Anda di halaman 1dari 2

LEMBARAN EVIDENCE TERAS TINGKATAN 1 BAB 1

UJIAN BERTULIS

KOD EVIDENCE: B1D1E1

TINGKATAN 1.

NAMA CALON: ............................................................... TING 1:................ Tarikh Pentaksiran

EVIDENCE MURID: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:

Dilaksanakan oleh, ......................................... ( )

Disahkan oleh, .................................... (NOR ZANA BTE ITHNIN)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE TERAS TINGKATAN 1 BAB 1

UJIAN BERTULIS

KOD EVIDENCE: B2D1E1

TINGKATAN 1.

NAMA CALON: ............................................................... TING 1:................ Tarikh Pentaksiran

EVIDENCE MURID: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Membersih Menyusun atur Menilai Mendisiplin Penerangan

Dilaksanakan oleh, ......................................... ( )

Disahkan oleh, .................................... (NOR ZANA BTE ITHNIN)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE TERAS TINGKATAN 1 BAB 1

UJIAN BERTULIS

KOD EVIDENCE: B2D1E1

TINGKATAN 1.

NAMA CALON: ............................................................... TING 1:................ Tarikh Pentaksiran

EVIDENCE MURID: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN Padankan pengertian amalan 4M berikut; Membersih Mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Menilai hasil kerja, langkah kerja dan lain-lain.

Menyusun atur

Menilai

Menyusun alatan dan bahan di tempat yang disediakan Menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental

Mendisiplin

Dilaksanakan oleh, ......................................... ( )

Disahkan oleh, .................................... (NOR ZANA BTE ITHNIN)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE TERAS TINGKATAN 1 BAB 1

UJIAN BERTULIS

KOD EVIDENCE: B2D1E1

TINGKATAN 1.

NAMA CALON: ............................................................... TING 1:................ Tarikh Pentaksiran

EVIDENCE MURID: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN Padankan pengertian amalan 4M berikut; Membersih Mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Menilai hasil kerja, langkah kerja dan lain-lain.

Menyusun atur

Menilai

Menyusun alatan dan bahan di tempat yang disediakan Menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental

Mendisiplin

Dilaksanakan oleh, ......................................... ( )

Disahkan oleh, .................................... (NOR ZANA BTE ITHNIN)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.