Anda di halaman 1dari 1

1.

3 Ketepatan/kejituan (accuracy) dan kepersisan (precision) Ketepatan dan kejituan adalah dua istilah yang sering digunakan dalam menyatakan sesuatu pengukuran yang dibuat mengenai data ukuran ataupun alat pengukuran tersebut. Ia mempunyai definasi masing-masing dan perlu difahami dengan betul apabila hendak menggunakan dua perkataan tersebut. Kejituan Kejituan menerangkan kehampiran sesuatu ukuran berbanding nilai ukuran sebenar/standard. Contoh: Alat pengukuran yang tinggi kejituannya akan menghasilkan ukuran yang sangat rapat dengan nilai sebenar/standard/diketahui. Kepersisan Kepersisan ialah suatu tahap dimana beberapa (lebih daripada satu) nilai ukuran sangat dekat antara satu sama lain. Apabila serakan antara data-data adalah kurang, maka kepersisannya adalah tinggi.