Anda di halaman 1dari 9

BELAJAR MELALUI

TEKNIK SQ3R

ZAKARIA SK GELIGA
 Pelbagai teknik boleh digunakan oleh pelajar
untuk memudahkan pemahaman
pembacaan bahan.
 Salah satu daripadanya dikenali sebagai
SQ3R.
 SQ3R adalah singkatan kepada perkataan
SURVEY (TINJAU), QUESTION (SOAL),
READ (BACA), RECALL (INGAT SEMULA),
REVIEW (MENGULANG).
 Teknik ini amat sesuai digunakanoleh pelajar
ketika membuat rujukan atau mengumpul
bahan pembelajaran.
ZAKARIA SK GELIGA
 SURVEY (TINJAU)

Pada tahap ini pelajar hanya perlu


membaca secara keseluruhan bahan
tersebut termasuk pada bahagian:
* Bahagian pengenalan
* Tajuk utama
* Tajuk kecil
* Meneliti sebarang carta, gambar,
lakaran,

ZAKARIA SK GELIGA
 QUESTION ( SOAL)

* Selepas membaca secara keseluruhan


pelajar mesti bertanya apa yang diketahui
secara kasar.
* Adakah ia bertentangan dengan
pemahaman anda?
* Adakah isi-isinya berkaitan dengan tajuk
atau bahan yang dicari.
* Apakah yang menarik pada bahan ini
* Adakah fakta-fakta dapat menyokong
tugasan yang dibuat.
ZAKARIA SK GELIGA
 READ (BACA)

Baca pada bahagian-bahagian yang


berkaitan sahaja yang dianggap oenting
dan relevan.

Baca ini adalah hasil daripada apa yang


telah anda tinjau dan soal.

ZAKARIA SK GELIGA
 Sebagai contoh :
* ketika meninjau anda telah mengenalpasti
beberapa carta, lakaran atau makumat yang
penting.
* Oleh itu bacaan anda perlu bertumpu ke
arah itu.
* Begitu juga keadaannya ketika anda
mengemukakan soalan.
* Jika anda dapati soalan-soalan yang
dikemukan hasil daripada pembacaan itu
relevan dengan tugasan yang anda hendak
lakukan, maka pembacaan secara
menyeluruh hendaklah dilakukan pada
bahagian tersebutZAKARIA SK GELIGA
 RECALL (INGAT SEMULA)

* Mengingat semula dan memahami apa


yang dibaca adalah penting untuk
tujuan mengumpul fakta dan maklumat.
* Untuk itu adalah wajar pada peringkat ini
pelajar menggaris dan mewarna,
mencatat nota serta merumus pada
bahagian-bahagian yang penting.
* Anda juga boleh menyebut fakta dan
maklumat itu secara lisan.

ZAKARIA SK GELIGA
 REVIEW (MENGULANG)

* Apabila fakta penting telah dapat


dikumpulkan, makan anda perlu
mengulangi bacaannya beberapa kali.
* Untuk tujuan hafalan jika ia memerlukan
anda berbuat demikian.
* Pengulangan perlu dibuat setiap hari
pada bahan yang anda kumpulkan.

ZAKARIA SK GELIGA
 SQ3R dapat memberi hala tuju ketika
membuat pembacaan dan pengumpulan
isi.
 Walau bagaimanapun kesungguhan anda
adalah penting.
 SQ3R sangat sesuai dibuat secara
berkumpulan.

ZAKARIA SK GELIGA

Anda mungkin juga menyukai