Anda di halaman 1dari 1

Marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon kecemasan kebutuhan yang dirasakan sebagai ancaman.

Perasaan marah normal bagi tiap individu bamun perilaku yang simanifestasikan oleh perasaan marah dapat berflukruasi sepanjang rentang adaptif dan maladaptif. Kegagalan yang menimbulkan frustasi dapat menimbulkan respon pasif dan melarikan diri atau respon melawan dan menantang seperti yang dilakukan para sopir yang merusak beragam fasilitas pelabuhan secara membabi buta. Menimbulkan respon melawan dan menantang merupakan respon yang maladatif yaitu agresif kekerasan. Proses ekpresi marah Ancaman Stress Cemas marah merasa kuat mengungkapkan secara verbal merasa tidak adekuat menentang menjaga keutuhan orang lain melarikan diri

marah berkepanjangan ketegangan menurun marah tidak terungkap rasa marah teratasi muncul rasa bermusuhan marah pada diri sendiri represi psikosomatik marah pada orang lain agresif