Anda di halaman 1dari 16

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Apa itu corak?


Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas.Oleh itu corak terdiri daripada corak terancang atau corak tidak terancang.

MEMBUAT CORAK DANREKAAN MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


Corak terancang Corak terancang Corak tidak terancang Corak tidak terancang

- Lukisan - Catan - Capan - Lipatan dan guntingan - Resis - Kolaj

- Pualaman - Tiupan - Titisan - Ikatan dan celupan - Renjisan dan percikan

Apa itu corak terancang?


Corak terancang dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan tertentu.

Apa itu corak tidak terancang?


Corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu.

Teknik lukisan

Teknik capan

Teknik catan

Teknik lipatan dan guntingan

Teknik resis

Teknik kolaj

Teknik pualaman

Teknik tiupan

Teknik titisan

Teknik ikatan dan celupan

Teknik renjisan dan percikan