Anda di halaman 1dari 14

Nusaibah binti Kusairy Syairah binti Mohd Shukry

TUTORIAL 10
Jelaskan mengenai peranan khidmat pelbagai sokongan dan nyatakan khidmat yang perlu bagi murid khas di sekolah. Jelaskan mengenai kolaborasi dalam pendidikan khas dan isu mengenai khidmat pelbagai sokongan ini.

Definisi
Menurut Sher dan Baur (1991) -khidmat sokongan merangkumi interaksi setiap anggota di sekolah yang melibatkan antara guru dengan ibu bapa murid-murid khas, guru, ibu bapa dan murid lain dalam kelas biasa -kefahaman ini bukan hanya dapat membantu pihak sekolah membantu mereka tetapi menghargai kewujudan mereka Menurut Cook &Friend(1991) -satu gaya perhubungan secara langsung sekurangkurangnya antara 2 kumpulan yang bersetuju dalam membuat keputusan untuk mencapai matlamat yang sama

Kepentingan Khidmat Sokongan


1.Kumpulan pelbagai disiplin -berfungsi untuk mengenalpasti masalah murid bagi memastikan keberkesanan program pendidikan tersebut -bertanggungjawab dalam pastikan muridmurid ini dapat penempatan yang adil dan sesuai mengikut tahap kecacatan -membantu dalam hal berkaitan penempatan, saringan, rawatan,latihan dan sebagainya
-

-penaksiran klinikal yang dilakukan dari masa

ke masa membantu perkembangan fizikal murid-murid khas -Strikland &Tumbull (1990), perkhidmatan sokongan yang disumbangkan diperolehi daripada penubuhan pasukan pelbagai disiplin yang terdiri daripada kumpulan profesioanal dan pasukan sokongan

Agensi Kerajaan Yang Menawarkan Khidmat Sokongan


1.Kementerian Pelajaran Malaysia -Jabatan Pendidikan Khas -Program Latihan Pendidikan Khas -Sekolah Pendidikan Khas -Kelas Inklusif -Sekolah Vokasional. 2. KementerianKesihatan -Program-program imunisasi -Institusi Kesihatan Umum -Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga

3. Kementerian Pembangunan Keluarga,Wanita dan Masyarakat

-perkhidmatan pendaftaran orang berkeperluan khas -Program pemulihan dalam komuniti -Pemberian geran kepada pertubuhan sukarela -Pemberian elaun, geran pelancaran, alat anggota palsu kepada orang berkeperluan khas -Sukan bagi orang berkeperluan khas

Peranan Badan-badan Bukan Kerajaan atau NGO


1.Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM)-rawat,penerangan dan melindungi kanak-kanak autisme 2. Tasputra Perkim-beri asuhan kepada kanakkanak bekeperluan khas dan kanak-kanak cacat anggota dan mental 3. NURY-beri kursus pembangunan keluarga dan anak-anak dan jalankan program UTERO (rangsangan janin dalam kandungan)

4. Cleft Lip and Palate Association of Malaysia(CLAPAM)-anjur program terapi pertuturan untuk murid sumbing bibir dan lelangit 5. Yayasan Sindrom Down Kiwanis-PDK bukan kerajaan yang bantu murid sindrom down mendapat pelajaran serta latihan kemahiran hidup sblm ke sekolah khas kerajaan 6. Persatuan Orang Buta Malaysia (POBM)-kesan murid buta , jalankan early intervention dan beri nasihat 7. Rumah Orang Cacat Convent Bukit Nanas-bantu murid cacat pendengaran dan ajar BMKT.

Pasukan Pelbagai Disiplin


1. Kaunselor -membantu dan memberi cadangan kepada guru mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Cth: membina konsep kendiri murid -mengatur sesi perbincangan dengan individu atau sekumpulan murid khas. 2. Ahli psikologi kanak-kanak -menitik beratkan masalah emosi murid. Cth:cadangan pelan rawatan melibatkan penggunaan ubat bagi meredakan tekanan

3. Ahli psikologi klinikal -mahir dalam bidang diagnosis dan merawat masalah emosi dan mahir dalam bidang sains tingkah laku 4. Ahli audiologi -melihat tahap pendengaran seseorang murid dan mencadangkan cara-cara pemulihan 5. Terapi pertuturan -menilai perkembangan bahasa dan pertuturan murid-murid, kenal pasti masalah dan mencadangkan intervensi

6. Fisioterapi -beri penilaian pada keperluan murid dan menyediakan intervensi berkaitan kem motor kasar 7. Jurupulih cara kerja -menitikberatkan kem motor halus dan melatih dalam penggunaan tangan dan jari murid.

Lain-lain
1. 2. 3. 4. 5. Ahli neurologi Optometris Oftalmologi Pakar ortopedik Pediatrik

Dengan memahami peranan khidmat pelbagai sokongan ini, kita boleh merujuk bagi meminta bantuan sekiranya murid memerlukan khidmat mereka yang profesional.

ISU-ISU
Kesukaran dalam memperolehi khidmat sokongan samaada dari agensi kerajaan atau bukan kerajaan kerana pakar yang sedia ada dalam bidang tertentu adalah terhad dan tiada program berkala yang dianjurkan Kekurangan pakar ini mengakibatkan mereka bergantung kepada pakar-pakar yang sedia ada dan terpaksa menunggu giliran yang akan mengambil masa yang lama.

Guru kurang peka dengan pengetahuan dan maklumat tentang bantuan khidmat sokongan dari pelbagai pihak