Anda di halaman 1dari 1

BORANG KELOMPOK

KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDHU AIN UPSR


NAMA SEKOLAH : SJKC ANGLO CHINESE, PAPAR
BIL

NAMA

ANGKA
GILIRAN

1
1

2
2

3
1

4
2

5
3

6 7
3

8
1

9
2

10
4

12
8

9 10 11 12 A 1

13
3

15
4

16
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tandatangan Guru Besar

:_____________________

Tarikh : _____________

Cop Sekolah : _________________