HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA DAN BANGSA

DISEDIAKAN OLEH:

NOORFAZLI ELIAS

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA
 Budaya; tatacara suatu masyarakat bertindak ke atas persekitaran
fizikal dan sosialnya serta pengurusan hidup secara kolektif.  Budaya tinggi dan terpuji menandakan kehidupan bertamadun  Tamadun berbeza daripada budaya kerana bukan semua unsur budaya boleh dianggap sebagai tamadun

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA
 Budaya; tatacara suatu masyarakat bertindak ke atas persekitaran
fizikal dan sosialnya serta pengurusan hidup secara kolektif.  Budaya tinggi dan terpuji menandakan kehidupan bertamadun  Tamadun berbeza daripada budaya kerana bukan semua unsur budaya boleh dianggap sebagai tamadun.