Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan

www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 1

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

LATAR BELAKANG MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian adalah makmal komputer di bawah Projek Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan Pengkomputeran di Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia Fasa 3. Dan dengan kos menelan belanja lebih kurang RM120,,000.00, ianya mengandungi 21 unit komputer, 1 unit server serta beberapa peralatan ICT dan perabut. Makmal ini telah dibuat pengujian dan penyerahan pada 21 Januari 2004 dan mula beroperasi pada Ogos 2004. Pada tahun 2007, Sekolah Kebangsaan Bukit Durian sekali lagi diberi kepercayaan untuk menguruskan Pusat Akses Sekolah. Ianya di bawah pentadbiran dan pengurusan Makmal Komputer. Ianya dilengkapi dengan 10 unit komputer, 1 unit printer, switch dan jaringan internet daripada Makmal Kompute. Pusat Akses Sekolah ini menelan belanja hampir RM50,000. Pusat Akses Sekolah ini mula beroperasi sepenuhnya pada Februari 2007.

PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

Nama No. KP Jawatan PENYELARAS Gred Tugas Khas PENOLONG PENYELARAS Nama No. KP Jawatan Gred Tugas Khas

: : : : :

SAIDI BIN SHAFIE 710612-03-5981 GURU PENOLONG DGA29 GURU DATA SEKOLAH

: MOHD SAZALI BIN NGAH DINAN : 631004-08-6333 : GURU PENOLONG : DGA32 : PENYELARAS PUSAT AKSES SEKOLAH

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 2

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

PENGGAL

CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN

Takwim Persekolahan 2008
MULA AKHIR

BIL. HARI

HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI PERSEKOLAHAN CUTI AKHIR TAHUN

02.01.2008

06.03.2008

47

07.03.2008

15.03.2008

09

16.03.2008

22.05.2008

50

23.05.2008

07.06.2008

16

08.06.2008

14.08.2008

50

15.08.2008

23.08.2008

9

24.08.2008

13.11.2008

60

14.11.2008

03.01.2009

50

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal
Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 3

207 hari 84 hari

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI KELANTAN TAHUN 2008

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN
Hari Kelepasan Am
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Awal Muharam Tahun Baru Cina Hari Keputeraan Nabi Muhammad ( S.A.W) Hari Pekerja Hari Wesak Hari Keputeraan DYMM Dipertuan Agong Hari Kebangsaan Hari Raya Puasa (*) Hari Deepavali Hari Raya Korban (*) Hari Krismas

Tarikh
10.01.2008 07.02.2008 20.03.2008 01.05.2008 19.05.2008 07.06.2008 31.08.2008 01&02.10.20 08 27.10.2008 08&09.12.20 08 25.12.2008

Hari
Khamis Khamis Khamis Khamis Isnin Sabtu Ahad Rabu & Khamis Isnin Isnin & Selasa Khamis

HARI KELEPASAN AM NEGERI
Hari Kelepasan Am
1 2 3 Tahun Baru Cina (Kedua) Hari Keputeraan KDYMM Al Sultan Kel. Hari Nuzul Al-Quran

Tarikh
08..02.2008 30&31.03.20 08 17.09.2008

Hari
Jumaat Ahad & Isnin Rabu

(*) Tertakluk kepada perubahan Peringatan:

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 4

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan atau hari kelepasan yang lain maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika hari kemudiannya itu pula sedia menjadi hari kelepasan maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama Pendidikan ialah berusaha menuju kea rah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju kea rah kebenaran dank e arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukunegara. Melalui Pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

Tatasusila Profesional Perguruan Malaysia

1.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
1.1 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 1.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira factor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, social, keturunan atau agama. 1.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 1.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 1.5 Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 1.6 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

2.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
2.1 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. 2.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. 2.3 Mengganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 2.4 Memberikan maklumat kepada ibu bapa demik kepentingan anak-anak mereka; dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 2.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan social dan ekonomi ibu bapa pelajar.

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 5

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

3.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
3.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara atau pun yang bertentangan dengan Rukunegara. 3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. 3.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 3.4 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Institusi Pendidikan dengan masyarakat. 3.5 Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendikiawan masyarakat. 3.6 Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

4.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN
4.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 4.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 4.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 4.4 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutama mereka yang baru dalam profesion perguruan. 4.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 4.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

(CATATAN: Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan Pendidikan).

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 6

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Visi, Misi & Moto Makmal Komputer
MISI Membangunkan satu sistem Pendidikan yang berasaskan teknologi pengkomputeran dan memberikan pendedahan kepada semua murid tentang kemahiran asas komputer. VISI Menjadi satu sumber yang memberikan kecemerlangan dan perkembangan teknologi maklumat (IT) yang terbaik kepada murid-murid supaya menjadi

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 7

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

murid yang berintelek sejajar dengan falsafah pendidikan negara. MOTO “Makmal Komputer Sumber Teknologi IT”

Matlamat
1. 2. 3. 4. Semua murid mahir menggunakan semua kemahiran yang telah dipelajari mengenai pemprosesan maklumat. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan celik IT agar menjadi warganegara yang berdaya saing pada masa hadapan. Melahirkan pelajar yang berkeinginan dan berkebolehan untuk memberi sumbangan kepada sekolah, masyarakat dan Negara. Menggalakkan penggunaan makmal komputer sebagai satu sistem yang menjana minat di kalangan pelajar mengenai teknologi maklumat.

Strategi Am
1. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Makmal Komputer. Menubuhkan Jawatankuasa Kelab Komputer.

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 8

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan keceriaan makmal komputer agar ianya menarik dan sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran komputer. Menjalankan kursus dalaman dan latihan kepada guru-guru agar mahir dalam semua bidang pengkomputeran bagi melancarkan pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid. Memberikan pendidikan pengkomputeran kepada murid-murid yang meliputi kemahiran dan bidang-bidang tertentu. Memberikan pengiktirafan terhadap hasil kerja dan kejayaan yang dicapai oleh guru dan murid. Mengadakan kelas-kelas tuisyen kepada murid-murid yang berminat agar segala kemahiran yang telah dipelajari dapat diperkembangkan lagi. Mengadakan penilaian terhadap segala kemahiran yang telah dipelajari.

JAWATANKUASA INDUK MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 9

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

PENASIHAT TN HAJI ABD AZIZ BIN YUNUS

PENGERUSI PK1 NAIB PENGERUSI I TN HAJI HASSINI BIN AHMAD SETIAUSAHA EN. SAIDI BIN SHAFIE NAIB PENGERUSI II EN. ABDUL HAMID BIN OMAR

PENOLONG SETIAUSAHA EN. MOHD SAZALI BIN NGAH DINAN

AHLI JAWATANKUASA

SEMUA GURU KELAS THP II

KETUA-KETUA PENITIA

PEMBANTU TADBIR PEMB. TADBIR RENDAH PEKERJA RENDAH AWAN

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 10

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

JAWATANKUASA KERJA MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

PENASIHAT TN HAJI ABD AZIZ BIN YUNUS

PENGERUSI EN. SAIDI BIN SHAFIE

TIMB. PENGERUSI EN. MOHD SAZALI BIN NGAH DINAN

AHLI JAWATANKUASA

S/USAHA PEPERIKSAAN EN. MOHD RAZALI BIN HUSSAIN

P&P ETeMS EN. JEFFRI BIN MOHD HANAPIAH

PENYELARAS PSS PN. NIK FATIMAH BINTI AB RAHMAN

SEMUA GURU KELAS

PEMBANTU TADBIR PEKERJA AM

KECERIAAN/DISIPLIN EN. MOHD AZAMI BIN YUNUS

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 11

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Bidang Tugas Kementerian, JPN, PPG, PPD, PPDK dan Sekolah
Bahagian/Unit BTMK • • • • BPG • • • • BS • • • BPP • • • Unit Latihan Dalam Perkhidmatan, JPN Unit ICT, JPN • Bidang Tugas Menyelaras pelaksanaan aktiviti ICT di peringkat Kementerian, JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. Menyediakan keperluan peralatan helpdesk, rangkaian dan line tester untuk PKR. Memantau kemajuan pelaksanaan aktiviti ICT di peringkat Kementerian, JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. Menyelaras pelaksanaan konfigurasi WAN (GITN) dan LAN (DHIT/MIMOS). Menyelaras jadual kursus ICT. Menyediakan pensyarah/fasilitator kursus ICT. Mengeluarkan surat arahan kepada Unit LDP, JPN tentang penggunaan peruntukan untuk tujuan kursus ICT. Membuat analisis penilaian kursus untuk dibentang dalam Mesyuarat Penyelarasan Latihan ICT Kementerian (BTMK, BPG, BS, PPK, BTP, BPP). Mengenal pasti kursus ICT yang diperlukan. Menyelaras pelaksanaan kursus ICT dengan Unit ICT, JPN dan syarikat yang berkaitan. Mengeluarkan surat arahan kursus kepada Unit ICT, JPN dan salinan kepada Unit Maklumat, JPN. Menyelaras dan memantau pelaksanaan pembangunan makmal komputer sekolah. Menyediakan senarai makmal komputer sekolah yang telah dipasang dengan infrastruktur ICT. Bekerjasama dengan BTMK dalam penyelarasan keperluan latihan ICT untuk guru penyelaras makmal komputer.

Menyediakan peruntukan makan minum, tempat tinggal dan tuntutan perjalanan peserta. • Menyelaras keperluan tenaga pengajar/fasilitator kursus yang ditetapkan oleh BPG. • Menyelaras program latihan ICT yang dikendalikan oleh BPG, DHIT, MIMOS dan GITN. • Mengurus latihan yang dilaksanakan meliputi aktiviti berikut: Peserta kursus Tempat kursus Keperluan peralatan dan perisian Surat jemputan menghadiri kursus Pendaftaran peserta o Pelaksanaan kursus Mengumpul maklum balas penilaian kursus • Menyelaras pengurusan infrastruktur ICT di JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. • Menyelenggara infrastruktur ICT di JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. Menyelaras aktiviti penyelenggaraan dengan syarikat. o Memantau prestasi penyelenggaraan oleh syarikat. Memantau pembayaran penyelenggaraan. • Membuat dan menyelaras perolehan, pemasangan dan pengujian peralatan ICT di JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. • Memastikan infrastruktur ICT sedia untuk digunakan.

Unit Maklumat, JPN

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 12

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my • Bahagian/Unit Unit Pembangunan, JPN
Tel:09-9771563

Menyelaras pelupusan infrastruktur ICT di JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. Bidang Tugas Menyelaras dan memantau projek pembangunan fizikal di JPN, PPG, PPD, PPDK dan sekolah. Mendapatkan khidmat nasihat tentang ICT daripada Kementerian (BTMK, BS, BTP, PPK) dalam menyediakan project brief pembangunan fizikal.


PPG/PPD (Pegawai Penyelia ICT) •

Membantu pelaksanaan aktiviti berkaitan ICT yang ditetapkan oleh Kementerian dan JPN. • Memantau kemajuan pelaksanaan aktiviti ICT di daerah dan sekolah. • Mengetuai Pasukan Konfigurasi & Rangkaian (PKR). Bidang tugas PKR ialah: Melaksanakan troubleshoot masalah konfigurasi dan rangkaian ICT. Menjadi pakar rujuk tentang konfigurasi dan rangkaian ICT. o Memantau kesediaan, kebolehpercayaan dan keselamatan infrastruktur ICT. o Melapor kerosakan infrastruktur kepada Unit Maklumat JPN dan syarikat yang berkaitan. • • • • • • • • • • Menyelaras penggunaan makmal komputer. Mengurus bilik server di makmal komputer. Membuat konfigurasi server dan rangkaian. Memastikan infrastruktur ICT di makmal komputer berfungsi. Menyelaras penyelenggaraan infrastruktur ICT di makmal komputer. Melapor kerosakan infrastruktur ICT di makmal komputer kepada syarikat. Bekerjasama dengan guru penyelaras makmal komputer dalam penggunaan server dan rangkaian. Memastikan infrastruktur ICT di sekolah berfungsi. Menyelaras penyelenggaraan infrastruktur ICT di sekolah. Melaporkan kerosakan infrastruktur ICT di sekolah kepada syarikat. Membuat penyambungan talian schoolnet di sekolah-sekolah (pengujian ke satu PC sahaja). Memastikan capaian ke internet berfungsi sebelum pembekalan peralatan makmal komputer dilakukan. Menyediakan panduan konfigurasi dan penyenggaraan schoolnet untuk semua jenis infrastruktur yang sedia ada di sekolah-sekolah (ADSL, Wireless dan VSAT). Menyelaraskan pembahagian IP bagi setiap sekolah dan menyerahkan senarai IP tersebut kepada pembekal DHIT dan MIMOS (makmal komputer baru fasa 3). Menyediakan latihan konfigurasi schoolnet kepada Guru Penyelaras Makmal Komputer (1hari) - bekerjasama dengan pihak pembekal. Membekalkan peralatan ICT dan perabot ke makmal komputer. Membuat konfigurasi dari server ke router dan konfigurasi bagi rangkaian setempat (Server, PC client, Printer dan interactive software - NetOP/ NSS). Memastikan rangkaian setempat dapat berfungsi sepenuhnya. Memastikan capaian internet dapat dilakukan dari Server dan PC.

Sekolah (Guru Penyelaras Makmal Komputer)

Sekolah (Penyelaras ICT Sekolah) (Siapa?)

GITN

• • • • •

Pembekal Peralatan Makmal Komputer (DHIT & MIMOS)

• • • •

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 13

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Bidang Tugas Jawatankuasa Kerja Makmal Komputer Sekolah
Bahagian/Unit PENASIHAT (GURU BESAR DAN PENTADBIR SEKOLAH) Bidang Tugas Mengemukakan keperluan makmal komputer kepada PPD/JPN/KPM. Memantau penggunaan makmal komputer. Menerima laporan dan mengadakan perbincangan dengan Penyelaras Makmal untuk meningkat penggunaan makmal komputer. Memastikan makmal komputer digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Merancang reka bentuk kedudukan makmal di bawah kelolaannya. Memastikan keselamatan dan kebersihan makmal. Menyediakan jadual penggunakan makmal harian. Merangka peraturan penggunaan makmal. Menyediakan inventori peralatan makmal. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan. Menyemak buku stok dan inventori peralatan. Membuat perancangan pengurusan makmal. Menyediakan laporan tahunan pengurusan makmal. 2.10 Melapor dengan segera jika terdapat kerosakan alat-alat IT/ICT dan non IT kepada Pengetua/Guru Besar/Penyelaras IT/ICT Sekolah. Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat. Menyimpan fail surat-menyurat dan perkeliling. 3.3 Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal komputer (Kew312, Kew313, Kew314 dan Kew 315). 3.4 Membantu Penyelaras makmal menguruskan pergerakan peralatan makmal komputer. Memantau aktiviti pelajar semasa menggunakan makmal komputer. 3.6 Membuka dan menutup pintu makmal komputer pada waktu yang ditetapkan atau dalam keadaan tertentu. 3.7 Menghidupkan komputer pelayan (Server) dan menutup semua komputer pada waktu yang ditetapkan. Menghidup/mematikan suiz utama elektrik pada waktu yang ditetapkan. 3.9 Menyemak dan memastikan buku log penggunaan komputer dilengkapkan oleh pengguna setiap kali digunakan. 3.10 Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tempa kebenaran Penyelaras Makmal. Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras Makmal. Membanyu Penyelaras Makmal menyelenggara perkakasan komputer. Menguatkuasakan peraturan makmal yang telah ditetapkan. 3.14 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh pengurusan sekolah dan Penyelaras Makmal.

PENGURUSI (PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH)

TIMBALAN PENGERUSI (PEM. PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER)

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 14

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 4.1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah

Pengerusi

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Jawatankuasa Perkembangan Staf

Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran

Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan

Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas

Saidi bin Shafie 2008 Jawatankuasa Muka Surat 15 Pengurusan Stok

Dan Dokumentasi

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah Keceriaan

Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan

Jawatankuasa

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 16

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 4.2 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti)

Sekolah

PPD / PPB

JPN

Tentukan Kerosakan

Punca Kerosakan

Pengguna/Perisian

Unit Maklumat JPN

DALAM

Tempoh Jaminan

SELEPAS

Pembaikan

Hubungi Pembekal

Hubungi Kontraktor

Terima Laporan

Personel JPN

Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan

Kemas kini Kad Daftar Harta Modal

Selesai

Jadual 4.3 : Lintar Pintas Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 17

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 3.13 : Litar Pintas

Se kola h

JPK Elektrik

PPD / PPB

JPN

Kenal Pasti Litar Pintas

Jadual 4.4 : Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal)
J a d u a l 3 .1 3 : P e n y e n g g a r a a n P e m u SALINAN le k tr ik a l) lih a n (E Sedia
S e k o la h

Laporan

Terima

J P K E l e k tr i k

PPD / PPB

JP N

K e n a l P a s ti K e ro s a k a n

S e d ia L a p o ra n

T e rim a L a p o ra n

Pemeriksaan dan Anggaran Kos

Pemeriksaan Bersama
M a k lu m a n

M a k lu m a n

Laporan P e m e rik s a a n

A n g g a ra n K os

Pembaikan
P ilih K o n tra k to r

TIDAK
K e lu a rk a n

Laporan P e s a n a n Kerja T e m p a t a n
YA K o n tra k to r Laksanakan K e r ja

Bayaran

T ID A K

K e rja s ia p

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 18

L a p o ra n

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah
OK?

S e m a k K e r ja

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 4.5 : Kebakaran

J a d u a l 3 .1 0 : K e b a k a r a n

S e k o la h

PPD / PPB

JP N

B a h a g ia n

B u a t L a p o ra n P o lis / B o m b a

D a p a tk a n L a p o ra n P o lis

S e d ia L a p o ra n

S a li n a n

T e r im a L a p o ra n

L a w a ta n Ta pa k B u a t s e n a ra i In ve n t o r i D a n L a p o ra n K e ro s a k a n

S a li n a n

T e r im a M a k lu m a t

P e ru n t u k a n

G a n ti P e ra la ta n D a n P e ra b o t

K e s e la m a t a n T ID A K P e ru n t u k a n S t r u k t u r (J K R )

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 19
YA Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 4.6 : Bencana Alam
J a d u a l 3 .1 1 : B e n c a n a A la m

S e k o la h

PPD / PPB

JP N

B a h a g ia n

S em ak K e ro s a k a n / K e ru g ia n

S e d ia L a p o ra n

S A L IN A N

T e rim a

S e n a ra i S e m a k In ve n t o ri

P e m e rik s a a n & P engesahan
Baiki / Kekal

P e m b a ik a n / G a n t ia n

P e ru n t u k a n

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 20

B u a t s e n a ra i In ve n t o ri D a n L a p o ra n K e ro s a k a n

B e k a l / G a n ti

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah
S e le s a i

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 21

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Jadual 4.7 : Kecurian

Sekolah

PPD / PPB

JPN

Bahagian

Laporan Polis

SALINAN

Terima

Dapatkan Salinan Laporan

Senarai Semak Inventori

Kewangan

Peruntukan

CUKUP

Terima

Bekal / Ganti

Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal

Selesai

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 22

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

PERATURAN KESELAMATAN DAN PENJAGAAN PERKAKASAN
1. 2. 3. 4. Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan makmal komputer. Sebarang penyambungan atau penambahan punca kuasa tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran pihak yang bertanggung-jawab. Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas dan hanya disimpan oleh Guru Besar dan Penyelaras ICT. Mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki makmal komputer atau bilik pelayan dan Penyelaras ICT mestilah menemani pelawat yang mengunjungi bilik di bawah kawalan beliau. Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat ‘Uninterupted Power Supply’ serta dilindungi oleh pencegah kilat. Makmal komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis C02. Bilik pelayan yang hanya dibekalkan dengan satu penghawa dingin, pelayan hendaklah di’shutdown’ apabila tidak digunakan. Pastikan semua punca elektrik bagi semua peralatan di’off’kan sebelum meninggalkan makmal komputer. Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tampa kebenaran dan penyeliaan Penyelaras ICT. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 23

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER
1. Peraturan Makmal Komputer diwujudkan untuk: Memaksimumkan penggunaan. Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan. Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran. Panduan untuk penggunaan ramai. 2. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna Makmal Komputer. 2.1 Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal. 2.2 Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras Makmal Komputer/ICT. 2.3 Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. 2.4 Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras Makmal Komputer/ICT. 2.5 Pelajar dilarang melaraskan penghawa dingin. 2.6 Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal komputer. 2.7 Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. 2.8 Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. 2.9 Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil, bau hendak terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2.10Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru bertugas. 2.11Tidak dibenarkan membawa liquid paper. 2.12Dilarang membuat bising di dalam makmal. 2.13Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah, menghina atau menfitnah pihak tertentu. 2.14Dilarang mengubah sebarang setting dalam komputer. 2.15Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan. 2.16Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras (Hard Disk). Pihak makmal tidak bertanggungjawab di atas kehilangan data dalam cakera keras. 2.17Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. 2.18Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke Makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. 2.19Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. 2.20Penggunaa hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. “GUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN ICT DENGAN BIJAK”

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 24

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

CADANGAN AKTIVITI TAHUNAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH
BIL
1

AKTIVITI
MESYUARAT 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kali Pertama 1.2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kali Pertama 1.3 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kali Dua 1.4 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kali Dua 1.5 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kali Tiga 1.6 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kali Tiga PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN 2.1 Preventive Meintenance 2.2 Corrective Meintenance

TARIKH
Januari Januari Mei Mei November November

TINDAKAN
Setiausaha/AJK Induk Setiausaha/AJK Kerja Setiausaha/AJK Induk Setiausaha/AJK Kerja Setiausaha/AJK Induk Setiausaha/AJK Kerja

2

Dijalankan secara berkala Dua kali setahun Apabila berlaku kerosakan

Penyelaras Makmal Juruteknik yang dilantik Penyelaras Makmal

3

KURSUS/LATIHAN KEPADA GURU 3.1 Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat MS Word 3.2 Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat MS Excel 3.3 Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat MS Power Point 3.4 Kursus Aplikasi MS Office Untuk Pengurusan Peperiksaan, Buku Teks, Jadual Waktu, Stok dan Pengurusan Pejabat. 3.5 Kursus Literasi Komputer Tahap I untuk guru-guru. 3.6 Kursus Menggunakan Internet untuk P&P Guru-guru Pendidikan Islam, Sains, Bahasa Inggeris dll. KELAS KOMPUTER KEPADA PELAJAR 4.1 Kursus Aplikasi MS Office Untuk Pelajar Tahap II. 4.2 Kemahiran Akses Internet untuk P&P untuk pelajar-pelajar Tahap II. 4.3 Kelas Literasi ICT untuk Murid Tahap I. PENGURUSAN MAKMAL 5.1 Pengurusan Makmal Komputer 5.2 Perlantikan Pengawas Makmal Komputer

Februari - Mac Mac - April April – Mei Feb – September

Penyelaras ICT/Makmal Penyelaras ICT/Makmal Penyelaras ICT/Makmal Penyelaras ICT/Makmal

Feb, Jun, September Feb, Mac, Jun, Ogos

Penyelaras ICT/Makmal Penyelaras ICT/Makmal

4

Februari – November Feb – November Januari – November

Penyelaras ICT/Makmal Guru Subjek Teras Guru B.Inggeris Tahap I

5

Jan - Oktober Januari

Penyelaras Makmal Penyelaras Makmal

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 25

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

5.3 Sediakan Laporan Tahun – 2 kali
setahun. 5.4 Mengadakan Sudut Pameran Perkakasan Komputer.

Jun, Oktober Februari

Penyelaras Makmal Penyelaras Makmal

JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER
S E K O L A H K E B A N G S A A N B U K IT D U R IA N 17 5 0 0 T A N A H M E R A H , K E L A N T A N J A D U A L P E N G G U N A A N M A K M A L 200 8
B ULAN J ANUAR I FEB R UAR I M AC AP RIL M EI J UN J ULAI OGOS SE P T E M B E R
Tp 2
30 1 2 3 4 5 1 2 3 4

H AR I / TAR IK H A I
1 2

S R K
3 4 5

J
6

S A I
7 8 9

S R K
10 11

J
12

S A I
13 14 15

S R K
16 17 18

J
19

S A I
20 21 22

S R K
23 24 25

J
26

S A I
27 28 29

S R K
30 31

J

S

P e n y e le n g g a ra a n
1 2 3 4 5

Tahap 1
6 7 8 9 10 11 12

Ta ha p 2
13 14 15 16 17 18 19

Tahap 1
20 21 22 23 24 25

Ta h a p 2
26 27 28

Tp 2
1 2 3 4 5

Tahap 1
6 7 8 9 10 11 12

Ta ha p 2
13 14 15 16 17 18 19

Tahap 1
20 21 22 23 24 25

Ta h a p 2
26 27 28 29 30 31

Tp 2
5 6 7 8 9

Tahap 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahap 2
24 25 26 27 28 29 30

Ta h a p 1 Thp. 2
25 26 27 28 29 30 31

Ta h a p 2
1 2 3 4 5 6 7

Tahap 1
8 9 10 11 12 13 14

Ta ha p 2
15 16 17 18 19 20 21

Tahap 1
22 23 24

Ta h a p 2
1 2 3 4

Tahap 1
5 6 7 8 9 10 11

Ta ha p 2
12 13 14 15 16 17 18

Tahap 1
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P e n y e le n g g a ra a n
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahap 2
24 25 26 27 28 29 30

Ta h a p 1
31

Ta h a p 2
1 2 3 4 5 6

Tahap 1
7 8 9 10 11 12 13

Ta ha p 2
14 15 16 17 18 19 20

Tahap 1
21 22 23 24 25 26

Tahap 2
27 28 29 30 31

Th p . 2
1 2 3

Tahap 1
4 5 6 7 8 9 10

Ta ha p 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ta h a p 1
25 26 27 28 29

Tahap 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ta ha p 1
16 17 18 19 20 21 22

Tahap 2
23 24 25 26 27 28 29

Ta h a p 1
30 31

OK TOB E R N OVE M B E R D I SE M B E R N o ta :
30

1

Ta h a p 2
1 2 3 4 5

Tahap 1
6 7 8 9 10 11 12

Ta ha p 2
13 14 15 16 17 18 19

Tahap 1
20 21 22 23 24 25

Ta h a p 2
26 27 28 29 30

Tp 2
31 1 2

P e n y e le n g g a ra a n
3 4 5 6 7 8 9

P e n y e le n g g a ra a n
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

C uti U m um C u t i P e rs e k o la h a n

P E R H A T IA N :K e p a d a g u r u -g u r u y a n g i n g i n m e n g g u n a k a n M a k m a l K o m p u te r , si l a

p a sti k a n i a ti d a k b e r ti n d a n d e n g a n j a d u a l k h a s p e n g g u n a a n M a k m a l K o m p u te r T e rt a k lu k k e p a d a s e b a ra n g p e ru b a h a n d a ri s e m a s a k e s e m a s a .

Saidi bin Shafie 2008 D is e d ia k a n Muka Surat 26

O le h ;

D is a h k a n O le h ;

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

MODUL P&P KELAS KOMPUTER TAHUN 4
MODUL TAJUK Sejarah Teknologi Maklumat ISI KANDUNGAN Sumbangan awal sebelum 1940 Generasi pertama (1940 – 1958) Generasi kedua (1959 – 1963) Generasi ketiga (1964 – 1980) Generasi keempat (1980 – kini) Pendidikan Perindustrian Perdangangan Komunikasi Mengenal pasti komponen PC Menyatakan Fungsi Komponen Menerangkan hubung kait antara komponen Memulakan Windows XP Menggunakan Windows untuk ke program lain Membuka program word Menyimpan Fail Membuka Fail Format teks Memasukkan gambar dan grafik Membuat bingkai tepi Memasukkan jadual dan mematikan jadual Menambah baris atau lajur Kotrak teks Menulis menggunakan word art Salin dan tampal (Copy and paste) Opsyen Setup Halaman (page setup)

Modul 1A

Kepentingan Teknologi Maklumat

Modul 1B

Pengenalan PC

Pengenalan asas Windows XP Microsoft Word 2003
Modul 2

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 27

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Mencetak

MODUL P&P KELAS KOMPUTER TAHUN 5
MODU L
Modul 2

TAJUK Pengenalan asas Windows XP Microsoft Word 2003

ISI KANDUNGAN Memulakan Windows XP Menggunakan Windows untuk ke program lain Membuka program word Menyimpan Fail Membuka Fail Format teks Memasukkan gambar dan grafik Membuat bingkai tepi Memasukkan jadual dan mematikan jadual Menambah baris atau lajur Kotrak teks Menulis menggunakan word art Salin dan tampal (Copy and paste) Opsyen Setup Halaman (page setup) Mencetak

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 28

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Modul 3

Microsoft Excel 2003

Memulakan Program Excel Ikon Excel Menaip di hamparan Mengaplikasikan Microsoft Excel untuk membina hamparan - Markah - Menjumlahkan markah dan peratus - Mencari markah tertinggi dan terendah - Mencari jumlah gred - Mewarnakan kotak tertentu - Memasukkan graf

MODUL P&P KELAS KOMPUTER TAHUN 6
MODU L
Modul 3

TAJUK Microsoft Excel 2003

ISI KANDUNGAN Memulakan Program Excel Ikon Excel Menaip di hamparan Mengaplikasikan Microsoft Excel untuk membina hamparan - Markah - Menjumlahkan markah dan peratus - Mencari markah tertinggi dan terendah - Mencari jumlah gred - Mewarnakan kotak tertentu - Memasukkan graf Memilakan Program Power Point Memasukkan teks

Modul 4

Microsoft Power Point 2003

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 29

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Memasukkan gambar Memasukkan slaid Memasukkan unsur animasi

SENARAI BARANG DI MAKMAL KOMPUTER
BIL Senarai Peralatan Komputer PERALATAN KUANTITI BIL Senarai Perabut PERALATAN KUANTITI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komputer Pelajar Komputer Guru Pelayan (Server) Pencetak Pengimbas/Scanner Projektor LCD Kamera Digital Modem Switch / Hub VSAT Rak Peralatan Alat Penggera

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meja Murid (Jenis A) Kerusi Murid Meja Guru Meja Penyelaras Kerusi Guru Kerusi Penyelaras Papan Putih Magnetik Papan Notis Rak Beg Murid Meja LCD Meja Pencetak Stell Cabinet

20 40 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

SENARAI BARANG DI PUSAT AKSES SEKOLAH

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 30

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my Senarai Peralatan Komputer PERALATAN KUANTITI
Tel:09-9771563

BIL

BIL

Senarai Perabut PERALATAN

KUANTITI

1 2 3 4 5

Komputer Switch / Hub Pencetak Rak Peralatan Alat Penggera

10 1 1 1 1

1 2 3 4 5

Meja Kerusi Meja Guru Kerusi Guru Meja Pencetak

10 10 1 1 1

SENARAI HARTA MODAL MAKMAL KOMPUTER SENARAI INVENTORI MAKMAL KOMPUTER

PELAN LOKASI SEKOLAH

Pelan Dan Lokasi

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 31

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

W N E

G E L A N G G A N G B O L A J A R IN G

S

PA DA NG BOL A SEPA K

SURAU BARU TA N D A S

SURAU LA M A

BLOK C (9 TINGKAT)

PA DA NG P E R M A IN A N

KANTIN

GELA NGGA NG B OL A TA MPA R

SE K K E B B U K I T D U R I A N 99999 A N A H M E R A H T K ELANTAN

RUMAH GURU

RUMAH GURU

DATARAN PERHIMPUNAN

BLOK B (9 TINGKAT)

BLOK A (PEJABAT) 9TINGKAT

RUMAH GURU

VSAT

PRASEKOLAH

9

T A MA N G A R A J JA G A P E R M A IN A N

MAKMAL KOMPUTER

GA R A J KE R ET A

GA R A J KE R ET A

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 32

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

RUMAH GURU

GARAJ

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

Switch
SER VER

RAK

Bilik Tenaga

CD

Rak

Printer

Rak

CLC

Bilik Almari Server Bilik Penyelaras

Sudut Pameran

PELAN BILIK MAKMAL KOMPUTER

SC 20

SC 19

SC 10

SC 09

A / C
SC 18 SC 17 SC 08 SC 07

A / C

SC 16

SC 15

SC 06

SC 05

A / C

SC 14

SC 13

SC 04

SC 03

A / C

SC 12

SC 11

SC 02

SC 01

r ne an an Sc Sc

er er nt rin Pr

D LC

TC01

White Board INFO IT

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 33

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah

Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bukit Durian 17500 Tanah Merah, Kelantan
www.skbktdurian.edu.my
Tel:09-9771563

AGENSI DIHUBUNGI

1.

DRB HICOM (Help Desk) KUALA LUMPUR Telefon 03-20527500 03-20528000

2.

DATABOARD (Vendor DRB HICOM) Telefon -

PELAN 09-7461050(Kota Bharu) LALUAN 09-9502059(Tanah Merah) KECEMASAN

09-9502050 (Tanah Merah) 3. SCHOOLNET(GITN) – INTERNET LINE Telefon 4. DELL Corporation Telefon 5. Glotel Sdn. Bhd. Telefon Fax 03-92817866 013-2344640 En. Ahmad Sabri bin Masiran (Jurutera) 03-97766869 09-7461852 (Kota Bharu) 04-6334193 (Penang) TOL FREE 1-300-88-2888

Saidi bin Shafie 2008 Muka Surat 34

Buku Pengurusan Makmal Komputer Sekolah