Unit Kaunseling SMKBJ

DI MANA ANDA ? DAN KE MANA ANDA SELEPAS SPM NANTI?

PERSIMPANGAN JALAN
SPM

PROG. IJAZAH Tajaan JPA/MARA PETRONAS

TING. 6 Sains Kemanusiaan

MATRIKS. KPM
Fizikal/Hayat Perakaunan

DIPLOMA IPTA/ IPTS

SIJIL IPTA/ IPTS

MATRIKS. UIA
KURSUS PERSEDIAAN PRA IJAZAH TESL/ UNDANG-UNDANG

STPM

IJAZAH LUAR/DALAM NEGARA

IJAZAH PERTAMA IPTA / IPTS

ANDA PELAJAR CEMERLANG ..?..
Program Tajaan JPA / MARA (Luar / Dalam Negara ) / BPG KPM

Kolej MARA / PASUM / Pra Ijazah TESL / Pra Ijazah Undang-undang

Matrikulasi KPM / UIAM Akademi Tentera Malaysia (ATMA)

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

ANDA PELAJAR YANG SEDERHANA..?..
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ( STPM ) Matrikulasi KPM / Kolej MARA / PASUM /

Program Diploma UPM / UTM / UiTM / KUiTTHO / KUTKM / KUSTEM / KUKTEM / POLITEKNIK

ANDA PELAJAR LEMAH ..?..
Institut Kemahiran MARA ( IKM )

PERSIJILAN IPTA ( Politeknik KPM / Kolej Komuniti )

Institut Latihan Perindustrian ( ILP ) Institut Kemahiran Belia Negara ( IKBN ) Institut Pendidikan MARA ( IPMa )

KAEDAH PENGIRAAN MARKAH AKADEMIK UNTUK CALON LEPASAN SPM (PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF – BPKP IPT JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KPM) _____________________________________________________ MARKAH AKADEMIK BERDASARKAN GRED DAN NILAI GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G NILAI 18 16 14 12 10 8 6 4 0

ALIRAN SASTERA CONTOH: PELAJAR MENGAMBIL 9 MATA PELAJARAN BIL 1. 2. 3. MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MATEMATIK SEJARAH GRED 1A 1A 1A

4.
5.

PEND. ISLAM / PEND. MORAL
SAINS

1A
1A

6.
7. 8. 9.

GEOGRAFI
SENI LUKIS EKONOMI ASAS PERDAGANGAN

1A
1A 1A 1A

CONTOH PENGIRAAN: A. MARKAH AKADEMIK 5 MATA PELAJARAN UTAMA BIL
1.
2. 3. 4. 5.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
MATEMATIK SAINS SEJARAH PEND. ISLAM

GRED
1A
1A 1A 1A 1A

MARKAH
18
18 18 18 18

JUMLAH

90
X 90 90

KAEDAH I

= 90

= 90

CONTOH PENGIRAAN: B. MARKAH AKADEMIK 3 MATA PELAJARAN TERBAIK LAIN YANG DIAMBIL
BIL
1. 2. 3.

MATA PELAJARAN
B. INGGERIS SENI LUKIS GEOGRAFI JUMLAH

GRED
1A 1A 1A

MARKAH
18 18 18

54 X 30 54

KAEDAH II

= 54

=

30

KAEDAH PENGIRAAN MERIT :
MARKAH A = = = MARKAH B = = = MARKAH 5 MATA PELAJARAN SAINS X 90 90 90 X 90 90 90 MARKAH 3 MATA PELAJARAN LAIN X 30 54 54 X 30 54 30

JUMLAH MARKAH

= A + B = 90 + 30 = 120

KAEDAH PENGIRAAN MARKAH AKADEMIK UNTUK CALON LEPASAN SPM ( PROGRAM MATRIKULASI KPM )
MARKAH AKADEMIK BERDASARKAN GRED DAN NILAI

GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G

NILAI 25 23 21 19 17 15 13 11 0

JURUSAN PERAKAUNAN PENGIRAAN MARKAH AKADEMIK 3 MATA PELAJARAN UTAMA TIDAK TERMASUK BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

BIL

MATA PELAJARAN

GRED

NILAI

1.

MATEMATIK

1A

25

2.
3.

MATEMATIK TAMBAHAN
1 MATA PELAJARAN (PERDAGANGAN / PRINSIP AKAUN / KEUSAHAWANAN DLL) JUMLAH

1A
1A

25
25

75

Eee..tak terlintas pula nak masuk U

Tapi mana boleh !!! Saya tak layak masuk “U”…

Seronok juga kalau boleh masuk “U”…
Saya bercadang nak masuk UiTM

Berminat

untuk masuk “U”
Saya telah buat keputusan muktamad untuk masuk Matrikulasi Sains Hayat pada Mei tahun 2005 nanti …

PROGRAM TAJAAN LUAR NEGARA ( JPA ATAU MARA )

Di bawah program ini, pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPM boleh memohon untuk mendapatkan tajaan JPA / MARA bagi mengikuti pengajian di luar negara. Pelajar yang terpilih akan mengikuti kursus persediaan di kolej-kolej yang ditetapkan di dalam negara.
Ijazah

Program IJAZAH PERTAMA di United Kingdom, Australia, New Zealand & Amerika syarikat
Ijazah

KURSUS
Perakaunan

NEGARA
UK, Australia, New Zealand UK, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat

TAJAAN
JPA

Ekonomi

JPA

Program Khas Tindakan MRSM
-TESL -Matematik

MARA
UK, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat

Kelayakan Akademik

Lulus cemerlang dalam peperiksaan SPM

Mendapat kepujian minimum 3B bagi matapelajaran ;  Bahasa Melayu  Pend. Islam / Pend. Moral
Mendapat kepujian minimum 3B bagi mata pelajaran berikut ;
Ijazah

Kursus Perakaunan / Ekonomi
( Minimum 3B )  Bahasa Inggeris  Matematik Tambahan  PA / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan dan  mana-mana 2 subjek lain ( tidak termasuk B.Melayu )
Ijazah

Kursus TESL  Bahasa Inggeris ( minimum 2A )  Minimum 4B bagi subjek :Matematik / Matematik Tambahan

4 Subjek lain tidak termasuk B.Melayu, B. Cina, B. Arab, Kesusasteraan Melayu, Pend. Seni, Pend. Islam / Moral
Ijazah

Kursus Matematik  Minimum 3B bagi subjek :Bahasa Inggeris Matematik Tambahan

Sekurang-kurangnya 4B bagi 4 Subjek lain tidak termasuk B.Melayu, B. Cina, B. Arab, Kesusasteraan Melayu, Pend. Seni, Pend. Islam / Moral Minimum 2A dalam Matematik
Ijazah

Alamat :

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, Bahagian Latihan, Parcel C, Blok C1, Aras 5, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya.
( u.p: Unit Latihan Sebelum Perkhidmatan )

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU ( BPG KPM )
1.

Program Berkembar Dalam / Luar Negara
1.1 Kursus Persediaan (Pra-Ijazah) selama 2 tahun di mana-mana Maktab Perguruan Tempatan

1.2 Kursus selama 4 tahun di universiti dalam / luar negara (bagi universiti yang mempunyai program berkembar sahaja)
1.3 Terbuka kepada pemohon aliran Sains / Teknikal dan Sastera.
BPG

Program yang ditawarkan :

Pra Ijazah SM Pend. TESL dengan universiti luar Negara * Persediaan di Institut Pergururan Bahasa Antarabangsa, KL

TESL Dalam Negara * Persediaan di mana-mana Maktab Perguruan Tempatan
BPG

Kelayakan Akademik

Mendapat 6 kepujian ( min 3B ) bagi mata pelajaran berikut; – Bahasa Melayu – Bahasa Inggeris dan – 4 kepujian matapelajaran lain seperti yang terdapat dalam buku panduan BPKP IPT. - Lulus ujian Inventori Sahsiah Keguruan dan temu duga oleh BPG.
BPG

PEMBIAYAAN PROGRAM BERKEMBAR DAN PELAJAR CEMERLANG

Calon yang terpilih untuk mengikuti program ini akan ditawarkan Biasiswa Perguruan Persekutuan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

BPG

Alamat :
Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 2, Blok J ( Utara ), Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur. ( u.p : Timbalan Pengarah BPKP ) Tel : 03 20983449 / 03 20983450 E-Mail : upu@jpt.moe.gov.my
BPG

2. BPG KPM Bahagian Sekolah Rendah
Bidang Pengajian
Kat. A B Komponen
Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Khas
Mana-mana subjek -Bahasa Melayu SPM -Bahasa Cina -Bahasa Tamil

Syarat ( Min. 4B )
Syarat I Syarat 2

Permohonan dibuat secara online :

http://emoe.gov.my

Bidang Pengajian
Kat. F G Komponen
Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Khas

Syarat ( Min. 4B )
Syarat I Syarat 2

Mana-mana subjek -Bahasa Melayu SPM -Bahasa Cina -Bahasa Tamil

Permohonan dibuat secara online :

http://emoe.gov.my

PROGRAM TAJAAN LUAR NEGARA, UNIT PENGANJURAN PENDIDIKAN
– Program yang ditawarkan

– – – –

SM Kejuruteraan SM Sains Gunaan SM Perubatan SM Perniagaan, Pengurusan dan Ekonomi
PETRONAS

Kelayakan untuk Program Perniagaan , Pengurusan dan Ekonomi.

1. 2.

Kepujian Bahasa Melayu, Jumlah agregat tidak lebih 10 unit ( min A2) bagi 4 subjek berikut :
 Bahasa Inggeris, dan
 Matematik/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/

Ekonomi/ subjek lain yang berkaitan

PETRONAS

PROGRAM TAJAAN DALAM NEGARA, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS
– Program yang ditawarkan
 SM Kejuruteraan ( Awam ) SM Kejuruteraan ( Kimia ) SM Kejuruteraan ( Mekanikal ) SM Kejuruteraan ( Elektrik & Elektronik ) SM Teknologi ( Teknologi Maklumat ) SM Teknologi ( Sistem Maklumat )
PETRONAS

Kelayakan untuk Program SM Teknologi
Kepujian Bahasa Melayu, Jumlah agregat tidak lebih 18 unit bagi 5 subjek berikut :
 Bahasa Inggeris
 Matematik dan  3 subjek lain yang berkaitan.

1. 2.

PETRONAS

INGAT !!!
Hanya pemohon dari peperiksaan SPM bagi tahun semasa yang memperolehi agregat maksimum 12 unit untuk program Kejuruteraan dan 15 unit untuk program Teknologi dengan gred minimum 4B dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Fizik / Kimia ( kecuali BM ) akan mendapat penajaan

Petronas..
Permohonan secara online : http://esuonline.iperintis.com


AKADEMI TENTERA MALAYSIA ( ATMA )
Program yang ditawarkan  SM Kejuruteraan – Awam – Elektrik/Elektronik – Komputer  SM Kejuruteraan Mekanikal – Automotif – Teknologi Marin – Aeronautik  SM Pengurusan Teknologi  SM Sains – Pembangunan Sumber Manusia – Komputer – Nautika

ATM

Kursus Pengurusan  Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris  Matematik Tambahan / Prinsip Akaun / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan / Ekonomi / Fizik / Kimia
Tempoh Pengajian 4 Tahun
ATM

Kelayakan umum

Kewarganegaraan : calon-calon mestilah Warganegara Malaysia Umur : 17 hingga 20 Tahun

Kesihatan : Sihat keseluruhan dan tidak cacat anggota. Tinggi / Berat minimum :
-

Lelaki : 162 cm / 50 kg Wanita : 157 cm / 43 kg
ATM

Tempat pengajian
1.1 Kejuruteraan Elektrik & Mekanikal  Tahun Satu di ATMA, Sungai Besi.  Tahun Dua dan seterusnya di UTM, Skudai 1.2 Kejuruteraan Awam & Pengurusan  Pengajian sepenuhnya di ATMA, Sungai Besi.

CalonCalonberjaya akan dilantik dilantikPegawai yang yang berjaya akan sebagai Kadet Siswa berpangkat Kapten. sebagai Pegawai Kadet Siswa berpangkat Kapten.
ATM

Segala pertanyaan mengenai program ATMA boleh dikemukakan kepada :
1.

Komandan, Akademi Tentera Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur. 2. Cawangan Tenaga Kerja C, Bahagian Perkhidmatan Anggota, Markas Angkatan Tentera Malaysia, ( u.p : Sel C ) Karung Berkunci 11006, 50990 Kuala Lumpur.

ATM

MATRIKULASI KPM

Menawarkan 2 aliran : 1. Sains ( Sains Fizikal/Sains Hayat ) 2. Perakaunan
Jangkamasa program ialah 2 semester ( 1 tahun )
MATRIKS

Syarat Minimum Kemasukan Aliran Perakaunan
1. Lulus SPM dengan kepujian minimum 6C bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan 2. Min. 6C dalam 2 mata pelajaran berikut :  Matematik Tambahan  Prinsip Akaun  Perdagangan / Pengajian Keusahawanan / Ekonomi Asas
MATRIKS

Pelajar yang lulus cemerlang program ini akan berpeluang mengikuti Program Ijazah Pertama di semua universiti awam ( IPTA )
MATRIKS

BIDANG PERAKAUNAN
-

-

Perakaunan Ekonomi Pengurusan Perniagaan Pentadbiran Perniagaan Pentadbiran Awam Teknologi Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Pendidikan Bidang-bidang lain yang sesuai
MATRIKS

Pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada alamat berikut :
Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Tingkat 6, Wisma KWSG, Jalan Kampung Attap, 50460 Kuala Lumpur. Telefon : 03 22747060 Laman web : http://www2.moe.gov.my/ bmkpm

MATRIKULASI UIAM

Jangkamasa program ialah 2 hingga 4 semester. Dijalankan di Kampus UIAM Petaling Jaya.
Program Matrikulasi UIAM menawarkan : Aliran Sastera : i. Matrikulasi Undang-undang ii. Matrikulasi Ekonomi & Sains Pengurusan iii. Matrikulasi Sains Kemanusiaan iv. Matrikulasi Bahasa Inggeris

MATRIKS

Syarat Minimum Kemasukan

Syarat Am ( bagi semua program )  Lulus SPM  Kepujian Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam / Pendidikan Al Quran dan As Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah  Kepujian Bahasa Inggeris  5 Kepujian bagi subjek lain –sila rujuk Buku Panduan Kemasukan ke IPTA Sesi Akademik 2003 / 2004
MATRIKS

Pelajar-pelajar yang telah menamatkan pengajian di Program Matrikulasi UIAM, mereka layak untuk meneruskan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama dalam bidang masing-masing.

MATRIKS

program

Program di peringkat ijazah

Matrikulasi 1. Undang-undang 2.

S.M Undang-undang (Kepujian) S.M Undang-undang ( Syariah ) (Sebagai program berkembar)

Matrikulasi Ekonomi & Sains Pengurusan

1. 2. 3. 4.

S.M Ekonomi ( Kepujian ) S.M Pent. Perniagaan ( Kepujian ) S.M Perakaunan ( Kepujian ) S.M Pengurusan Teknologi Maklumat ( Kepujian )
MATRIKS

Segala pertanyaan mengenai program Matrikulasi UIAM boleh dikemukakan kepada : Jabatan Kemasukan dan Rekod, Pusat Matrikulasi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Jalan universiti, 46350 Petaling Jaya, Selangor. Tel : 03 79553122 atau 79555322

PROGRAM ASASI UNDANG-UNDANG UiTM, KPM

Program Pra Ijazah SM Undang-undang. Tempoh pengajian :- 4 semester = 2 tahun  Lepasan program ini akan ditempatkan dimanamana Fakulti Undang-undang UiTM, UM, UKM dan UUM.  Syarat kemasukan : – Lulus SPM, keutamaan kepada pemohon yang mendapat keputusan cemerlang min. 4A. – Kepujian dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan 2 subjek lain.
MATRIKS

Segala pertanyaan boleh dikemukakan kepada : Dekan, Bahagian Pengambilan Pelajar, Pusat Inovasi, UiTM Shah Alam, 40450 Shah Alam, Selangor. Permohonan dibuat secara online : www.uitmonline.edu.my

STPM

Menawarkan 2 jurusan : 1. Jurusan Kemanusiaan 2. Jurusan Sains
Jangkamasa program selama 1 1/2 tahun
STPM

Kelayakan Akademik
JURUSAN KEMANUSIAAN
Calon mesti memperolehi jumlah agregat • 3 kepujian termasuk Bahasa melayu dan tidak lebih 12 unit, atau • Pelajar aliran Sains SPM yang melebihi 18 unit.

daripada kumpulan yang berlainan dari kumpulan berikut :STPM

Kumpulan
I

Mata pelajaran
Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris

II
III IV V VI VII

Kesusasteraan Melayu / Inggeris
Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Pendidikan Islam / Moral Matematik/ Matematik Tambahan/ Sains / Sains Tambahan Salah satu mata pelajaran Teknik / Vokasional

VIII
IX

Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan As Sunnah / Pend. Syariah Islamiah
Bahasa Arab Tinggi / Arab Komunikasi / Bahasa Cina / Bahasa Tamil STPM

Pelajar-pelajar lepasan STPM akan berpeluang mengikuti program Ijazah Pertama di semua universiti awam (IPTA)

STPM

Jurusan

Bidang yang boleh dipohon
-Ekonomi

Jurusan Kemanusiaan

- Bahasa -Pendidikan - Undang-Undang -Pengurusan - Perakaunan -Sains Kemasyarakatan -Komunikasi -Seni (Halus/Muzik/Drama)
-Perubatan

Jurusan Sains

- Seni Bina -Kejuruteraan - Sains Gunaan -Sains Pendidikan - Sains Komputer -Teknologi Maklumat

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT DIPLOMA
DIPLOMA

POLITEKNIK KPM INST. PEND. MARA INST. LAT. KEMAHIRAN

IPT SWASTA

DIPLOMA

Pengajian Peringkat Diploma IPTA

IPTA yang menawarkan program pengajian diploma adalah seperti berikut :
- Univ. Putra Malaysia ( UPM ) - Univ. Teknologi Malaysia ( UTM ) - Univ. Teknologi MARA ( UiTM ) - Kolej Univ. Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO ) - Kolej Univ. Teknikal Kebangsaan Malaysia ( KUTKM ) - Kolej Univ. Sains & Teknologi Malaysia ( KUSTEM )

- Kolej Univ. Kej. & Teknologi Malaysia ( KUKTEM )

DIPLOMA

Jangkamasa program selama 3 tahun = 6 semester

Bidang-bidang yang ditawarkan Diploma dalam bidang :
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Pertanian Sains & Teknologi ( Tek. Makanan & Sains Komp. ) Kejuruteraan Sains Gunaan Sains Sukan & Rekreasi Seni Bina Perakaunan Pengurusan Perniagaan Seni Lukis & Seni Reka Komunikasi & Pengajian Media Pengurusan Hotel & Pelancongan
DIPLOMA

Syarat kemasukan Lulus SPM dengan 5 kepujian termasuk Bahasa Melayu. Rujuk Buku Panduan Kemasukan ke IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan Malaysia..
DIPLOMA

Segala pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada : Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 2, Blok J ( Utara ), Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur. ( u.p : Timbalan Pengarah BPKP ) Online : http://emoe.gov.my

POLITEKNIK
 Politeknik

KPM menawarkan kursus peringkat diploma dalam bidang :
– Perkapalan – Kejuruteraan – Hospitaliti & Fesyen – Perdagangan – Sains Kesetiausahaan

- 7 semester - 6 semester - 6 semester - 6 semester - 4 semester
DIPLOMA

PERDAGANGAN / HOSPITALITI & FESYEN
1. 2.

Lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 5 Kepujian termasuk a. Matematik / Matematik Tambahan b. 4 subjek lain

DIPLOMA

SAINS KESETIAUSAHAAN 1. Lulus SPM 2. 5 Kepujian termasuk a.Bahasa Melayu b.Bahasa Inggeris

DIPLOMA

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dilayari melalui : Website pengambilan : http://www.politeknik.edu.my/pengambilan Pemohon hanya boleh membuat sekali sahaja permohonan. Bagi permohonan yang tidak berjaya akan diproses semula untuk dipertimbangkan bagi kemasukan sesi kedua.

INSTITUT PENDIDIKAN MARA

Pelbagai program ditawarkan di peringkat diploma.
INSTITUSI BIDANG
Industrial Maintenance Technology SM Tek. Kejuruteraan Dip. Tek. Kejuruteraan

British Malaysian Institute (BMI) Malaysian France Institue (MFI)

Malaysian Institute of Aviation Technology (MIAT)
Institute Infotech MARA (IIM) Malaysian Spanish Institute (MSI) Malaysian Institute of Marine Engineering Tech. (MIMET)

Component Material Technology Dip. Aircraft Maintenance Tech. Sijil Prof./ Lesen Aircraft Main. Tech
SM Tek.

Kejuruteraan Dip. Tek. Maklumat Component Maintenance Tech. Dip. Tek. Kejuruteraan
Dip. Tek.

Kejuruteraan

MARA

INSTITUSI

BIDANG
Dip. Tek.

Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Tech (MICET)
German Malaysian Institute (GMI)

Kej. Bioproses

Dip. Tek.

Pengeluaran Dip. Elektronik Industri
Dip. Tek.

Intitut Kemahiran MARA (IKM)

Kejuruteraan Dip. Tek. Senibina
Sijil

Kolej Poly-Tech MARA

Sains Komputer Matrikulasi ICSA Dip. Perakaunan / Perniagaan / IT / Kejuruteraan
Pra

Kolej Profesional MARA (KPM)

Dip. Perniagaan & Pemasaran Dip. Perniagaan dan pemasaran Dip. Lanjutan
MARA

Syarat Kemasukan
Berdasarkan kursus yang dipohon…rujuk Buku Panduan Kemasukan ke Institut Pendidikan MARA (IPMa)
Syarat am :  

Lulus pemeriksaan kesihatan, tidak rabun warna dan tidak lelah Umur antara 18 – 30 tahun Lulus temuduga bagi program tertentu.
MARA

Syarat Khusus untuk Sarjana Muda :
1. Mendapat min. CGPA 2.00 di peringkat Matrikulasi Sains, dan 2. Lulus SPM dengan 3 kepujian termasuk Bahasa Melayu, Matematik serta lulus Bahasa Inggeris
MARA

Syarat Khusus untuk Diploma :
1. Lulus SPM dengan 5 kepujian dalam subjek Bahasa Melayu, Matematik / Matematik Tambahan, 1 subjek Sains / Teknikal dan 1 subjek lain yang sesuai serta Lulus Bahasa Inggeris atau

2. Sijil IKM / ILP / IKBN tahap 2 dalam bidang berkaitan
MARA

Syarat Khusus untuk Sijil :
1. Lulus SPM dengan 3 kepujian termasuk Bahasa Melayu, Matematik dan Sains / Teknikal

2. serta lulus Bahasa Inggeris

MARA

Segala pertanyaan berhubung dengan kursus program dan kemasukan ke institut MARA
boleh dikemukakan kepada : Unit Pusat Institusi MARA (UPIM) Bahagian Hal Ehwal Korporat, Tingkat 4, Ibu Pejabat Mara, 21, Jalan Raja Laut, 50694 Kuala Lumpur. Tel : 03 26915111 samb.1314/1323/1324/1306
atau Hubungi terus mana-mana Ibu Pejabat Negeri MARA yang berdekatan.

PUSAT LATIHAN PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)

Program Latihan Pengajar Kebangsaan di Pusat Latihan Shah Alam Jenis kursus yang ditawarkan
1. 2. 3.

4.
5. 6. 7.

8.
9. 10.

Teknologi Kejuruteraan Elektrik Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Teknologi Kejuruteraan Komputer Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi Teknologi Kejuruteraan Jaminan Mutu Teknologi Maklumat Teknologi Kejuruteraan Automotif Teknologi Kejuruteraan Kimpalan Teknologi Kejuruteraan Pengeluaran Teknologi Kejuruteraan Pemesinan
JTR


1.

Syarat kelayakan akademik :
Kelulusan SPM/SPMV dengan  Kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan,  Kepujian Sains / Fizik dan  Lulus Bahasa Inggeris serta satu subjek lain.

Tempoh latihan : 3 tahun latihan
JTR

2.

Kelulusan SPM/SPMV dengan

Kepujian dalam Matematik / M. Tambahan,  Kepujian Sains/Fizik dan  Lulus Bahasa Inggeris serta  memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan. Tempoh latihan : 2 tahun latihan

JTR


Pensijilan - Diploma Pengajar Vokasional
Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada : Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Jalan Petani 19/1, Peti Surat 7012, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor . Tel : 03 5415736 / 5415739

INSTITUT TEKNIKAL JEPUN-MALAYSIA (JMTI)

Program Dip. Tek. Kejuruteraan di Pusat Latihan Pulau Pinang
Program latihan yang ditawarkan :
1.
2. 3. 4.

Dip. Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Dip. Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Dip. Teknologi Kejuruteraan Komputer Dip.Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
JTR

Syarat kelayakan akademik : Kelulusan SPM/SPMV dengan

1.

Min. 5 Kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik / Matematik Tambahan, Sains / Fizik dan satu subjek lain.

Tempoh latihan : 3 tahun latihan

JTR

2.

SPM/SPMV mendapat sekurang-kurangnya  5 kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik / Matematik Tambahan, Sains/Fizik serta  memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan.

Tempoh latihan :2 tahun latihan
JTR

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada : Institut Teknikal Jepun – Malaysia ( JMTI ) Plot 59, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 15, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 14100 Simpang Ampat, Seberang Perai, Pulau Pinang Tel : 04 50847806

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI ( ADTEC )

Program Latihan di Pusat Latihan Johor, Selangor, Kedah dan Melaka.

Kursus yang ditawarkan Peringkat Diploma (JTR)
1. Teknologi Elektrik ( Kuasa ) 2. Teknologi Mekatronik 3. Teknologi Komputer 4. Teknologi Telekomunikasi 5. Teknologi Jaminan Kualiti 6. Teknologi Elektronik 7. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara 8. Teknologi Kimpalan 9. Teknologi Pengeluaran 10.Teknologi Pemesinan 11.Teknologi Maklumat 12.Penjaga Jentera Elektrik

JTR


1.

Syarat kelayakan akademik :
Lulus SPM atau setaraf dengannya. Kepujian dalam Bahasa Melayu, Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Fizik serta lulus Bahasa Inggeris, atau Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan. Tempoh latihan :2 / 3 tahun mengikut kelayakan akademik

2.

JTR

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada :

Unit Pengurusan Latihan, Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Sumber Manusia, Aras 6, Blok D4, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.
Lama Web : http://www.jtr.gov.my

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT SIJIL
SIJIL

POLITEKNIK KPM INST. PEND. MARA INST. LAT. KEMAHIRAN

KOLEJ SWASTA
KERJASAMA

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

POLITEKNIK

Politeknik KPM menawarkan kursus peringkat sijil dalam bidang :
– Kejuruteraan – Hospitaliti & Fesyen – Perdagangan

- 4 semester - 4 semester - 4 semester

SIJIL

SYARAT KELAYAKAN MASUK Sijil Perdagangan / Hospitaliti & Fesyen
 

Lulus SPM Kepujian Matematik / Matematik Tambahan dan lulus SATU mata pelajaran kumpulan Sains / Teknologi / Vokasional / Sastera Ikhtisas atau Lulus Matematik / Matematik Tambahan dan kepujian SATU mata pelajaran kumpulan Sains / Teknologi / Vokasional / Sastera Ikhtisas
SIJIL

INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN MARA

(IKM)

Kursus yang ditawarkan : 1. Teknologi Kejuruteraan 2. Teknologi Senibina 3. Teknologi Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot 4. Teknologi Uphostri dan Hiasan Dalaman
SIJIL

Syarat kelayakan akademik :
– SPM / SPMV dengan lulus Bahasa Melayu, Matematik,

Fizik atau Sains
– Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh

dikemukakan kepada :

Bahagian Kemahiran Mara ( BKM ), Institut Kemahiran MARA, Tingkat 20, Medan MARA, Jln Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur No. Tel : 03 2691 5111 samb. 3467 / 3480 / 3779
SIJIL

INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN ( JABATAN TENAGA RAKYAT )

ILP telah menawarkan :
1. 2. 3. 4. 5.

Mekanikal dan Pengeluaran Elektrik & Elektronik Sivil & Bangunan Percetakan Bukan Logam

Tempoh latihan selama 6 bulan / 36 bulan bergantung kepada bidang kursus yang dipohon
SIJIL

Syarat kelayakan

– Lulus SPM atau setaraf

– Lulus Bahasa Melayu, Matematik /

Matematik Tambahan, Sains / Fizik

Persijilan : Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

SIJIL

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada : Unit Pengurusan Latihan, Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Sumber Manusia, Tingkat 6, Blok B ( Selatan ), Pusat Bandar Damansara, 50540 Kuala Lumpur.

SIJIL

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA ( KEM. BELIA DAN SUKAN )

IKBN telah menawarkan :
1. 2. 3.

4.
5.

Teknologi, Kejuruteraan, Mekanikal dan Elektrik Rekaan Fesyen dan Pakaian Pengurusan Makanan dan Katering Reka Bentuk Perabot Reka Bentuk Landskap

Tempoh latihan selama 18 bulan / 36 bulan bergantung kepada bidang kursus yang dipohon
SIJIL

Syarat kelayakan

– Lulus SPM ( termasuk lulus

Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains ) atau setaraf

Persijilan :
Sijil Kemahiran Malaysia ( SKM 1 DAN SKM 2 )

SIJIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
– –

SENARAI IKBN IKBN Dusun Tua, selangor IKBN Wakaf Tapai, Terengganu IKBN Jitra, Kedah IKBN Skudai, Pontian IKBN Peretak, Selangor IKBN Seri Iskandar, Perak Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang
Untuk lepasan Sijil Tahap 1 dan 2 ke peringkat Diploma Hanya kursus-kursus tertentu ditawarkan.

Sebarang pertanyaan mengenai Permohonan boleh dikemukakan kepada: Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing.

SIJIL

KOLEJ KOMUNITI KPM

Kolej Komuniti menawarkan :
1. Multimedia Kreatif ( Animasi / Pengiklanan ) 2. Teknologi Pembuatan / Elektrik / Pembinaan / 3. 4. 5. 6.

Maklumat Automotif Rekaan Fesyen dan Pakaian Pelancongan dan Pengembaraan Hotel dan Katering
SIJIL

Syarat kelayakan – Lulus SPM atau SPM (V) Tempoh minima pengajian selama 2 tahun dan tempoh maksimum 5 tahun bergantung kepada bidang kursus yang dipohon Permohonan melalui :
1. Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti

Jabatan Pendidikan Teknikal 2. Semua Kolej Komuniti KPM
SIJIL

AKADEMI LAUT MALAYSIA

ALAM menawarkan biasiswa penuh dalam bidang perkapalan kepada pemohon lepasan SPM di samping menawarkan pekerjaan tetap dengan pendapatan yang lumayan di syarikat perkapalan terbesar tempatan.
Kursus yang ditawarkan : Dip. Pengajian Nautika (DNS) Dip. Kejuruteraan Marin (MEC) Peringkat sokongan : Kelasi Dek/Enjin & Sajian

 1. 2. 3.

Kelayakan Akademik
1.

Bagi Program DNS dan MEC

Lulus SPM dengan Kepujian subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik / Matematik Tambahan, Fizik / Sains

2.

Bagi Program Peringkat Sokongan

Lulus PMR dalam subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan sains

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada

Jabatan Pembangunan Perniagaan & Perancangan Korporat, ALAM, P.O Box 31, 78300 Masjid Tanah, Melaka Tel : 06 3876201
Pemilihan calon dibuat oleh pihak Penaja.

MALAYSIAN INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION BERHAD ( MISC )

Kursus yang ditawarkan :  Dip. Sains Nautika = Pegawai Kadet Navigasi

Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik / Matematik Tambahan, Fizik dan subjek sains yang berkaitan.

Dip. Kej. Marin = Pegawai Kadet Kej. Marin

Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik / Matematik Tambahan, Fizik dan subjek sains yang berkaitan.

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan boleh dikemukakan kepada :

Pengurus Latihan & Pembangunan Sunber Manusia ( Laut ), Malaysian International Shipping Corporation Berhad, Menara Daya Bumi, Jalan Sultan Hishamuddin, Peti Surat 10371, 50712 Kuala Lumpur.

KEJAYAAN ITU DICIPTA OLEH INSAN BIASA YANG BERUSAHA SECARA LUAR BIASA…

KECEMERLANGAN
KESEDERHANAAN

KEGAGALAN
SEMUANYA ADALAH PILIHAN ANDA SENDIRI…
Buatlah pilihan dengan bijak… anda inginkan kejayaan atau tidak….?….