Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU PEMAHAMAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2012 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 BETUL 6 1 21 7 17 12 18 10 11 14 19 18 18 19 21 17 21 21 17 20 1 3 18 14 16 8 17 11 4 17 8 4 12 11 15 13 6 12 7 8 SALAH 15 20 0 14 4 9 3 11 10 7 2 3 3 2 0 4 0 0 4 1 20 18 3 7 5 13 4 10 17 4 13 17 9 10 6 8 15 9 14 13 KEMAHIRAN KATA NAMA

AM KATA NAMA KHAS KATA KERJA SIMPULAN BAHASA KATA ARAH KATA PENEGAS KATA BILANGAN KATA NAMA AM KATA ADJEKTIF KATA ADJEKTIF KATA HUBUNG KATA NAMA AM KATA KERJA PENJODOH BILANGAN KATA SENDI KATA NAMA AM KATA GANDA KATA ADJEKTIF KATA SENDI KATA KERJA KATA ADJEKTIF KATA ADJEKTIF KATA TANYA KATA TANYA AYAT SAMA MAKSUD AYAT SAMA MAKSUD AYAT PENYATA AYAT PENYATA PILIH AYAT YANG BETUL PILIH AYAT YANG BETUL PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU PENULISAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2012

BAHAGIAN A

CEMERLANG 0

BAIK 8

MEMUASKAN 7

PENCAPAIAN MINIMUM 6

BAHAGIAN B

CEMERLANG 2

BAIK 5

MEMUASKAN 7

PENCAPAIAN MINIMUM 7

BAHAGIAN C

CEMERLANG 2

BAIK 8

MEMUASKAN 7

PENCAPAIAN MINIMUM 4