STATISTIK CALON SPM 2012 MENGIKUT SUBJEK

No. Mata Pelajaran

Lelaki

P'puan

Melayu Cina

India

Lainlain

Bukan W.
M'sia

Jum. Calon

1. 1103 - Bahasa Melayu

100

147

228

3

0

16

0

247

2. 1119 - Bahasa Inggeris

100

147

228

3

0

16

0

247

3. 1223 - Pendidikan Islam

46

62

93

0

0

15

0

108

4. 1225 - Pendidikan Moral

54

85

135

3

0

1

0

139

5. 1249 - Sejarah

100

147

228

3

0

16

0

247

6. 1449 - Mathematics

100

147

228

3

0

16

0

247

7. 1511 - Science

73

105

165

3

0

10

0

178

8. 2215 - Kesusasteraan Melayu

45

69

106

2

0

6

0

114

9. 2280 - Geografi

30

43

67

1

0

5

0

73

10. 2611 - Pendidikan Seni Visual

31

49

75

2

0

3

0

80

11. 3472 - Additional Mathematics

31

59

82

0

0

8

0

90

8

10

17

0

0

1

0

18

15

27

40

1

0

1

0

42

14. 3756 - Prinsip Perakaunan

4

18

20

0

0

2

0

22

15. 3757 - Ekonomi Asas

4

18

20

0

0

2

0

22

16. 3763 - Reka Cipta

7

5

11

0

0

1

0

12

17. 3764 - Teknologi Kejuruteraan

8

6

12

0

0

2

0

14

18. 4531 - Physics

27

42

63

0

0

6

0

69

19. 4541 - Chemistry

27

42

63

0

0

6

0

69

4

21

23

0

0

2

0

25

14

25

35

0

0

4

0

39

22. 7202 - Katering dan Penyajian

9

13

19

1

0

2

0

22

23. 7301 - Landskap dan Nurseri

15

5

20

0

0

0

0

20

12. 3528 - Sains Pertanian
13. 3755 - Perdagangan

20. 4551 - Biology
21. 5226 - Tasawwur Islam