Anda di halaman 1dari 3

Tarikh Masa Kelas Bilangan Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

19 Februari 2012 11.15 12.15 4 Pintar 32 Orang Menyiasat Benda Hidup Bertindak Balas Terhadap Rangsangan Menganalisa Proses - Proses Hidup Manusia Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat : I. Mengenalpasti bahawa manusia bertindak balas terhadap setiap rangsangan organ deria semasa dalam aktiviti Awak Buat,Awak Tahu. II. Menulis contoh tindak balas berserta rangsangan organ deria semasa dalam aktiviti berkumpulan dengan betul. III. Menyatakan sebab mengapa manusia bertindak balas terhadap rangsangan semasa perbincangan guru-murid.

Pengetahuan Sedia Ada Pendekatan Strategi P&P Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Nilai Murni

Murid dapat menyatakan contoh seharian yang melibatkan perihal kesakitan. Kontrukstivisme Perbincangan , Kerja kumpulan Memerhati, Berkomunikasi

Mencirikan, Menghubungkait

I. II. III.

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Bekerjasama.

Sumber ABM

Lagu , Bahan Maujud, Kertas Mahjong, Latihan

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran I. Guru memasang lagu dan memberi arahan supaya murid mendengar dengan teliti arahan yang dibuat oleh guru. II. Murid membuat tingkah laku berdasarkan apa yang dibayanginya bersama-sama. III. Murid diperkenalkan tajuk pembelajaran hari ini kepada kelas. ABM Lagu

Cacatan

Permainan bayangan I. Panas matahari II. Bunyi suara lembu III. Terpijak tahi lembu IV. Duduk tepi pantai V. Minum air kelapa

Set Orientasi 5 minit

KPS Komunikasi

Awak Buat,Awak Tahu I. Lidah-merasa makanan II. Hidung-menghidu wangian III. Kulit-merasa sakit IV. Telinga-dengar lagu V. Mata-berkelip bila cahaya berlebihan

I. Guru menyediakan aktiviti kecil bagi menjelaskan organorgan deria rasa. II. Murid diperjelaskan makna perkataan rangsangan dan tindak balas. III. Guru menjelaskan dan menyoal secara lisan tentang organ deria rasa. IV. Murid mendengar dan menjawab setiap soalan yang diberi oleh guru. I. Guru menjelaskan gerak kerja aktiviti berkumpulan. II. Setiap wakil kumpulan datang ke hadapan mencabut undi dan mengambil peralatan. III. Murid dalam kumpulan berbincang menyiapkan tugasan. IV. Guru memantau perjalanan kerja setiap kumpulan. V. Setiap kumpulan menghantar wakil kumpulan menjelaskan dapatan hasil perbincangan.

Strategi Konstruktivisme ABM Bahan maujud KBS Memerhati Kemahiran Berfikir Mencirikan menghubungkait

Pencetusan Idea 15 minit

Soalan. I. Contoh situasi tindak balas bagi rangsangan setiap organ deria rasa

Strategi Konstruktivisme Kerja kumpulan ABM Kertas mahjong Nilai Murni Kerjasama Kemahiran Berfikir Menghubungkait

Pengstukturan Idea 25 minit

Fasa Pembelajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Cacatan

I. Guru mengedar kertas soalan kepada murid. Aplikasi idea Latihan pengukuhan 10 minit II. Guru dan murid berbincang bersama-sama untuk menyelesaikan latihan tersebut.

Strategi Perbincangan ABM Latihan

I. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi pengajaran hari ini. Refleksi 5 minit Menanam sikap nilai murni dalam diri murid. II. Guru menerapkan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan tajuk pengajaran pada hari ini.

Nilai Murni I. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. II. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.