Anda di halaman 1dari 10

DISEDIAKAN OLEH:

ROSLIZA BT SALLEH NOOR HASZWANI BT MOHD YUSOFF MOHD FIZRI BIN ABDUL HALIM MOHD AKHIRUDDIN BIN YAHAYA

KONSEP SENI
Perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan

daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.

KONSEP SENI
Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang

dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak.

ASPEK JASMANI

ASPEK ESTETIKA ASPEKASPEK PENTING DALAM SENI ASPEK SOSIAL

ASPEK EMOSI

ASPEK ROHANI

ASPEK INTELEK

Kebanyakan perkembangan motor dibahagian tangan lebih penting dan ketara berbanding perkembangan di bahagian kaki. Penggunaan tangan hanya menggunakan sebelah tangan sahaja.

Kanak-kanak sek.ren memerlukan latihan pergerakan seni visual yang kerap untuk mematangkan pergerakan otot. Contoh: memegang pensil dengan baik.

ASPEK JASMANI
Perubahan pergerakan koordinasi otot kasar dan halus.
Perubahan berlaku dari aspek rupa, wajah dan fizikal

Peringkat umur 6-12: diberi peluang untuk bersuara dan bergerak untuk melakukan kerja

Guru perlu membuat penyesuaian dengan bentuk2 emosi yang diingini dan tidak diingini.

Perubahan berlaku dari aspek perasaan

ASPEK EMOSI

Peringkat kanak2: perkembangan emosi lebih cepat dan sekata berbanding semasa prasekolah

Keadaan mental yang menunjukkan reaksi seseorang terhadap sesuatu keadaan. Keadaan yang dialami merupakan rangsangan yg akan menimbulkan gerakbalas.

Kanak-kanak dapat mengenal emosi melalui seni dan meluahkan perasaan. Contoh: ketika melukis, jika emsinya stabil, lukisan akan menjadi cantik dan kreativiti akan menyerlah

Tertumpu kepada aktiviti berbentuk kerohanian dan moral.

Penggunaan senikata lagu

Membantu kanak-kanak menghargai sesuatu dan bukannya mengeji

ASPEK ROHANI

Pengucapan seperti terima kasih budak baik tahniah hendaklah disampaikan sekerap yang mungkin

Elakkan daripada mengutuk kanak-kanak. Sebaliknya perbanyakkan kata2 memuji dan hormati kanak-kanak

Kanak-kanak menguasai konsep pengekalan tentang paduan nombor, berat dan padatan-kanak2 boleh kuasai susunan angka dan mengelaskan benda dengan pelbagai cara.

Menguasai pertuturan dan gemar membaca dan reaksi dapat dikesan melalui penerangan tentang sesuatu hal. Pembelajaran perlulah melalui gerak kerja atau aktiviti-dapat membantu dan interaksi bermasyarakat.

ASPEK INTELEK
11-12 tahun: berlaku perubahan dari aspek pengolahan konkrit -> pengolahan formal. Masih dalam peringkat terikat dengan pengalaman yang sebenarnya. wujudkan suasanan yang boleh menimbulkan pertanyaan kepada murid dan memberi peluang kepada mereka menerangkan pemikiran mereka.

TEORI ALBERT BANDURA: Elemen sosial akan terbabit kerana pembelajaran diperolehi berdasarkan: melihat, meniru dan memerhatikan tingkahlaku orang lain Juga dikenali sebagai teori peniruan Individu akan meniru sesuatu tingkahlaku jika mereka memperoleh kepuasan dan peneguhan yang tinggi

ASPEK SOSIAL

PENIRUAN MELALUI SEKAT LAKUAN DAN KETIDAKSEKATLAKUAN sekatlakuan: berlaku dalam keadaan tertentu tetapi tidak sesuai dilakukan dalam keadaan atau situasi yang lain. Individu akan menyekat tingkahlaku yang tidak sesuai ditiru dalam situasi tertentu. Taksekatlakuan: individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa jua situasi

MENIRU SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG membolehkan kanak-kanak memerhatikan tingkahlaku model semasa mengajar. Proses ini berlaku secara tidak langsung semasa: melihat gambar,melihat filem, melihat video

PENIRUAN MELALUI ELISTASI akan terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. Keinginan untuk meniru akan timbul apabila melihat gerak balas yang dilakukan oelh orang lain.

Konsep perkongsian perlu ditekankan kerana konsep estetik dapat diserap ke dalam diri kanak-kanak.

Latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu yang dilihat dan dilakukan

ASPEK ESTETIK
Mula menilai konsep keindahan dan kecantikan.

Anda mungkin juga menyukai