menjual deen-nya untuk dunia, bahkan
penduduknya!!! Amat buruklah apa yang untuk dunia orang lain, dapat menghalang
mereka hukumkan! kalian dari membantu saudara-saudara
kalian, walhal kalian mempunyai kekuatan?
Sesungguhnya tindakbalas yang
sewajarnya ke atas penyembelihan Gaza Ya Allah! Ya Allah! Wahai Para Tentera!
adalah suatu yang sudah maklum dan jelas.
Keputusan untuk bertindakbalas ini tidak Hizbut Tahrir menyeru kalian agar menuju
memerlukan sebarang pertemuan atau kepada kemuliaan dunia dan akhirat!
perjumpaan bagi membahaskannya. Ia juga Pertolongan adalah dari Allah dan
tidak akan datang dari keputusan negara- kemenangan yang hampir atau syurga yang
negara pembina dan penyokong rejim keluasannya seluas langit dan bumi
Yahudi - tidak sama sekali - sebaliknya ia disediakan untuk mereka yang bertakwa.
hanya akan dapat dicapai dengan Wahai para tentera,
menggerakkan bala tentera kaum Muslimin
dan mengumpulkan mereka yang “Perangilah mereka dan Allah akan
berkemampuan untuk memikul mengazab mereka dengan tangan-tangan
persenjataan bagi memerangi rejim yang kalian dan menghinakan mereka serta
hina ini. Tidak ada penyelesaian selain dari membantu kalian mengalahkan mereka dan
ini dan para penguasa mengetahui hakikat Allah akan melegakan hati-hati kaum
ini, namun mereka (penguasa) ini hanya Mukminin” [TMQ at-Taubah (9):14].
ibarat kepingan kayu yang hanyut dan
mereka begitu hebat dalam penipuan dan Inilah bagaimana seharusnya pertolongan
penyesatan. Dilaknati Allah-lah mereka, diberikan kepada penduduk Gaza dan inilah
bagaimana mereka sampai berpaling? tindakbalas yang sewajarnya untuk
penyembelih Gaza. Inilah juga cara untuk
Wahai Kaum Muslimin! memecahkan pemboikotan ke atas Gaza
dan dengan cara inilah juga Allah akan
Berhati-hatilah dengan penipuan para mengubati hati-hati kaum Mukminin.
penguasa ini. Janganlah kalian terpedaya
dengan adanya demonstrasi dan tunjuk “Sesungguhnya (apa yang disebutkan)
perasaan yang mereka benarkan kerana dalam (surat) ini benar-benar menjadi
sesungguhnya semua ini tidak membawa peringatan bagi kaum yang menyembah
apa-apa makna. Seharusnya, kalian Allah” [TMQ al-Anbiya’ (21):106].
melangkah ke istana-istana mereka dengan

Ya Allah! saksikanlah sesungguhnya kami telah menyampaikan.

1 Muharram 1430 (28hb Disember 2008)


HIZBUT TAHRIR
*seruan ini adalah terjemahan dari Bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir kepada seluruh dunia.
(www.mykhilafah.com)

Anda mungkin juga menyukai