Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 1

4|

Pendawai Elektrik

b) Pengiraan susut voltan d) Faktor pelbagai e) Faktor-faktor pembetulan f) Dan sebagainya. • Jenis-jenis dan penamatkan kabel 7. Pendawaian • Sistem pendawaian a) Permukaan, tertanam, konduit, sesalur dan sebagainya. b) Faktor-faktor pemilihan c) Jenis-jenis dan saiz konduit/trunking d) Factor ruang • Litar lampu a) Suis satu hala, suis dua hala, suis perantaraan b) Litar kuasa c) Jejari, gegelung, spur d) Mata penghawa dingin e) Mata pemanas air f) Pengasing 8. Alat uji dan Pengujian • Jenis-jenis ujian serta turutannya a) Kekutuban, keterusan, penebatan dan sebagainya. • Jenis-jenis alat uji • Insulation Tester, Earth Resistance Tester, Multimeter, Ring Main Tester, RCB Tester dan alat-alat ujian yang berkaitan dengan pengujian pendawaian elektrik. 9. Alat-alat pengukur kuantiti elektrik • Penggunaan dan prinsip berkerja alat-alat pengukur i.e. Jangkampere, Jangka Voltan, Jangka KWH, Clamp On Tester, Avometer dan sebagainya. 10. Perkakassuis & Papan agihan (TPN) • Jenis-jenis papan agihan, unit pengguna, bilangan hala dan sebagainya. • Cut out dan Neutral Link

Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 2

5|

Pendawai Elektrik

11. Perlindungan Litar • Jenis-jenis kerosakan elektrik a) Peranti perlindungan dan penggunaannya b) Jenis-jenis fius, kadaran, kendalikan, pengujian c) Jenis-jenis Suis utama, kadaran arus, kadaran fius. d) MCB, kendalian, kadaran arus, pengujian e) MCCB, kendalian, kadaran arus, pengujian f) Geganti kerosakan ke bumi g) Geganti lebihan arus • Pengetahuan kedudukan ‘Outgoing Feeders’, ACB, OCB, MCCB, MCB, E/F relays, O/C relays dan sebagainya. • Alat ubah arus h) Jenis-jenis sistem dan saiz alat ubah, prinsip kendalian 12. Pembumian • Jenis-jenis sistem pembumian, prinsip pembumian, galangan kerosakan ke bumi, pengalir perlindungan, elektrod bumi. • Peranti RCB tiga fasa, kendalian dan peraturan yang berkaitan 13. Sistem Perlindungan Kilat • Jenis-jenis dan penggunaan penangkap kilat • Radas-radas elektrik • Prinsip kerja radas-radas elektrik seperti pemanas air, periok elektrik dan sebagainya. 14. Jenis-jenis motor, penghidup motor dan pendawaiannya. . 15. Rekabentuk Pepasangan Elektrik • Pengetahuan symbol elektrik • Pengetahuan membaca dan melukis gambarajah skema dan susunatur elektrik. • Kod warna piawai bagi system telefon, gas, air dan fire fighting • Pengiraan beban dan Load Balancing.

SURUHANJAYA TENAGA Tingkat 13, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-2612 5400 Fax : 03-2693 7791 Email : info@st.gov.my

Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 3

• • •

JABATAN KESELAMATAN ELEKTRIK UNIT KEKOMPETENAN SUKATAN PELAJARAN PEPERIKSAAN

• PENDAWAI ELEKTRIK

Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 4

1|

Pendawai Elektrik

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Pendawai Elektrik Fasa Tunggal. 1. Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 2. Perturan-Peraturan Elektrik 1994 3. Malaysian Standard Code of Practice for Electrical Installations of Building (MSIEC 60364) 4. Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik. 5. Pengetahuan Elektrik Asas • Pengenalan asas voltan, arus, rintangan, kuasa, arohan, kapasitan, ulangan dan lain-lain kuantiti yang berkaitan dengan Elektrik. • Hukum Ohm • Sambungan bersiri dan selari • Formula kuasa • Sistem Bekalan Elektrik dan kadaran voltan 6. Kabel • Jenis-jenis kabel, kod warna dan penggunaannya • Pemilihan kabel yang betul iaitu seperti: a) Keupayaan membawa harus b) Pengiraan susut voltan c) Faktor pelbagai d) Faktor-faktor pembetulan e) Dan sebagainya. • Jenis-jenis dan penamatan kabel 7. Pendawaian • Sistem pendawaian a) Permukaan, tertanam, konduit, sesalur dan sebagainya. b) Faktor-faktor pemilihan d) Jenis-jenis dan saiz konduit/trunking e) Faktor ruang

Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 5

2|

Pendawai Elektrik

8. Litar lampu a) Suis satu hala, suis dua hala, suis perantaraan b) Litar kuasa c) Jejari, gegelung, spur d) Mata penghawa dingin e) Mata pemanas air f) Pengasing 9. Alat uji dan Pengujian 10. Jenis-jenis ujian serta turutannya a) Kekutuban, keterusan, penebatan dan sebagainya. 11. Jenis-jenis alat uji • Insulation Tester, Earth Resistance Tester, Multimeter, Ring Main Tester, RCB Tester dan alat-alat ujian yang berkaitan dengan pengujian pendawaian elektrik. a) Alat-alat pengukur kuantiti elektrik b) Penggunaan dan prinsip berkerja alat-alat pengukur i.e. Jangkampere, Jangka Voltan, Jangka KWH, Clamp On Tester, Avometer dan sebagainya c) Perkakassuis & Papan agihan (SPN) d) Jenis-jenis papan agihan, unit pengguna, bilangan hala dan sebagainya. e) Cut out dan Neutral Link f) Perlindungan Litar g) Jenis-jenis fius kerosakan elektrik h) Peranti perlindungan dan penggunaannya i) Jenis-jenis fius, kadaran, kendalikan, pengujian • Jenis-jenis Suis utama, kadaran arus, kadaran fius. • MCB, kendalian, kadaran arus, pengujian • MCCB, kendalian, kadaran arus, pengujian 12. Pembumian • Jenis-jenis sistem pembumian, prinsip pembumian, galangan kerosakan ke bumi, pengalir perlindungan, elektrod bumi. • Peranti RCB satu fasa, kendalian dan peraturan yang berkaitan

Pendawai Elek

23/9/2003

4:23 PM

Page 6

3|

Pendawai Elektrik

13. Sistem Perlindungan Kilat • Jenis-jenis dan penggunaan penangkap kilat 14. Radas-radas Elektrik • Prinsip kerja radas-radas elektrik seperti pemanas air, periok elektrik, loceng elektrik dan sebagainya. • Penghidup satu fasa. 15. Rekabentuk Pepasangan Elektrik • Pengetahuan simbol elektrik • Pengetahuan membaca dan melukis gambarajah skema dan susunatur elektrik. • Kod warna piawai bagi sistem telefon, gas, air dan fire fighting • Pengiraan beban

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Pendawai Elektrik Tiga Fasa. 1. Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 2. Perturan-Peraturan Elektrik 1994 3. Malaysian Standard Code of Practice for Electrical Installations of Building (MSIEC 60364) 4. Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik. 5. Pengetahuan Elektrik Asas • Pengenalan asas voltan, arus, rintangan, kuasa, arohan, kapasitan, ulangan dan lain-lain kuantiti yang berkaitan dengan Elektrik. • Hukum Ohm • Sambungan bersiri dan selari • Formula kuasa • Sistem Bekalan Elektrik dan kadaran voltan 6. Kabel • Jenis-jenis kabel, kod warna dan penggunaannya • Pemilihan kabel yang betul iaitu seperti: a) Keupayaan membawa harus