Anda di halaman 1dari 35

TEORI DAN KEMAHIRAN ASAS DALAM PROSES KAUNSELING

AZNAN BIN MAT AKHIR UNIT HEP MPSAH

RENTETAN PERISTIWA YANG MENCEMASKAN IBUBAPA, PENDIDIK DAN MASYARAKAT


3/6/2000 - Sekolah dibakar di Taman Tun. ? /6/2000-Sekolah dibakar di Kota Tinggi 12/6/2000- Murid menghantar peluru kepada guru di Sg Besi. 21/6/2000-Pelajar perempuan ditikam di Sek Ampang 26/6/2000-Sekolah dibakar di Shah Alam ? /6/2000-Pelajar perempuan diberi minum racun
Tajuk-tajuk akhbar tempatan

Sigmund Freud (1930) Keputusan yang


dibuat oleh remaja untuk masa depannya banyak bergantung kepada pengalaman awal kehidupannya.

G. Stanley Hall (1891) merumuskan bahawa tahap keremajaan merupakan tahap yang paling mustahak dalam kehidupan seseorang.

Kemesraan caring
Kajian oleh Dr James Tuney tahap kasih sayang pelajar dan guru mendapati: Do u care about your teachers? - high Do u care about your student? - high But the student perceived extremely low levels from their teachers.

They perceived the teachers only care the A student.

19 KANAK-KANAK, 191 DEWASA TERBUNUH

MASALAH DAPAT DIKATEGORIKAN KEPADA 4

ROH
EMOSI
KOGNITIF TINGKAH LAKU

DOMAIN-DOMAIN INTELEK

DOMAIN KOGNITIF BLOOM 1967


PENGETAHUAN - KEFAHAMAN - APLIKASI ANALISIS - SINTESIS - PENILAIAN

DOMAIN AFEKTIF COLEMAN (1995) EQ


MEMAHAMI EMOSI SENDIRI - KEBOLEHAN EMOSI SENDIRI - MEMOTIVASI DIRI - MENYEDARI EMOSI ORANG LAIN MENGENDALI HUBUNGAN BAIK DENGAN ORANG LAIN

PC

PANDANGAN TENTANG MANUSIA

Manusia pada nalurinya ingin berkembang ke arah kesejahteraan kendiri Pembentukan konsep kendiri seseorang terhasil dari persepsi individu berhubung dengan pengalamannya yang positif dan negatif

PEMASALAHAN WUJUD APABILA. Desakan dalaman yang ingin berkembang berkonflik dengan persekitaran yang menekan.

MATLAMAT MENOLONG ADALAH UNTUK menyepadukan semula antara rasa hati yang sebenar yang ada di dalam diri dengan konsep kendirinya. TEKNIK MENOLONG terima tanpa syarat - redha dengan keadaan - percaya - empati ikatan hubungan yang rapat

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berfikir secara rasional

RET

MANUSIA BERMASALAH APABILA


sistem kepercayaan penuh dengan pemikiran dan idea yang tidak rasional mengenai sesuatu perkara yang dilihat atau dialami.

MATLAMAT MENOLONG
Mendiagnosis rasional dan emosinya - celikakal RET -mengajar perkara yang rasional - mewujudkan pemikiran baru.

TEKNIK-TEKNIK:
hilangkan rasa segan - imajan rasional - membina kenyataan bersungguh - latihan proses kelompok - main peranan

TINGKAH LAKU

PPANDANGAN TERHADAP MANUSIA


PPerlakuan manusia bersifat mekanikal RRangsangan boleh mempengaruhi T/L

MASALAH BERLAKU APABILA


MManusia belajar perkara yang salah MManusia meniru perkara yang salah MMemberi gerakbalas yang salah pada suatu rangsangan

MATLAMAT MENOLONG MMemperbaiki pengalaman belajar seseorang BBelajar memecahkan TL yang tidak dikehendaki dan mengatasi masalah konflik tidak tegas diri. TEKNIK-TEKNIK mengenalpasti masalah - imageri terpimpin - main peranan - pantau kendiri -pemerhatian TL menstruktur kognitif

PERSPEKTIF AL-GHAZALI
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Jasad + Akal + Kalbu + Roh = INSAN KAMIL / HAIWAN
MANUSIA BERMASALAH APABILA Lupa tentang hakikat kejadian Lupa tentang Pencipta Lupa tentang Hari Perhitungan Lupa tentang hakikat kehidupan Abadi

MATLAMAT MENOLONG Kesedaran Kendiri Kesedaran Tentang Alam - Kesedaran Tentang Pencipta - Kesedaran Tentang Hari Perhitungan TEKNIK-TEKNIK: Menerima tanpa syarat - Melayan dengan rasa kasih sayang - Berbincang tentang kefahaman terhadap Islam

Pendidikan Di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

MODEL MENANGANI MASALAH


LANGKAH 1: MENGENAL PASTI DAN MENDEFINISI MASALAH LANGKAH 2: MEWUJUDKAN JALAN PENYELESAIAN YANG POSITIF LANGKAH 3:MENILAI LANGKAH YANG PALING SESUAI DAN BERKESAN LANGKAH 4: MELAKSANAKAN KEPUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL

Bimbingan
Bimbingan adalah falsafah pendidikan yang umum atau pemikiran pendidik yang memberi nilai kepada keunikan individu. Apabila seseorang memberikan sesuatu tunjuk ajar dan nasihat kepada kita, maka itu adalah merupakan bimbingan secara biasa. Bimbingan juga boleh dinyatakan sebagai proses pengajaran yang melibatkan individu diberi maklumat dan diberitahu bagaimana cara untuk mencapai matlamat. Myrick (1997)

KAUNSELING
satu proses dan aktiviti pertolongan yang dilakukan oleh kaunselor yang menggunakan pengetahuan dan teknik psikologi untuk tujuan menolong individu berubah daripada keadaannya sekarang kepada suatu keadaan yang dikehendakinya. - Dr Shuib (1995)

PERHUBUNGAN KAUNSELING
PERSEPSI DIRI KEPERLUAN NILAI PERASAAN PENGALAMAN JANGKAAN KEPAKARAN PERSEPSI DIRI KEPERLUAN NILAI PERASAAN PENGALAMAN JANGKAAN MASALAH

PRINSIP BIMBINGAN
TUGAS PENDIDIKAN PROSES PENGETAHUAN UNTUK SEMUA INDIVIDU YANG MEMERLUKAN SETIAP INDIVIDU BERUPAYA UNTUK BERKEMBANG

PRINSIP KAUNSELING
KLIEN DITERIMA DAN DILAYAN PERHUBUNGAN BERSIFAT PERMISIF PEMIKIRAN BERSAMA KAUNSELORKLIEN

TAHAP-TAHAP PROSES KAUNSELING

PERMULAAN : BERSEDIA DAN MEMULAKAN


PERHUBUNGAN

PENJELASAN :MENYATAKAN MASALAH DAN KESEDIHAN


SERTA SEBAB-SEBAB MENDAPATKAN PERTOLONGAN

MENSTRUKTURKAN : MEMBUAT KONTRAK DAN


STRUKTUR

MEMBINA PERHUBUNGAN PENEROKAAN : MENEROKA MASALAH, MERUMUS


MATLAMAT, MERANCANG STRATEGI, MENGUTIP FAKTA, MELAHIRKAN PERASAAN YANG LEBIH DALAM, MEMPELAJARI KEMAHIRAN BARU

PENGUKUHAN : MENEROKA ALTERNATIF, MENJELAJAH


PERASAAN, MENGAMAL KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BARU

PERANCANGAN : MEMBUAT PELAN TINDAKAN DENGAN


MENGGUNAKAN STRATEGI UNTUK SELESAI KONFLIK, MENGURANGKAN PERASAAN YANG MENYAYAT HATI, MENGUKUHKAN KEMAHIRAN

PENAMATAN :
PERHUBUNGAN

MENILAI HASIL-HASIL DAN MENAMATKAN

Kemahiran Asas

KEMAHIRAN MENDENGAR :
MEMBERI PERHATIAN :
KONTEK MATA, JARAK, CARA DUDUK, GERAK GERI, BERBAHASA

MEMPARAFRASA : MENYATAKAN
KEMBALI MESEJ DENGAN CARA YANG MUDAH

MENJELASKAN : MENYUSUN
SEMULA, MERINGKASKAN

MEMERIKSA PERSEPSI :
MINTA MAKLUM BALAS TENTANG KETEPATAN PENDENGARAN DAN PEMAHAMAN ANDA.

MEMIMPIN :
MEMIMPIN SECARA TAK LANGSUNG: APAKAH YANG INGIN ANDA BINCANGKAN? MEMIMPIN SECARA LANGSUNG :
CERITAKANLAH LAGI MENGENAI HUBUNGAN ANDA DENGAN AYAH.

MEMBERI FOKUS : MENUMPUKAN PERBINCANGAN


KEPADA PERKARA YANG DIFIKIRKAN BERFAEDAH

MENYOAL : SOALAN-SOALAN TERBUKA, SOALAN-SOALAN


BERKAITAN PERASAAN, SOALAN KE ARAH PENJELASAN BUKANNYA MEMINTA MAKLUMAT.

REFLEKSI
ISI : PERNYATAAN SEMULA IDEA-IDEA PENTING PENGALAMAN : MEMBERI PERHATIAN
KEPADA GERAK GERI TUBUH

PERASAAN : MEMBERI FOKUS KEPADA


PERASAAN

MERUMUSKAN
BERI PERHATIAN KEPADA TEMA DAN NADA EMOSI SUSUNKAN IDEA DAN PERASAANPERASAAN PENTING JANGAN TAMBAH IDEA BARU MINTA JUGA KLIEN MERUMUSKAN

KONFRAN
MENGHURAI PERASAAN MENYATAKAN PERASAAN MEMBERI MAKLUM BALAS MENGULANG MENGAIT

MENTAFSIR
PERHATIKAN MESEJ-MESEJ ASAS PARAFRASAKAN MESEJ INI TAMBAHKAN KEFAHAMAN ANDA TENTANG MESEJ YANG TERSIRAT INI. DAPATKAN TINDAK BALAS DARI KLIEN UNTUK MEMBANTU MEMBUAT TAFSIRAN MATLAMAT IALAH UNTUK MEMBANTU KLIEN MEMBUAT TAFSIRANNYA SENDIRI

MEMBERI MAKLUMAT
MEMBERI MAKLUMAT MEMBERI NASIHAT MEMBERI SARANAN

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING


INVENTORI INDIVIDU & REKOD
FAIL b&k, REKOD BUTIR PENILAIAN MINAT KEHADIRAN, REKOD, PENCAPAIAN, TAFSIRAN, KAJISELIDIK PELAJAR

BIMBINGAN KELOMPOK
PERKEMBANGAN DIRI KEROHANIAN PERHUBUNGAN PENGURUSAN T/L

SEBARAN MAKLUMAT
PENDIDIKAN, LATIHAN, VOKASIONAL SOSIAL DAN PERIBADI, KERJAYA DADAH, HIV, SARS,INHALAN

KAUNSELING INDIVIDU
AKADEMIK,PERIBADI, KERJAYA, PERHUBUNGAN

PENEMPATAN
PEMILIHAN KO-KURIKULUM PENEMPATAM PEKERJAAN MENGEMASKINI DATA PELAJAR

DADAH
BIMBINGAN IND DAN KELOMPOK RAWATAN PEMULIHAN PENYESUAIAN DIRI

PERUNDINGAN & RUJUKAN


PERUNDINGAN DGN PENTADBIR IBU BAPA PROFESIONAL LUAR MASYARAKAT SETEMPAT

PENILAIAN
MENILAI KEBERKESANAN PROGRAM PRS, BINA INSAN, MOTIVASI DLL.

INGAT
PERUBAHAN BOLEH BERLAKU BILABILA MASA. KITA PERLU BERSABAR. BUKAN SEMUA PELAJAR BOLEH DIUBAH. JANGAN KECEWA KALAU MEREKA TAK MAHU BERUBAH. YANG PENTING JANGAN PUTUS ASA UNTUK MENOLONG.

SEKIAN

TERIMA KASIH