Anda di halaman 1dari 2

Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mgasimbolo.

Ang Araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa. Diksyunaryong Webster: Ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipagunawaan. Barnhart (American College Dictionary): Ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o pagsenyas. Sikologo: Napiling pagtugon o reaksyon. Dalubwika: Ang komunikasyon ay ang pakikibahagi ng tao sa kanyang kapwa at pakikibagay niya sa kanyang kapaligiran. Aristotle: Nagsasalita, sinasabi, nakikinig Wilbur Schramm: Pinanggalingan - taong nagsasalita, sumusulat, gumuguhit, kumukumpas atbp. Mensahe pamamagitan ng simbolo, mga usapan, liham atbp. Destinasyon taong nakikinig, nagbabasa, nanonood atbp.

Richard Swanson at Charles Marquandt: Ang pinanggalingan ng mensahe (participant na nagsulat o nagbasa) Ang ideya o mensahe (binuong kaisipan) Kodigo (wika, kumpas, ekspresyon ng mukha) Tsanel (paraan ng paghahatid sa pamamagitan ng telepono, teleponong selular, liham, karaniwang usapan, atbp.) Tumatanggap ng mensahe (kasali na nagbabasa o nakikinig)

Komunikasyon ng hayop Komunikasyong interpersonal Marketing Propaganda Kapakanang pampubliko Ugnayang pampubliko

Komunikasyong intrapersonal Komunikasyong di pasalita Komunikasyong pasalita Komunikasyong cross-cultural Telekomunikasyon Komunikasyong gamit ang kompyuter