Anda di halaman 1dari 18

Soalan-soalan perbincangan 1. Persoalan 2. Tema 3. Plot 4. Perbandingan watak 5. Latar Masyarakat 6. Teknik Penceritaan 7. Nilai-nilai murni 8. Pengajaran 9.

Perutusan 10. Gaya Bahasa


6/18/2012

PERSOALAN 1. Kasih-sayang dan tanggungjawab Agama Bangsa & negara Keluarga 2. Pendidikan Formal Tidak formal - nasihat 3. Pemberontakan Azahari, Khalid, Harun Partai Rakyat Brunei, Kampung Lumapas Kalimantan, seranghendap di sempadan 6/18/2012

4. Keruntuhan moral Zul & Marina hubungan luar nikah Zul & Hannah pakaian, terpengaruh budaya di UK
5. Hubungan kaum Tidak baik baik Golongan tua dan muda Peter memandang rendah orang-orang Melayu, mengambil kesempatan (tanah), menentang Zul memeluk agama Islam Marof & Zul derma darah insaf. Memeluk Islam. 6. Kemiskinan Kehidupan Siti Nur dahulu Marof tidak bekerja 6/18/2012 Keluarga Udin bin Mat

7. Keagamaan dan dakwah Siti Nur menasihati adik-adiknya Siti Nur mendorong Samuel memeluk agama Islam Faridah Ustaz 8. Kemanusiaan Siti Nur perihatin terhadap pesakitpesakitnya, saudara-saudaranya. Zul & Marof menderma darah Yayasan Siti Nur membantu orang yang kurang bernasib baik.
6/18/2012 6

9. Kesedaran

Siti Nur dari wanita dari Malaysian Samuel surat Siti Nur keluar dari ikatan kerajaan. Samuel dari pemuda-pemuda Islam dari Malaysia Peter derma darah dari Zul & Marof Marina nasihat ustaz

10. Materialistik Peter rumah sakit prebet, rumah sewa, sewa tanah TOL, rumah sewa lebih 20 buah Faisal keluar dari ikatan kerajaan 11. Pengorbanan/pengabdian Siti Nur dari segi wang, tenaga, buah fikiran, masa

TEMA NASIONALISME Cintakan Bangsa dan Negara 1. Bekerja dengan kerajaan 2. Belajar bersungguh-sungguh untuk diri sendiri, bangsa & negara 3. Memberi kesedaran kepada sesetengah pihak yang lalai. 4. Memberi bantuan kepada sesiapa sahaja 5. Meraikan Hari Kemerdekaan dengan meriah

6/18/2012

PLOT 1. Pengenalan cerita 2. Perkembangan awal cerita 3. Perkembangan suspen dan konflik 4. Perkembangan cerita dan konflik 5. Perkembangan konflik 6. Konflik menaik 7. Klimak 8. Penurunan awal konflik 9. Penurunan konflik 10.Penurunan konflik ke arah peleraian cerita 11.Peleraian cerita
6/18/2012 9

PERBANDINGAN WATAK Teknik menjawab: Soalan Perbandingan jawapan hendaklah menyatakan persamaan dan perbezaan.

Jawapan kamu hendaklah berasingan bagi jawapan perbezaan dan persamaan


Penjelasan jangan dicampur aduk
6/18/2012 10

PERANAN WATAK
Teknik menjawab : Nyatakan peranan bagi setiap watak yang di minta. Huraikan peranan tersebut dengan memberikan peristiwa Jika menyatakan peranan saja markah tidak diberikan.
6/18/2012 11

LATAR MASYARAKAT

1. Sosial 2. Ekonomi 3. Agama 4. Pendidikan 5. Masyarakat di rumah sakit 6. Golongan remaja 7. Golongan ibu 8. Masyarakat sewaktu zaman pemberontakan
6/18/2012 12

TEKNIK PENCERITAAN
1. Deskriptif - huraian 2. Mimpi - Hannah 3. Sejarah Khalid, Hindon 4. Impirikal - kajian 5. Imbas Kembali 6. Imbas Muka 7. Monolog Dalaman 8. Dialog 9. Surat Khalid, Samuel 10.Suspen Hannah dll
6/18/2012 13

NILAI-NILAI MURNI

Kasih-sayang Bertanggungjawab Nasihat menasihati Tolong-menolong Hormat-menghormati Kesabaran dll

6/18/2012

14

a)

b)

c)

d)

PENGAJARAN Janganlah bersikap degil dan tidak mendengar nasihat kerana orang yang tidak mendengar nasihat tidak akan memperolehi keberkatan hidup. Janganlah terlalu sibuk mementingkan urusan keduniaan semata-mata sehingga mengenepikan tanggungjawab terhadap keluarga. Jangan mementingkan kekayaan dunia sehingga mengenepikan hak-hak atau kepentingan orang lain yang memerlukannya. Janganlah bergaul terlalu bebas antara lelaki dengan perempuan untuk mengelakkan dari berlakunya perkaraperkara yang tidak diingini.
15

6/18/2012

e) Janganlah memperjuangkan sesuatu yang sia-sia kerana ia hanya akan menyusahkan diri sendiri. f) Jangan memandu tanpa tumpuan merupakan satu sikap yang merbahaya. g) Jangan mempersia-siakan kesempatan menuntut di luar negeri dengan terpengaruh budaya kuning (barat) kerana ia akan membawa kemusnahan hidup dan masa depan. h) Janganlah berjudi kerana ia boleh membawa kepada kemelaratan hidup. i) Janganlah ingkar kepada ajaran agama dan tidak mendengar nasihat ibu kerana ia akan membawa kebinasaan pada diri sendiri. j) Sebagai hamba Allah, kita hendaklah menerima bahawa kematian tidak mengira usia.
6/18/2012 16

GAYA BAHASA 1. Simile 2. Personifikasi 3. Repitasi 4. Repitisi 5. Bahasa Tempatan 6. Bahasa Asing 7. Simbol 8. Peribahasa 9. Falsafah 10.Sinkop 11.Paradoks 12.Kata Ganda

6/18/2012

17

6/18/2012

18