Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK/SJK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DT1:

Membina dan menulis ayat dengan betul

EVIDENS

B2 DT1 E1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

AKTIVITI

Bahan:

PENTAKSIRAN

Menyediakan lembaran kerja.

Langkah Pentaksiran:

Murid membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

 

berdasarkan gambar

Murid membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

Murid membina dan menulis frasa dan ayat tunggal

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK/SJK

NAMA

: ……………………………………………

TARIKH: ……………

KELAS

: ……………………………………………

RUJUKAN

: B2 DT1 E1

ARAHAN

: Tulis perkataan, frasa dan ayat berdasarkan grafik.

: Tulis perkataan, frasa dan ayat berdasarkan grafik. Arahan: Murid membina dan menulis perkataan yang mengandungi

Arahan: Murid membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata

1.

2.

3.

4.

5.

Arahan: Muid membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

1.

2.

3.

4.

5.

Arahan: Murid membina dan menulis frasa

1.

2.

3.

4.

5.

Arahan: Murid membina dan menulis ayat tunggal

1

2

3

4

5

* grafik/bahan yang bersesuaian (5.1.3, 5.1.4), (5.3.1 , 5.3.2)