Anda di halaman 1dari 19

(Nota Kuliah)

(Nota Kuliah)

Imbasan Perkembangan Pendidikan Malaysia


Era Masyarakat Melayu Tradisi Pendidikan tidak formal, penerapan budaya, adat, agama dan kedaulatan Pengabaian, pecah & perintah, masyarakat majmuk, penghakisan budaya, vernakular. Pendidikan untuk mengekalkan kuasa penjajah. Pendidikan untuk kesedaran, penyatuan dan kemerdekaan. Pendidikan untuk perpaduan, tenaga kerja dan pembangunan.
(Nota Kuliah) 3

Era Penjajahan Ambang Kemerdekaan Pasca Merdeka

Pengajaran & Pembelajaran


PENDEKATAN
(cth: Konstruktivisme)

KAEDAH
(cth: PBL)

STRATEGI
(cth: Projek)

TEKNIK
(Cth: Berkumpulan)

(Nota Kuliah)

Perkembangan Falsafah Pendidikan Malaysia


1. Falsafah Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional
Pendidikan tidak formal mengekalkan hirarki status kuo

Kemasyarakatan & kekitaan


Perjuangan untuk kelangsungan hidup Bakti kepada tanah

Cinta tanah air


Pengekalan budaya & warisan
(Nota Kuliah) 5

2. Falsafah Pendidikan Era Penjajahan (1511 1957)


Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah Tunduk & kepatuhan pendidikan sekadar ada. Menekankan prinsip pecah & perintah Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum

Dualisme
Mengabaikan keharmoniah masyarakat Menyekat pengetahuan tentang negara. Penerapan ideologi penjajah

(Nota Kuliah)

3. Falsafah Pendidikan Selepas Kemerdekaan


i. 1957 1980: Pendidikan untuk pembangunan intelektual dalam memenuhi tuntutan negara:a. Perpaduan b. Tenaga kerja mahir c. Pembangunan negara

ii. 1988 - 2+++: FPK didokumentasikan sebagai teras & tujuhala pendidikan negara untuk pembentukan insan secara bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani) ke arah pembangunan & kemajuan individu, keluarga, masyarakat dan negara warganegara cemerlang
iii. Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan PIPP
(Nota Kuliah) 7

Bagaimanakah rupa bentuk pendidikan masa kini dan masa depan negara?

(Nota Kuliah)

Landasan Pembentukan FPK


PENYATA RAZAK 1956 & ORDINAN PELAJARAN 1957 Pembentukan Sis. Pel. Keb. Pendidikan untuk perpaduan Keseragaman (Bahasa, kurikulum, peperiksaan) Persekolahan 6 thn RANG UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN 1995 LAP. RAHMAN TALIB 1960 & AKTA PEL. 1961 Reformasi struktur: (Persekolahan 9 thn, Bahasa, Kurikulum kemahiran/ agama & moral) LAPORAN JK KABINET 1979 Penegasan kepada Kualiti & pengurusan pendidikan. Kurikulum corak Malaysia: Persekolahan 11 thn.
(Nota Kuliah) 9

Dasar Pendidikan. Falsafah Pend. Negara. Kurikulum : KBSR & KBSM Pendidikan bertaraf dunia

AKTA PENDIDIKAN NEGARA


ORDINAN PELAJARAN 1957
Dasar Pelajaran Penubuhan satu sistem pelajaran + bahasa pengantar

AKTA PELAJARAN 1961


Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).

AKTA PENDIDIKAN 1996 i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan. ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan. iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
(Nota Kuliah) 10

Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan


Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.


Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.

Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.

Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk Perpaduan negara

(Nota Kuliah)

11

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada : a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah c) Pendidikan Menengah d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat
Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, a) institusi pendidikan kerajaan b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan c) institusi pendidikan swasta
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Malaysia#Sekolah_bestari
(Nota Kuliah) 12

Menteri Pelajaran

Kabinet

Perancangan

KPM
JPN

Pembinaan
Penyebaran

PPD

SEKOLAH

Pelaksanaan

Organisasi Dan Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia (KPM)


(Nota Kuliah) 13

SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


DIP/ IJAZAH 3 5 Thn STPM/ Matrik 2 thn SPM 2 thn PMR 3 thn PENDIDIKAN TINGGI Kolej/ IPTA/ IPTS

SMK & Pusat Matrikulasi


PENDIDIKAN MENENGAH SMK Harian SMK Asrama Penuh SMK Agama SM Pensendirian/swasta PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan SRJK Cina SRJK Tamil SR Persendirian/swasta

KBSM

Pendidikan Khas

UPSR 6 thn

KBSR

Pra sekolah
(Nota Kuliah) 14

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


Menteri Pelajaran TMP II Ketua Setiausaha (KSU) (PTD) TMP I

TKSU I Pemb. (PTD)

TKSU II Pengurusan (PTD)

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)

Unit Pengurusan Sumber Manusia (PTD) TKPPM Pemb. Profesional Keguruan

TKPPM Dasar Pemb. Pendidikan

TKPPM Operasi Pendidikan JPN PPD Sekolah

(Nota Kuliah)

15

Implikasi FPK Terhadap Sistem Pendidikan

PERSEKOLAHAN

Tahap persekolahan, Aliran persekolahan Kategori sekolah, Jenis sekolah,

Liputan, Reka bentuk, Perkembangan, Penilaian, Pengajaran & Pembelajaran,

Siapa? K Apa? Bagaimana? U Siapa? Di R mana? I SISTEM K PEND U L Bagaimana? U Mengapa? Mengapa? M BUDAYA SEKOLAH

G U R U

Pendidikan, latihan, kualiti dll

Ilmu, kualiti, berwatak, kemasyarakatan dll


16

(Nota Kuliah)

Perubahan Pendidikan
Holistik

Selektif
Faktor mempengaruhi Perubahan E, R, I, C (Environment, Resource, Involvement, Communication)
(Nota Kuliah) 17

PERBINCANGAN
1. Apakah bentuk anjakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan di Malaysia?

2. Apakah peranan Kementerian Pelajaran dan agensi pendidikan lain dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.
3. Perubahan pendidikan akan mempengaruhi perubahan guru, kaedah pengajaran & pembelajaran, bahan sumber, teks dan sistem nilai & kepercayaan. Bahaskan

(Nota Kuliah)

18

(Nota Kuliah)

19