KENYATAAN TUNTUTAN BEKERJA LEBIH MASA BAGI BULAN : OGOS 2009

Nama : RAJA SAMSIAH BINTI R. ABDULLAH Jawatan : JURURAWAT U29 Bank : BSN KOD Pusat Pembayar : 0052
Tarikh Waktu kerja biasa Dari 21.8.09 Hingga Waktu kerja lebih masa Dari 9.00 am Hingga 12.30pm

Gaji Pokok : RM 2225.49

No. KP : 660625-11-5208

Kadar Sejam : RM 10.66 Tempat Bertugas : KK BATU RAKIT 21030 K. TRG No A/C : 11102-29-89863979-3
Nama pesakit/kenyataan I/C (RN) Jenis penyakit/rawatan /tugas

1/3 Gaji : RM 741.83 Cawangan: K. TERENGGANU

No. Gaji : 6631048

Siang biasa Jam Min

Lama bekerja lebih masa Mlm. Biasa Malam Kel. Am Jum. siang minggu siang Jam 3 Min 30 Jam Min Jam Min

Kel am malam Jam Min

JUMAAT

B/O Che Wan Aishah bt C.W.Long B/O Nurul Jannah bt Mohd Hasidi B/O Nurul Ruzaini bt Nor samsuddin B/O Anita Ngah B/O Munirah bt Mohammad B/O Azlinawati bt Yusof B/O Rosilawati bt Hussin B/O Norita bt Shukur B/O Noly Hasmalida bt Awang B/O Latipah bt Awang B/O Norizan bt Afidah

76060511-5460 85041011-5072 91121911-5628 69030911-5158 84121511-5080 81121511-5278 75092111-5164 79032505-5130 76041211-5560 72061411-5220 89070811-5610

D6(SBC 165mmol/l) D10(SBC145mmol/l) D8(SBC140mmol/l) D8(SBC162mmol/l) I/M Inferom 4cc (HB 8.6gm%) D4(SBC169mmol/l) D4(SBC168mmol/l) D8(SBC266mmol/l) D4(SBC140mmol/l) D8(SBC100mmol/l) D8(SBC160mmol/l)

JUMLAH Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar dan betul

3 jam

30 min

…………………………
Pegawai Yang Menuntut

………………………………
Ketua Unit

…………………………..
Ketua Jabatan

Kadar 1 Jam :

Gaji Pokok X 12 313 X 8 ( 2504)

Siang Biasa Mlm. Biasa/Minggu Siang/ Cuti Sabtu Minggu Malam/Cuti Sabtu Malam Cuti Am Siang Cuti Am Malam

: 1 1/8 X :1 ¼ X :1 ½ X :1 ¾ X :2 RM

RM RM RM X X RM 10.66

X X 3.5 X Jam X JUMLAH

Jam Jam Jam = RM

= RM = RM 46.63 = RM

Jam

= RM ------------RM 46.63

======== ( Ringgit : EMPAT PULUH ENAM DAN ENAM PULUH TIGA SEN )