Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum wr. wb Kepada yth.

Ibu kepala sekolah tk cerdas Ibu Dewi Kepada yth, ibu-ibu guru tk Cerdas Kepada yth. Ibu-ibu wali murid tk Cerdas Kepada anak-anak tk Cerdas yang kami cintai dan kami banggakan Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kpd Allah swt yang telah memberik an nikmat, rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita masih dapat b erkumpul dalam acara perpisahan anak-anak tk cerdas hari ini. tidak terasa satu tahun telah kita jalani dan kita lewati bersama. Tentunya dalam waktu satu tahun ini anak-anak kami telah banyak mendapatkan bimb ingan dan pelajaran dari para guru di tk cerdas dengan penuh kesabaran, perhatia n dan kasih sayang. Kami selaku orang tua atau wali murid sangat bangga dan bert erima kasih atas pehatian dan kasih sayang serta bimbingan dari para guru kepada anak-anak kami. Dan tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kenak alan anak-anak kami yang kadang-kadang nangis, ngompol, bertengkar dan lain seba gainya. Harapan kami mudah-mudahan ilmu yang diperoleh anak-anak kami di tk berm anfaat disekolah selanjutnya dan semoga tk cerdas dapat lebih baik dimasa mendat ang. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dan kekurangan kami sebaga i wali murid sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ke luarga besar cerdas, smoga silaturahmi ini tidak terputus sampai disini saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, Wabilahitofikwalhidayah wassalamualaikum wr. Wbr.