Anda di halaman 1dari 4

Analisis Pekerjaan

Definisi:-
 Satu proses sistematik bertujuan untuk
mengutip maklumat berkaitan aspek kerja
yang penting bagi sesuatu
pekerjaan(Ivancevich,1995).
 Satu proses untuk mendalami aktiviti yang
terdapat dalam pekerjaan secara
sistematik(De Cenzo & Robbins,1996).
Tujuan
Untuk mendapatkan jawapan kepada beberapa
persoalan.
 Apakah tugasan fizikal dan mental yang
dilakukan oleh pekerja?
 Bilakah kerja perlu disiapkan?
 Tahap manakah kerja perlu dicapai?
 Bagaimana pekerja melakukan kerja?
 Kenapa kerja tersebut dilakukan?
 Apakah kelayakan yang diperlukan untuk
melaksanakan sesuatu kerja?
Analisis Pekerjaan
Deskripsi Spesifikasi Fungsi PSM
Pekerjaan Pekerjaan
Tugas Pengetahuan Perancangan sumber
manusia
Tanggungjawab Kemahiran Perekrutan dan pemilihan

Dimensi tugas Kebolehan Pembangunan sumber


manusia
Lain-lain Lain-lain Penilaian prestasi

Pampasan dan faedah

Keselamatan dan
kesihatan
Perhubungan pekerja

Pentyelidikan sumber
manusia
Pekerjaan yang seimbang
Kaedah Mendapatkan Maklumat Pekerjaan

 Soal selidik.
 Pemerhatian.
 Temuduga.
 Rekod/diari pekerja.
 Gabungan kaeddah-kaedah.