Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

26 Februari 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Benda Hidup Jauhi Tabiat Buruk Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I.

Memberi 3 contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia. Menyatakan 3 kesan merokok kepada paruparu,menghisap dadah dan meminum arak dengan betul semasa dalam perbincangan kumpulan. Menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan tindak balas seseorang terhadap rangsangan.

II.

III.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid dapat menyatakan contoh tabiat buruk yang berada di sekeliling mereka. Kontrukstivisme Perbincangan , Kerja kumpulan Memerhati, Berkomunikasi, Mengelaskan

Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait I. II. III. IV. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berani mencuba. Bekerjasama.

Sumber ABM

Video klip,Gambar,Manila Kad.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Set Orientasi 5 minit

Tayangan video kesan gaya hidup tidak sihat. -menghisap rokok -menghisap dadah -meminum arak

I. Guru memasang tayangan video klip iklan kesan gaya hidup tidak sihat. II. Murid menonton video klip tersebut dan memberitahu apa isi kandungan video klip tersebut. III. Guru menjelaskan tentang tajuk pengajaran pada hari ini.

ABM video klip KPS Komunikasi

Pencetusan Idea 15 minit

Tayangan gambar. -peparu sihat -peparu tak sihat -lelaki kurus kering -lambang HIV -minuman alcohol Jenis-jenis tabiat buruk -merokok -menghisap dadah -meminum alkohol

I. Murid ditayangkan dengan dua gambar peparu yang berbeza. II. Murid memberitahu perbezaan antara kedua-dua peparu tersebut. III. Murid ditunjukkan dengan gambar lelaki yang kurus kering dan lambang HIV. IV. Murid memberitahu sebabsebab yang berkenaan dengan gambar tersebut. V. Murid ditunjukkan dengan gambar contoh minuman alkohol. VI. Murid memberitahu kesan buruk pengambilan minuman alkohol. VII. Guru menjelaskan bagi setiap situasi yang berkenaan kepada murid berserta kesan buruk mengamalkan tabiat buruk berkenaan. VIII. Guru tegaskan tabiat buruk berkenaan tidak elok untuk proses kehidupan manusia.

Strategi Perbincangan ABM Gambar KPS Memerhati Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Mencirikan Menghubungkait Nilai Murni Berani mencuba.

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

Pengstukturan Idea 20 minit

Kerja kumpulan. Senaraikan kesankesan akbibat mengamalkan tabiat buruk.

I. Guru mengagihkan kad mahjong kepada setiap wakil kumpulan. II. Guru memberi arahan tugasan kepada semua murid cara untuk menyelesaikan tugasan tersebut. III. Murid membuat perbincangan dalam kumpulan dan senaraikan kesan-kesan buruk bagi tabiat buruk yang mereka pelajari. IV. Guru membuat pemantauan semasa murid melaksakan tugasan. V. Wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan persembahkan hasil dapatan mereka.

Strategi Kad mahjong ABM Bahan maujud KPS Berkomunikasi,

Mengelaskan
Kemahiran Berfikir Mencirikan menghubungkait Nilai Murni Bekerjasama.

Aplikasi idea Latihan pengukuhan 10 minit

I. Guru membimbing murid cara membuat peta minda berdasarkan maklumat hasil perbincangan kumpulan. II. Murid membentuk peta minda mereka sendiri dan menulisnya di dalam buku latihan.

Strategi Perbincangan ABM Peta minda

I. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi pengajaran hari ini. Refleksi 5 minit Menanam sikap nilai murni dalam diri murid. II. Guru menerapkan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan tajuk pengajaran pada hari ini.

Nilai Murni I. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. II. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Anda mungkin juga menyukai