Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JASIN

77000, JASIN
MELAKA
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS)
MATEMATIK
BORANG SKOR INDIVIDU
NAMA: ..
KAD PENGENALAN:..
TINGKATAN:..
NAMA GURU:.
TAJUK
1. Nombor Bulat

2. Urutan dan Pola Nombor.

3. Pecahan

4. Perpuluhan

5. Peratusan

6. Integer

EVIDENS

PENTAKSIRAN / TARIKH
1
2
3

C / TC

CATATAN

B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1
B3DIE2
B4D1E1
B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D2E4
B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B4D2E1
B4D2E2
B4D2E3
B4D2E4
B1D1E2
B2D3E1
B2D3E2
B3D3E1
B6D1E1
B2D4E1
B2D4E2
B2D4E3
B3D4E1
B3D4E2
B4D3E1
B5D1E1
B6D1E1
B2D5E1
B2D5E2
B4D4E1
B5D2E1
B6D1E1
B1D1E3
B2D6E1
B5D3E1
B6D1E1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1

7. Ungkapan Algebra

8. Ukuran Asas

9. Sudut dan Garis

10. Poligon

11. Perimeter dan Luas

12. Pepejal Geometri

B1D2E1
B2D7E1
B2D7E2
B3D5E1
B1D3E1
B1D3E2
B1D3E3
B2D8E1
B2D8E2
B2D8E3
B4D5E1
B6D1E1
B1D4E1
B2D9E1
B2D9E2
B2D9E3
B3D6E1
B3D6E2
B4D6E1
B4D6E2
B4D6E3
B6D1E1
B1D5E1
B2D10E1
B2D10E2
B3D7E1
B3D7E2
B3D7E3
B4D7E1
B4D7E2
B5D4E1
B2D11E1
B3D8E1
B3D8E2
B4D8E1
B4D8E2
B6D1E1
B1D6E1
B2D12E1
B3D9E1
B4D9E1
B4D10E1
B5D5E1
B6D1E1

Guru Matapelajaran,

Ketua Panitia,

.
(
)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1

Guru Kanan Matapelajaran

..
(
)