Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH MENENGAH SAINS KUALA SELANGOR

BORANG MAKLUM BALAS KUSESS


Mohon kerjasama murid-murid untuk melengkapkan borang ini sebaik sahaja menghadiri program/aktiviti yang berkenaan. Sila serahkan borang yang telah lengkap kepada Penyelaras Program/ Aktiviti. Kerjasama murid-murid amat dihargai. Terima kasih. Program/Aktiviti : Immersion__________________________________________________ Tempat : SM Sains Kuala Selangor ______________________________________ Tarikh : 09 13 April 2012 ______________________ Masa : ______________________ Perhatian : Sila tandakan ( ) pada ruangan yang disediakan. Maksud simbol : Sangat setuju (1) 1.0 Setuju (2) Tidak setuju (3)

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 1.1 Gaya penyampaian guru memudahkan saya memahami kandungan sesuatu topik yang diajar. 1 1 2 18 3 0

1.2 Saya berasa selesa dan mudah untuk berkomunikasi dan bertanya guru di dalam kelas. 1
1.3

11

Teknik atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang digunakan semasa guru mengajar menarik minat saya untuk belajar.
UBK KUSESS

10

2.0
2.1

DISIPLIN Kawalan disiplin di sekolah Immersion menjadikan diri saya lebih terurus. 1 12 2 5 3 2

2.2 Saya mendapati diri saya mampu untuk menguruskan masa dengan baik walaupun tidak berada di sekolah sendiri. 1
2.3

12

Saya berasa mudah untuk mematuhi peraturan disiplin di sekolah Immersion. 1 9 2 7 3 3

2.4 Saya tidak pernah ditegur kerana melakukan kesalahan di

sekolah Immersion. 1 3.0 0 2 5 3 14

PSIKOSOSIAL 3.1 Saya berasa seronok berjumpa dengan guru-guru dan kawan-kawan baharu. 1 7 2 8 3 3

3.2 Saya sering melakukan aktiviti bersama-sama dengan kawankawan baharu. 1


3.3

Saya berasa Immersion. 1 Immersion. 5

sangat terasing dalam asrama / kelas / sekolah 2 7 3 7

3.4 Saya berasa sedih dan tertekan sewaktu berada di sekolah

UBK KUSESS

1 4.0

SPIRITUAL 4.1 Amalan kerohanian di sekolah Immersion menjadikan jiwa saya berasa lebih tenang. 1 5 2 11 3 3

4.2

Sewaktu berada di sekolah Immersion, saya mendapati bahawa pengisian agama mampu mendidik murid-murid untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. 1 15 2 4 3 0

4.3 Saya mendapati bahawa amalan tazkirah / usrah / ceramah di sekolah Immersion mampu mendidik diri saya menjadi seorang pelajar yang lebih baik. 1 5.0 LAIN-LAIN 5.1 Persekitaran sekolah Immersion kelihatan bersih dan ceria. 1 5.2 6 2 12 3 1 16 2 3 3 0

Saya berpendapat bahawa murid-murid di sekolah Immersion tidak bising dan pandai mengawal diri sewaktu perhimpunan / kelas tanpa guru / prep malam. 1 0 2 4 3 15

5.3 Makanan di Dewan Makan Asrama bersih, lazat dan menyelerakan. 1 6.0 1 2 8 3 10

KESELURUHAN PROGRAM
UBK KUSESS

6.1

Secara keseluruhannya, saya mendapati sesi P&P di sekolah Immersion lebih berkesan dan menarik. 1 2 2 12 3 5 di

6.2

Secara keseluruhannya, saya merasakan murid-murid sekolah saya boleh menjadikan murid-murid di sekolah Immersion sebagai contoh. 1 2 2 10 3 7

6.3 Saya mendapati program seumpama ini bermanfaat dan mampu menjalinkan silaturrahim yang baik dengan sekolah lain. 1 6.4 10 2 7 3 2

Saya mencadangkan agar program seumpama ini patut diteruskan pada masa akan datang. 1 7 2 10 3 2

6.5

Pada pendapat anda, apakah budaya / amalan murni di sekolah Immersion yang mungkin boleh dicontohi dan dijadikan contoh tauladan oleh murid-murid di sekolah anda? 1. Para pelajar KUSESS terutamanya pelajar junior sentiasa memberi salam apabila bertemu. 2. Para pelajar menepati masa, bijak menggunakan masa dengan cermat, berdisiplin dan berupaya untuk sentiasa mengamalkan solat berjemaah. 3. Pengisian rohani seperti mengamalkan solat sunat hajat secara bersama-sama merupakan suatu amalan yang mulia. 4. Para pelajar mengamalkan sikap menghormati guru, saling bertolak ansur, bertanggungjawab, berdikari dan peramah.
UBK KUSESS

5. Para pelajar berani dan berkeyakinan tinggi untuk berucap di khalayak ramai. 6.6 Secara jujur, sila nyatakan sebarang komen / pengalaman / cadangan program 1. Terdapat para pelajar yang bangun lewat dan kurang menunjukkan contoh disiplin yang baik. 2. Terdapat pelajar yang suka menganggu, member layanan buruk dan memandang serong terhadap peserta Program Immersion. 3. Pelajar perempuan boleh menerima kehadiran pelawat dengan lebih baik dan mesra. 4. Terdapat pelajar yang bersikap kasar, suka menghina dan kurang menghormati pelawat. 5. Saya mencadangkan agar setiap pseserta program Immersion ini diberikan saudara angkat sebagai mentor untuk membimbing kehidupan pelajar Immersion merasai kehidupan sebagai seorang pelajar berasrama penuh. / penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam

6. Para pelajar yang meminjam barang sama ada secara sengaja atau tidak, hendaklah memulangkan semula barangan tersebut kepada pemiliknya.

UBK KUSESS

7. Diharapkan agar program ini boleh dilaksnakan pada waktu yang lebih bersesuian kerana pada waktu ini, sekolah ini sedang sibuk membuat persiapan untuk ke pertandingan menyebabkan guru mempunyai kekangan waktu untuk masuk ke kelas.

Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman.

UBK KUSESS