Anda di halaman 1dari 4

Penanda wacana digunakan untuk menulis ringkasan dan pemahaman, karangan.

i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. Pada era globalisasi ini, 2. Dalam meniti arus kemodenan ini, 3. Dewasa ini, 4. Pada masa ini, 5. Kini, 6. Dasawarsa ini, 7. Sejak sedekad yang lalu, 8. Kebelakangan ini, 9. Belakangan ini, 10. Sejak akhir-akhir ini, 11. Baru-baru ini, 12. Umum mengetahui bahawa, 13. Sejak zaman-berzaman 14. Sejak dahulu lagi 15. Pada tahun-tahun belakangan ini,

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan 1. Antara, (untuk perenggan kedua) 2. Selain itu, 3. Di samping itu, 4. Sementara itu, 5. Dalam pada itu, 6. Lain daripada itu 7. Dalam pada itu, 8. Seterusnya, 9. Begitu juga dengan 10. Ahkir sekali,

iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. Saya berpendapat demikian kerana 2. Hal ini demikian kerana 3. Hal ini berlaku kerana 4. Hal ini terjadi kerana 5. Hal ini disebabkan oleh 6. Hal ini wujud akibat daripada 7. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. Hal ini berpunca daripada 9. Hal ini tercetus apabila 10. Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya..

iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Misalnya, Contohnya, Sebagai contoh, Tamsilnya, Seperti yang kita sedia maklum, Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh

v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu, Maka, Oleh hal yang demikian, Oleh sebab itu, Jelaslah bahawa Justifikasinya,

vi)Penanda menutup isi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kesannya, Natijahnya, Akibatnya, Akhirnya, Dengan itu, Kesudahannya, Dengan berbuat demikian, Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus

9. di samping 10. bahkan 11. malar-malar

viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. Kesimpulannya, 2. Intihanya, 3. Secara tuntas, 4. Tuntasnya,. 5. Konklusinya, 6. Sebagai penutup wacana, 7. Sebagai penghias bicara akhir, 8. Sebelum mengakhiri wacana ini, 9. Secara keseluruhan, 10. Secara total, 11. Akhir kata,

ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. Walau bagaimanapun, 2. Namun demikian, 3. Namun begitu, 4. Meskipun, 5. Daripada perspektif yang berbeza, 6. Jika dilihat dari sudut lain, 7. Dengan kata lain, 8. Kontradiksinya, 9. Di sebalik itu, 10. Dalam pada itu, 11. Dari sudut lain,