MODEL KURIKULUM MODEL MONTESSORI

)

Free Powerpoint Templates

Page 1

PENGENALAN
‘Anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang menentukan samada Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi seseorang anak itu’

(Abu Hurairah r.a)

Free Powerpoint Templates

Page 2

BIODATA
 dipelopori oleh Maria Montessori seorang doktor wanita pertama di Itali terkenal kerana penglibatan dalam pendidikan kanak-kanak beliau

Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak peringkat awal
Free Powerpoint Templates Page 3

Antara konsep yang dikemukakan oleh Montessori adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. Penerokaan kepada pesekitaran Penggunaan sensori-deria Belajar melalui aktiviti bermain Belajar melalui fasa tempoh sensitif Teori interaksi

Free Powerpoint Templates

Page 4

Penerokaan Kepada Persekitaran
Persekitaran pendidikan haruslah luas dan lengkap dengan pelbagai bahan

Free Powerpoint Templates

Page 5

Penggunaan Sensori-deria
• minda kanak- kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka

• apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya merupakan satu pendidikan tidak formal kepadanya. Templates Free Powerpoint

Page 6

Free Powerpoint Templates

Page 7

Belajar Melalui Aktiviti Bermain
• Melalui bermain, kanak-kanak melalui proses pembelajaran tidak formal
• Perkembangan otak yang berlaku semasa bermain memupuk daya kreativiti kanak-kanak

Free Powerpoint Templates

Page 8

Belajar Melalui Fasa Tempoh Sensitif
• merupakan tempoh masa yang sangat sesuai untuk mereka belajar dan memahaminya. • tempoh yang paling sesuai untuk kanakkanak menguasai sesuatu kemahiran • mempelajari beberapa tingkahlaku dengan lebih berkesan berbanding dengan tempoh masa biasa
Free Powerpoint Templates Page 9

Teori Interaksi
• Melibatkan interaksi di kalangan kanak-kanak dengan rakannya dan guru

Free Powerpoint Templates

Page 10

KESIMPULAN
• Teori yang diperkenalkan Montessori memberi panduan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak • membantu pendidik dalam mengaplikasikan amalan baik dan menggunakan teori ini sebagai asas membina kerjaya pengajaran yang bermakna
Free Powerpoint Templates Page 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful