MODEL KURIKULUM MODEL MONTESSORI

)

Free Powerpoint Templates

Page 1

PENGENALAN
‘Anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang menentukan samada Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi seseorang anak itu’

(Abu Hurairah r.a)

Free Powerpoint Templates

Page 2

BIODATA
 dipelopori oleh Maria Montessori seorang doktor wanita pertama di Itali terkenal kerana penglibatan dalam pendidikan kanak-kanak beliau

Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak peringkat awal
Free Powerpoint Templates Page 3

Antara konsep yang dikemukakan oleh Montessori adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. Penerokaan kepada pesekitaran Penggunaan sensori-deria Belajar melalui aktiviti bermain Belajar melalui fasa tempoh sensitif Teori interaksi

Free Powerpoint Templates

Page 4

Penerokaan Kepada Persekitaran
Persekitaran pendidikan haruslah luas dan lengkap dengan pelbagai bahan

Free Powerpoint Templates

Page 5

Penggunaan Sensori-deria
• minda kanak- kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka

• apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya merupakan satu pendidikan tidak formal kepadanya. Templates Free Powerpoint

Page 6

Free Powerpoint Templates

Page 7

Belajar Melalui Aktiviti Bermain
• Melalui bermain, kanak-kanak melalui proses pembelajaran tidak formal
• Perkembangan otak yang berlaku semasa bermain memupuk daya kreativiti kanak-kanak

Free Powerpoint Templates

Page 8

Belajar Melalui Fasa Tempoh Sensitif
• merupakan tempoh masa yang sangat sesuai untuk mereka belajar dan memahaminya. • tempoh yang paling sesuai untuk kanakkanak menguasai sesuatu kemahiran • mempelajari beberapa tingkahlaku dengan lebih berkesan berbanding dengan tempoh masa biasa
Free Powerpoint Templates Page 9

Teori Interaksi
• Melibatkan interaksi di kalangan kanak-kanak dengan rakannya dan guru

Free Powerpoint Templates

Page 10

KESIMPULAN
• Teori yang diperkenalkan Montessori memberi panduan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak • membantu pendidik dalam mengaplikasikan amalan baik dan menggunakan teori ini sebagai asas membina kerjaya pengajaran yang bermakna
Free Powerpoint Templates Page 11