1. Berdugo - ? 2. Anakbayan – Andres Bonifacio 3. Huseng Batute – Jose Corazaon de Jesus 4. Kuntil Butil – Florentino Collantes 5.

Alpahol – Julian Balmaceda 6. Lola Basyang – Severino Reyes 7. Dimas ilaw – Emilio Jacinto 8. Ka Monseng 9. Kintin Kulirat - Valeriano Hernandez Peña 10. Kastilaloy – Jose Villa Panganiban 11. Laong Laan – Jose P. Rizal 12. Dimasalang – Jose P. Rizal 13. Doveglion – Jose Garcia Villa 14. Pupdoh – Marcelo H. Del Pilar 15. Piping Dilat – Marcelo H. Del Pilar 16. Plaridel – Marcelo H. Del Pilar 17. Dolores Manapat – Marcelo H. Del Pilar 18. Magdalo – Emilio Aguinaldo 19. Don Panyong – Epifanio de Los Santos 20. Jomapa – Jose Maria Panganiban 21. Taga ilog – Antonio Luna 22. Batikuling – Jesus Balmori 23. Pinkian – Emilo Jacinto 24. Crispin Pinagpala – Cirio Panganiban 25. AGA - Alejandro G. Abadilla 1. Ama ng Panitikang Pilipino 2. Ama ng Balirala – Lope K. Santos 3. Apo ng mananagalog – Lope K. Santos 4. Unang hari ng balagtasan – Jose Corazon de Jesus 5. Makata ng Anak Pawis – Amado V. Hernandez 6. Ama ng Dula at Sarsuelang Tagalog – Severino Reyes 7. Ama ng Panitikang Ilokano – Pedro Bukaneg 8. Ama ng Panitikang Bisaya – Eriberto Gumban 9. Ama ng Nobelang Tagalog – Valeriano Hernandez Peña 10. Ama ng Malayang Taludturan – Alejandro G. Abadilla 11. Ama ng Tuluyang Klasika – Modesto de Castro 12. Ama ng Pasyong Pilipino – Padre Gaspar Aquino de Belen 13. Unang nagsalin ng Noli Me Tangere – Pascual Poblete 14. Ama ng Dulang Kapampangan – Aurelio Tolentino 15. Ama ng Panitikang Bikol 16. Ama ng Wikang pambansa – Manuel L. Quezon 17. Makata at Nobelista ng Propaganda – Jose P. Rizal 18. Mamahayag ng Propaganda – Isabelo de Los Reyes 19. Mananalumpati ng Propaganda – Dominador Gomez 20. Ama at Supremo ng Katipunan – Andres Bonifacio 21. Utak ng Katipunan – Emilio Jacinto 22. Dakilang Lumpo – Apolinario Mabini

23. Ama ng Pambansang awit – Julian Felipe 24. Lumalakad na Ensayklopedya – Ernie Baron 25. Ama ng Moro-moro, Sarsuela at Dulang Bisaya – Eriberto Gumban

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.