LATIHAN PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN:4
IBADAH: SOLAT

Jawab semua soalan berikut.

1.

Apakah maksud rukun solat?

2.

Apakah maksud syarat sah solat?

3.

Senaraikan 13 rukun solat?
1) ………………………….
2) ………………………….

3) ………………………….
4) ………………………….
5) ………………………….
6) ………………………….
7) ………………………….
8) ………………………….
9) ………………………….
10) ………………………….
11) ………………………….
12) ………………………….
13) ………………………….

4.

Senaraikan 8 syarat sah solat?
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
4) ………………………….
5) ………………………….
6) ………………………….
7) ………………………….
8) ………………………….