KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH

SUMBANGAN TURKI UTHMANIYAH

LATAR BELAKANG

1. Menjadikan ______________ sebagai pusat

1.

Kerajaan Turki Uthmaniyah bermula

daripada kerajaan kecil di kawasan

pentadbiran dunia Islam.
2. Sistem Perundangan

_____________ dan ______________.

a.

2.

____________________.

Pengasas kerajaan ini ialah

Dikenali sebagai

___________________________, berasal

b.

daripada suku _________________.

_________________ dan kehormatan

3.

setiap individu.

Pada 1301, Uthman berjaya

menumpaskan tentera __________________.
4.

Menakluki kawasan sekitar

3.

Membela _________________,

Sistem Organisasi dan Pentadbiran
a.

Terdapat jawatan _____________

_______________ dan menjadikan Bandar

dan ________________.

_______________ sebagai ibu negeri.

b.

5.

_______________________ iaitu Ketua

Orhan 1 berjaya menguasai kawasan

Jawatan

Marmara dan _____________________,

Ulama bertugas untuk

_____________________ dan Gallipoli.

________________________________.

6.

Zaman pengukuhan empayar bermula

4. Sistem Ekonomi

pada zaman ____________________ dengan

a.

bermulanya penaklukan ________________.

dan Barat.
b.

Jalinan perdagangan antara Timur

Meliputi pelabuhan di sepanjang

Laut Tengah, ______________________,
Laut Hindi dan
__________________________.
c.Membentuk
_________________________
____________________ yang berpusat di
Istanbul.
5. Sistem Sosial – Kawasan Balkan
Sebelum kedatangan
Islam
Selepas kedatangan

Sistem bangsawan,
keturunan & susun
lapis masyarakat
Sistem yang

Islam

menggalakan
kecemerlangan individu
– mobiliti sosial

6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan
a.

Sistem Pendidikan

i. Madrasah
ii. Sekolah pengetahuan akademik
iii. _______________________________
iv. _______________________________
v. Maktab Teknik
vi. _______________________________
b.

Penulisan

_______________________
_____________ oleh Mehmed al-Fanari,
___________________ dan
______________________.
c.Menubuhkan ______________________
di masjid, hospital dan rumah.
7. Seni Bina
a.

FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH
1. Semangat ___________________ ghazi.
2. Penaklukan kawasan
__________________, selatan Sepanyol dan
___________________ (Istanbul).
3. Pegangan aqidah yang kukuh dan
_________
___________________________________.
4. Sistem ketenteraan yang moden;
a.

Tentera berkuda atau infantri

b.

___________________________

c.

____________________________

_
d.

Hasil Seni Minar Sinan yang

terkenal ialah
__________________________ atau
dikenali sebagai Masjid Biru di Istanbul.

Kumpulan Janisari – kumpulan elit

dan terlatih dalam selok-belok peperangan.
5. Politik Eropah yang tidak stabil seperti:
a.

Permintaan Maharaja John VI

Cantacuzens – memohon bantuan
ketenteraan Uthmaniyah.
6. _______________________________
menarik minat orang Kristian untuk memeluk
Islam kerana;
a.

Berasaskan kecemerlangan

individu dan bukan keturunan.

b.

____________________________

___________________________________
___________________________________
_______
7. Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan
usaha dakwah.