Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

18 Mac 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Benda Hidup Organ Pernafasan Haiwan Menganalisis proses hidup haiwan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I.

Menamakan 3 dari 5 jenis organ pernafasan haiwan semasa sesi perbincangan. Memadankan 4 dari 5 organ pernafasan haiwan mengikut haiwan dengan betul semasa dalam aktiviti berkumpulan. Menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza semasa murid membuat kesimpulan.

II.

III.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid mengetahui haiwan mempunyai organ pernafasan untuk hidup. Kontrukstivisme Perbincangan, Kerja kumpulan Memerhati, Berkomunikasi, Mengelaskan

Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait I. II. III. IV. Bekerjasama. Berani mencuba. Yakin dan berdikari. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Sumber ABM

Bahan Maujud,Flash Kad,Gambar

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran I. Guru menunjukkan seekor kura-kura dan sepasang ikan. II. Guru menyoal murid untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid. III. Guru menjelaskan tentang tajuk pengajaran pada hari ini.

Cacatan

Apakah organ pernafasan kura-kura dan ikan? Set Orientasi 5 minit

ABM Bahan Majmud KPS Komunikasi Nilai Murni Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Organ pernafasan haiwan : a. b. c. d. e. Pencetusan Idea 20 minit Peparu Insang Trakea Kulit lembap Peparu buku

I. Murid menamakan organ pernafasan haiwan yang mereka tahu. II. Guru menampal flash kad nama organ pernafasan haiwan di papan hitam. III. Guru berbincang dengan murid tentang ciri-ciri setiap organ pernafasan haiwan. IV. Murid menamakan contohcontoh haiwan yang bernafas dengan organ pernafasan yang terlibat. V. Murid menampal flash kad nama haiwan mengikut organ pernafasan yang terlibat.

Strategi Perbincangan KPS Berkomunikasi Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkait Nilai Murni Berani mencuba.

Contoh haiwan : a. Peparumonyet,burung b. Insang-ikan c. Trakeabelalang d. Kulit lembapkatak e. Peparu bukuketam

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan I.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru mengagihkan sekeping kertas yang berisi nama haiwan kepada setiap wakil kumpulan. Guru memberi arahan tugasan kepada semua murid cara untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Ketua setiap kumpulan mencabut undi bagi memilih tajuk masingmasing. Murid membuat perbincangan dalam kumpulan dan menyenaraikan haiwan tersebut ke atas manila kad. Guru membuat pemantauan semasa murid melaksakan tugasan. Wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan persembahkan hasil dapatan mereka.

Cacatan

Strategi Kerja Kumpulan ABM Bahan maujud KPS Berkomunikasi, Mengelaskan Kemahiran Berfikir Mencirikan Mengumpulkan dan mengelaskan Nilai Murni Bekerjasama.

II.

III. Pengstukturan Idea 20 minit

Kerja kumpulan. Menamakan organ pernafasan haiwan. IV.

V.

VI.

I. II. Latihan pengukuhan 10 minit III.

Guru mengedar kertas soalan kepada murid. Murid membaca arahan soalan sebelum mula menjawab soalan. Guru memantau murid membuat tugasan masingmasing. Murid ke hadapan dan membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Guru membimbing murid membuat kesimpulan.

ABM Lembaran Kerja Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan Nilai Murni Yakin dan berdikari.

Aplikasi idea

I. Refleksi 5 minit

Nilai Murni Berani mencuba.

Ingatan kembali isi pelajaran.

II.

Anda mungkin juga menyukai