Anda di halaman 1dari 5

Bahagian 7: Penghayatan Asas Seni Reka - Aplikasi Garisan Garisan merupakan elemen asas paling penting dalam penghasilan

Seni Visual. Secara umum Pengkarya akan menggunakan garisan dalam apa juga keadaan, ada yang menggunakan garisan sebagai lukisan awal atau pun mengasilkan garisan sebagai elemen utama dalam karya. Kalau dirujuk buku Huraian Sukatan Pelajaran KBSM- 2003 ( HSP), untuk tingkatan 2 dantingkatan 3, pembelajaran Garisan tidak berlaku seperti mana ditingkatan 1. Dalam Buku HSP muka surat 20 dan muka surat 30 menyatakan Asas Seni Reka diaplikasikan secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual. Maknanya pengajaran Asas Seni Reka perlu melalui Aplikasi Pengkaryaan seperti menghasilkan Lukisan, Catan, Cetakan, Arca, Grafik dan sebagainya. Malangnya saya meninjau Rancangan Tahunan dibeberapa buah negeri masih terus meletakkan pembelajaran Asas Seni Reka sama seperti pengajaran dalam tingkatan 1 iaitu Mengenal Garisan. Juga terdapat banyak buku rujukan dalam pasaran yang menunjukkan seperti mana saya katakan itu ditingkatan 2 dan 3 masih menunjukkan asas-asas yang sama. (Begitu juga dengan unsur seni Rupa, Jalinan, Bentuk, Ruang dan Warna) Kemahuan sebenarnya dalam Huruaian Sukatan Pelajaran dalam tngkatan 2 dan 3 ialah guru mengajar bidang-bidang penghasilan dengan menggunakan Asas Seni Reka sabagai landasan utama, misalnya pembelajaran penghasilan Lukisan semasa melukis perlu mengambilkira unsur-unsur seni sebagai element utama dan Prinsip Rekaan sebagai untuk mengorganisasikan karya tersebut. Oleh yang demikian guru-guru akan mengaitkan Garisan dan Rupa, Garisan dan Nilai (dulunya Bentuk), Garisan dan Jalinan dan Garisan dan Warna. Pada kali ini saya tertarik untuk menerangkan aplikasi garisan dalam pengkaryaan. 1. Garisan Kontor dan 'Gesture' Melalui pemilihan media, garisan dapat membentuk sesuatu karektor. Dua perkara utama dapat dibentuk melalui garisan dalam sesbuah karya lukisan iaitu garisan kontor dan garisan 'Gesture'. Garisan Gesture adalah garisan yang dilukis secara cepat dan bersahaja. Pelukis juga dapat menggunakan kedua-dua garisan ini sebagai membantuk objek.

garisan kontor

Garisan Gesture karya Rambrandt 2. Garisan menghasilkan mood dan pergerakan Ramai pelukis-pelukis agung menggunakan garisan sebagai menggambarkan mood dan pergerakan dalam karya-karya mereka lihat sahaja lukisan Horore Daummier bertajuk Frightened Women (1828-1979), gaya pelukisan karya ini jelas sekali menunjukkan garisan menimbulkan mood perasaan dan pergerakan.

Feighted Women 3. Garisan menimbulkan kesan penegasan Melalui kesan kualiti garisan dapatn menimbukan kesan penegasan dalam karya yang dihasilkan, kadang kala garisan yang pelbagai kualiti dapat menimbulkan kesan penegasan, lihat sahaja karya Judy Pfaff bertajuk Che Cosa a Acqua (1992), beliau menggunakan pelbagai garisan bagi menimbulkan kesan yang pelbagai, melalui beberapa kualiti yang berbeza maka mendapat suatu kesan penegasan dalam karya tersebut.

Che Cosa Acqua 4. Garisan menentukan nilai cerah dan gelap Kesan garisan yang menggunakan teknik silang pangkah (Cross-Hatching) dapat menimbulkan kesan nilai kecerahan terang dan gelap dalam sebuah karya. Begitu juga menggunakan kualiti garisan nipis dan tebal jug dapat menimbulkan kesan nilai kecerahan dalam karya.

The Three Tree 5. Garisan membentuk objek Sewajarnya melalui media pelukis dapat membentuk objek yang dilukis dengan menggunakan garisan. Lihat sahaja lukisan-lukisan kartun dan komek. Pelukis berjaya mebentuk karektor hanya dengan menggunakan garsian. sebenarnya banyak lagi fungsi garisan dalam aplikasi pengkaryaan. sekadar lima point yang saya berikan sudah cukup mengambarkan bahawa peranan garisan dalam sesebuah karya seni cukup penting.

kartun Lat