Anda di halaman 1dari 16

SMK TELOK DATOK

42700 BANTING, SELANGOR


TEL/FAX : 03-31871303

DOKUMEN ITEM
BAGI
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
TINGKATAN SATU
KHB-KEMAHIRAN
TEKNIKAL
NAMA : .
TINGKATAN

: ...

KAD PENGENALAN

:
1

DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL


BAND 1
EVIDENCE
(MURID)
B1D1E1

ITEM CONTOH
Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

Menyebut atau
menulis tiga jawatan
dalam struktur
organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyebut atau
menulis lima faktor
utama reka bentuk.

Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.


1. .............................................................
2.

.............................................................

3.

.............................................................

4. .............................................................
5.

B1D2E2
Menyebut atau
menulis tujuh alatan
tangan termasuk
mesin.

.............................................................

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk.


1. .
2.

3.

4. .
5.

6. .
7.

B1D2E3
Menyebut atau
menulis pernyataan
masalah yang
hendak
diselesaikan.

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.

B1D3E1
Menyebut atau
menulis tiga sumber
elektrik dan tiga
jenis wayar.

A. Nyatakan tiga sumber elektrik.

Masalah yang saya hadapi ialah ...


.

1. .
2. .
3. .
B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.
1. ..
2. ..
3. ..

B1D4E1
Menyebut atau
menulis sistem
bekalan air di rumah
dan tiga jenis paip.

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.


a. ................................................................
b. ................................................................
Senaraikan tiga jenis paip.
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................

B1D5E1
Menyebut atau
menulis tiga jenis
mesin jahit.

Senaraikan tiga jenis mesin jahit.


1. .
2.
3.

B1D6E1

Senaraikan dua jenis keratan batang.

Menyebut atau
menulis dua jenis
keratan batang.

1...............................................................

B1D7E1

Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.

Menyebut atau
menulis rumus
rintangan dalam litar
selari.

2...............................................................

..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

B1D7E2

Item non-MCQ

Menyebut atau
melabel atau
menulis nama empat
bahagian utama
meter pelbagai.

Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai.

Jawapan :
P:
Q:
R:
S:

B1D7E3

Item MCQ

Menyebut atau
melabel atau
menulis tiga
komponen pada unit
kawalan utama
bekalan elektrik
domestik.

Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik.

S
Q

R
RAJAH 1
Labelkan komponen tersebut.

Komponen

Nama

P
Q
R
S
B1D8E1
Menyebut atau
menulis satu jenis
pergerakan
mekanikal.

Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.


...............................................................

B1D8E2
Menyebut atau
menulis tiga jenis
gear.

Item non-MCQ
padanan mudah
Padankan gambar dan nama gear berikut.

Rajah gear

Nama
Gear taji

Gear belitan

Gear heliks

Gear serong

B1D9E1
Menyebut atau
menulis empat alat
pembayaran masa
kini.

Nyatakan empat alat pembayaran masa kini.

a. ....................................
b. ....................................

c.

......................................

d. .......................................

DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL


BAND 2
EVIDENCE
(MURID)
B2D1E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis amalan 4M.

ITEM CONTOH
Terangkan amalan 4M.
Amalan 4M
Membersih

Penerangan

Menyusun atur
Menilai
mendisiplin

B2D2E1

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

Menerangkan
secara lisan atau
bertulis proses
kemasan
menggunakan
syelek.

1.
2.
3. ...
4.

B2D3E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi tiga
alatan tangan
termasuk pena ujian.

Terangkan fungsi alat tangan berikut.


Alatan tangan

Penerangan

B2D4E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi tiga
paip yang
disambung ke tangki
simpanan air.

B2D4E2
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi enam
jenis penyambung
paip.

Terangkan fungsi paip berikut;


Jenis paip

Fungsi

Menerangkan enam jenis penyambung paip.


Penyambung paip

Penerangan

B2D5E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi enam
bahagian mesin
jahit.

B2D6E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis nisbah
campuran medium
semaian.

Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.


Bahagian mesin
jahit

Fungsi

Terangkan nisbah campuran medium semaian.


............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

B2D7E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis dua
perbezaan antara
litar siri dan litar
selari.

Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.

B2D7E2
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi tiga
komponen pada unit
kawalan utama
bekalan elektrik
domestik.

Item non-MCQ
Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen unit kawalan utama bekalan
elktrik domestik.

Terangkan fungsi bahagian X?


Jawapan :

B2D8E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis fungsi dua
jenis gear.

Item non-MCQ
Rajah di bawah menunjukkan sejenis gear.

10

Terangkan fungsi gear tersebut.


Jawapan :

B2D9E1
Menerangkan
secara lisan atau
bertulis perniagaan
runcit, borong dan
antarabangsa.

Terangkan perniagaan berikut:


Runcit
..............................................
..............................................
Borong
................................................
................................................
c.Antarabangsa
................................................
................................................

11

DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL


BAND 3
EVIDENCE (MURID)
B3D1E1
Membuat dua lakaran
reka bentuk merujuk
pernyataan masalah.

ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

B3D2E1
Membuat pendawaian
plag 3 pin 13A.

Rujuk Lampiran B

B3D3E1
Membuat
penyenggaraan
perangkap P.

Rujuk Lampiran C

B3D4E1
Menjahit kertas tanpa
benang pada garisan
lurus, berpenjuru dan
melengkung.

Rujuk Lampiran D

B3D5E1
Menyemai keratan
batang dalam medium
semaian.

Rujuk Lampiran D

B3D6E1
Membuat pemasangan
litar siri.

Rujuk Lampiran E

B3D6E2
Mengukur voltan dalam
litar siri.

Catatan bacaan voltmeter


Mentol
M1

Voltmeter
V1

12

Bacaan

B3D6E3
Mengira jumlah
rintangan dalam litar
selari.

M2

V2

M3

V3

M4

VJ

Item non-MCQ
Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .
20
10
20

RAJAH 1

Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu .


Jawapan :

B3D6E4
Mengira jumlah
rintangan dalam litar siri.

Item non-MCQ
Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .
20

20

10

RAJAH 1

13

Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu .


Jawapan :

B3D6E5
Membaca skala meter
ohm pada meter
pelbagai.

Item MCQ
Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.

RAJAH 1

Berapakah nilai bacaan perintang itu?


A
20 Ohm
B
200 Ohm
C
2K Ohm
D
20 Kohm
Jawapan :
B3D6E6
Mengira kuasa elektrik.

Item non-MCQ
Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.

MIKI DVD Player


240V/ 50hz /
2 Ampere

RAJAH 1 27
Hitung kuasa peralatan itu.Jawapan :

14

P=IXV
P=

P=
DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAND 4
EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B4D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah
mengikut *peraturan.

Rujuk Lampiran A

B4D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

Rujuk Lampiran B

B4D3E1
Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

Rujuk Lampiran C

B4D4E1
Membuat pemasangan litar siri dengan betul.

Rujuk Lampiran E

DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL


BAND 5
EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B5D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah
dengan *daya usaha.

Rujuk Lampiran A

B5D2E1
Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

Rujuk Lampiran E

DOKUMEN ITEM KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL


BAND 6
EVIDENCE (MURID)
B6D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah
dan melahirkan *idea baru sebagai nilai tambah.

15

ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

16