CONTOH PENULISAN RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Hari : Isnin : 4.1.2012 Subjek : Pend. Jasmani Tema : Konsep Pergerakan Masa : 7.40-8.10 Topik : Kesedaran ruang
OBJEKTIF/KEMAHIRAN
Standard Kandungan (content standard/s)

Tahun

: 2 Cendekia : Kemahiran

Tarikh

Modul

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1. Memanaskan badan 2. Aktiviti : - Bergerak dalam ruang terbuka - Petak sempit luas. - Bergerak berhalangan 3. - Permainan kecil ‘finding Nemo’ 4. - Menyejukkan badan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM
Pedagogi

HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES
(Pentaksiran Assessment)

1.1

Dapat melakukan pergerakan berdasarkan konsep pergerakan iaitu kesedaran ruang. Pentaksiran / Penilaian 1. Pemerhatian / lembaran kerja 2. Senarai semak

Standard Pembelajaran (Learning Standard/s)

1.1.1 2.1.1 5.2.1

Cth: dalam PJ banyak kepada Pembelajaran Masteri, Kontruk, Kontekstual, KBKK
Elemen Merentas Kurikulum

Objektif (Objektive/s)

Kreativiti – 1.2.2 Mengkategorikan kriteria.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : a) Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan iaitu kesedaran ruang.

IMPAK / REFLEKSI 5 daripada 34 orang murid tidak dapat melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang. Murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan.

Nilai Dan Sikap

Menghargai diri

CONTOH PENULISAN RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Hari : Isnin Tahun :2 Tarikh : 4.1.2012 Subjek : Pendidikan Kesihatan Tema : Kesihatan Diri Dan Reproduktif Modul: Kesihatan Fizikal Masa : 7.40-8.10 Topik : Aktiviti fizikal dalam kehidupan harian
OBJEKTIF/KEMAHIRAN
Standard Kandungan (content standard/s)

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN Video berkaitan permainan: a) Galah panjang a) Ketingting a) Permainan lain yang sesuai

HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES
(Pentaksiran Assessment)

1.1

• •
Standard Pembelajaran (Learning Standard/s)

Bersoal jawab Menjalankan aktiviti di tempat yang sesuai

Dapat menyenaraikan aktiviti fizikal kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM
Pedagogi

Pentaksiran / Penilaian 1. Pemerhatian / Soal jawab 2. Lembaran Kerja

1.1.1 1.1.2

Cth:Belajar Cara Belajar, Kontekstual, Masteri, Konstruktivisme, Kajian Masa Depan, akses kendiri, Teori pelbagai Kecerdasan, KBKK
Elemen Merentas Kurikulum

Standard Prestasi : B2D1E1 B3D1E1

Objektif (Objektive/s)

TMK : Video Keusahawanan : 1.1.1 Daya tahan kental

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : a) Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 aktiviti fizikal kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat

IMPAK / REFLEKSI Semua murid (34 orang) faham aktiviti fizikal menyumbang kepada tumbesaran yang sihat

Nilai Dan Sikap

Bekerjasama