Anda di halaman 1dari 37

BAB 1 KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
2

KANDUNGAN BAB 1

1.1 ETNIK & RAS 1.2 MASYARAKAT 1.3 BUDAYA 1.4 1.5 1.6
INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

ETNIK & RAS


3

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

ETNIK & RAS


4

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PERASAAN & PEMIKIRAN


5

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

MASYARAKAT & BANGSA


6

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT
7

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT
8

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

3 STRATIFIKASI SOSIAL
9

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT

10

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

KONSEP BUDAYA
11

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

JENIS BUDAYA
12

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN BUDAYA MELAYU


13

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA

14

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

CIRI-CIRI BUDAYA
15

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

CIRI-CIRI BUDAYA
16

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN


17

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA


18

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN

19

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PERPADUAN & INTEGRASI


20

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

INTEGRASI NASIONAL
21

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

JENIS INTEGRASI
22

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

TAHAP HUBUNGAN ETNIK


23

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

SEGREGASI
24

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

AKOMODASI
25

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

AKULTURASI
26

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

ASIMILASI
27

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI

28

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

AMALGAMASI
29

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PLURALITI BUDAYA
30

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

MASYARAKAT PLURALITI BARU

31

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU

32

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA


33

KAUM Melayu

DESKRIPSI Ciri-Ciri Takrifan Melayu dalam Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan : Seorang yang menganuti agama Islam Lazim bercakap Bahasa Melayu Menurut adat istiadat Melayu Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia Mengamalkan agama Islam Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan Mahkamah Syariah Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta perayaan kebesaran Islam yang lain. Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu; Hokkien, Hakka, Kantonis dan lain-lain Mewakili 25% penduduk Malaysia Lazim menganut agama Buddha dan Kristian Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari Krismas dan Opera Cina
eMKAy

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

Agama

Budaya Cina Ciri-Ciri

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

Agama

ISLAM & PLURALITI

Budaya

KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA


34

KAUM India

DESKRIPSI Ciri-Ciri Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu; Tamil,Telegu,Malayalee dan lain-lain Mewakili 7% penduduk Malaysia Agama Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan bagi agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia Budaya Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang beragama Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA

Etnik Ciri-Ciri Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti: Sabah Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu; dan Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut Sarawak Mewakili 12% penduduk Malaysia Agama Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan animisme Budaya Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai dan Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan keagamaan seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas

INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PLURALITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

35

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

KESIMPULAN
36

Sifat struktural sosial, keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat Pluralisme sosial dan kebudayaan serta punca konflik Darjah dan sumber ketegangan sosial Isu prasangka dan diskriminasi Faktor personaliti dalam menentukan tingkahlaku masyarakat Dasar dan perancangan sosial

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy

PENGUKUHAN
37

Huraikan:

Akulturasi. Segregasi. Amalgamasi.

ETNIK & RAS MASYARAKAT BUDAYA


INTEGRASI &

Bincangkan TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi yang wajar dijadikan panduan bagi menjamin keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang relevan. Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum Baba-Nyonya yang diterima daripada orang Melayu. Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu budaya sehingga membolehkan ia bertahan lama.

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI


eMKAy