Anda di halaman 1dari 2

PELAN TINDAKAN TAKTIKAL MENGIKUT MODEL KOTTER DISEDIAKAN OLEH : BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL, SMK. CHENDERIANG.

Program Tanggungjawab
Tempoh

Kos /Sumber

Output

Indikator Prestasi

Pelan Kontigensi

Mula

Akhir

Langkah 1

Mesyuarat Bedah Siasat Keputusan Peperiksaan PMR dan peperiksaan dalaman. Analisis Data dan Soalan Mencerap Pengajaran dan Pembelajaran Soal selidik pelajar Semak Kemudahan dan Peralatan Bengkel.

1. Guru Mata Pelajaran 2. Guru Panitia 3. Pihak Pentadbir

Januari

Febuari

Dapat mengenalpasti keperluan Panitia KHB Mengenalpasti masalah yang wujud

1. Setiap guru mengetahui keperluan panitia 2. Kesedaran berkenaan dengan langkah untuk berubah dapat diwujudkan.

Langkah 2

Pemilihan dan Mesyuarat AhliAhli Pakar

1. Guru Mata Pelajaran KHB dan ketua panitia

Febuari

Febuari

Kumpulan pakar dapat dibentuk. Melantik seorang individu yang boleh menggerakkan

1. Kumpulan ini dapat bekerja dalam satu pasukan. 2. Kumpulan ini terdiri ini daripada ahli-ahli yang pakar dalam bidang masing-masing

semua ahli (key player)

3. Ahli pakar ini bebas untuk menyuarakan pendapat secara jujur dan profesional

Langkah 3

Membentuk Visi (dibentuk melalui perbincangan atau mesyuarat)

Kumpulan pakar yang dibentuk

Febuari

Febuari

Visi dapat dibentuk. Visi yang dibentuk mesti berdasarkan kepada perubahan yang diingini

Visi

yang

dibentuk

mudah

difahami oleh ahli, ayat pendek dan boleh dicapai

Langkah 4

Komunikasikan visi. Program LADAP (formal) Berjumpa secara tidak formal (di bilik guru, kantin, padang, parking kereta) Selalu bercakap tentang visi yang dibentuk.

Semua ahli panitia

Febuari

Oktober

Semua ahli dapat memahami visi yang dibentuk Semua program, tindakan dan lainlain adalah berteraskan visi yang telah dibentuk

Semua ahli dapat memahami dan menerangkan tentang visi Aplikasikan visi melalui tauladan