Anda di halaman 1dari 5

BAB 1: SEJARAH DAN KITA Objektif Pembelajaran Memberi pengertian dan ciri-ciri sejarah Menyatakan sumber-sumber dan kaedah

ah pengkajian sejarah Menerangkan pentafsiran sejarah Menyenaraikan tujuan dan kaedah mempelajari sejarah Pengenalan Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Peta Konsep SEJARAH DAN KITA

PENGERTIAN SEJARAH

CIRI-CIRI SEJARAH Fakta yang benar dan tepat Penting dan bermakna Sebab dan Akibat

SUMBER SEJARAH

Istilah arab Ibn Khaldun Herodotus Mohd Yusof Hashim

Sumber Pertama Sumber Kedua

KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH

PENTAFSIRAN SEJARAH

KEPENTINGAN SEJARAH

Lisan Bertulis Arkeologi Maklumat (1)- Buku Teks Kurun atau abad Zaman Masihi Hijrah Kronologi Dekad /Dasawarsa

Tujuan mempelajari Sejarah Faedah mempelajari Sejarah

Maklumat (2)-Kamus Dewan Mitos Legenda

FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

BAB 1 SEJARAH DAN KITA PENGERTIAN SEJARAH

Perkataan Arab bermaksud:

Sejarah juga bererti ..

IBN KHALDUN MUHD YUSOF IBRAHIM

HERODOTUS

Ciri-ciri sejarah Dapat membantu kita merekonstruksikan peristiwa yang telah berlaku bagi kita menggambarkan peristiwa masa lalu.

CIRI-CIRI SEJARAH

Fakta yang tepat dan benar * *

Mempunyai sebab dan akibat * *

Penting dan bermakna * *

SUMBER SEJARAH

SUMBER PERTAMA Sumber Primer-

SUMBER KEDUA Sumber Sekunder

Contoh:* * * * *

Contoh:* * * * * *

Kaedah pengkajian sejarah

Kaedah lisan *

Kaedah bertulis *

Kaedah arkeologi * * *

Pentafsir Sejarah

Pentafsir sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya. Usaha membuat tafsiran sejarah yang betul dan tepat memerlukan seseorang sejarahwan melakukan penyelidikan. Tafsiran sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarahwan disebabkan berbeza pandangan. Oleh itu sejarahwan perlu jujur dan bertanggungjawab supaya masyarakat mendapat maklumat yang benar dan tepat.

Kepentingan mempelajari sejarah

Tujuan mempelajari sejarah

Faedah mempelajari sejarah

LATIHAN 1. Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperolehi melalui kaedah arkeologi ? I Fosil II Artifak III Manuskrip IV Batu bersurat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 2. Berikan dua nilai untuk kita dapat menempuh suatu zaman keagungan pada zaman dahulu I Kesungguhan II Kegigihan III Keberanian IV Kebijaksanaan A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Arkib Negara 3 Lokasi di atas merupakan tempat menyimpan sumber sejarah. Sumber sejarah yang mungkin disimpan di tempat tersebut ialah I manuskrip lama II batu bersurat III fail rasmi jabatan IV surat khabar sezaman A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 4 Fosil Artifak Batu bersurat

Senarai di atas merujuk kepada sumber pertama Kesimpulan yang dapat dibuat sumber pertama merupakan I sumber yang sahih II sumber yang bersifat asli III sumber yang belum ditafsir

5. Senaraikan tarikh dan peristiwa penting Negara Malaysia I II