Anda di halaman 1dari 6

1. Antara barang berikut yang manakah boleh anda pakai di dalam bengkel? A. Rantai C. Jam tangan B. Gelang D.

Cincin 2. Apakah yang perlu anda lakukan sebagai seorang murid perempuan jika anda berambut panjang sebelum memasuki bengkel? A. Mengguntingnya B. Mengikatnya dengan kemas C. Membiarkan tanpa diikat D. Memasukkan ke dalam pakaian 3. Antara pakaian berikut yang manakah anda perlu pakai untuk melindungi pakaian anda daripada menjadi kotor ketika membuat kerja di dalam bengkel? A. Apron C. Baju hujan B. Baju getah D. Jaket 4. Tempat yang sesuai untuk menyimpan bahan beracun, minyak dan bahan kimia adalah di A. Atas meja kerja B. Luar makmal C. Di dalam almari yang berkunci D. Bawah meja kerja 5. Apakah yang perlu anda lakukan terhadap bekas plastik atau botol bahan beracun yang telah habis digunakan? A. Digunakan semula untuk mengisi bahan lain B. Dibuang atau ditanam C. Diubah suai untuk dijadikan bahan menyimpan paku D. Digunakan untuk mengisi air minuman 6. Antara bahan berikut yang manakah tidak mudah terbakar? A. Kertas C. Kayu B. Getah D. Batu

A. Pakai apron dan menutup rambut B. Gulungkan baju yang berlengan panjang C. Pakai selipar di dalam makmal D. Tanggalkan tali leher 8. Keadaan lantai berikut boleh menyebabkan kemalangan berlaku di dalam bengkel kecuali A. Licin C. Berair B. Bersih D. Tidak rata 9. Antara pernyataan berikut yang manakah salah? A. Tutup semua tingkap sebelum kamu meninggalkan bengkel B. Labelkan semua alatan tangan C. Gunakan alatan tangan yang tajam tanpa pengawasan guru D. Keringkan tangan sebelum membuka suis elektrik 10. Mengapakah peti pertolongan cemas dan alat pemadam api perlu ada pada setiap bengkel? A. Membantu murid membuat kerja dengan selamat B. Membantu guru sebagai alat bantuan mengajar C. Membantu semasa berlaku kemalangan D. Membantu pelajar membersihkan diri

11. Antara bentuk geometri berikut yang manakah adalah kiub?

7. Antara berikut yang manakah tidak sepatutnya dilakukan semasa bekerja di dalam bengkel?
1

12. Antara objek di dalam kelas anda yang manakah mempunyai bentuk asas segi empat tepat? A. Papan hitam B. Kipas angin C. Pensel D. Bakul sampah

16. Antara bahan berikut yang manakah digunakan untuk merata dan melicinkan permukaan kayu? A. Surat khabar B. Kertas las C. Kain perca D. Tepung penyumbat 17. Antara alat tangan berikut yang manakah sesuai digunakan untuk memotong kayu yang kecil?

13. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang mungkin akan berlaku? A. Kerja dapat disiapkan dengan cepat B. Alat tangan akan patah C. Kemalangan atau kecederaan akan berlaku D. Murid merasa gembira Membuat garis lurus Mengukur jarak Menanda jarak 14. Antara alat tangan berikut yang manakah fungsinya seperti di atas? A. Tukul kuku kambing B. Sesiku-L C. Gergaji tangan D. Pembaris

18. Berdasarkan rajah di bawah, alat tangan X yang digunakan ialah

A. Sesiku L B. C.Gergaji puting C. Gergaji tangan D. Tukul kuku kambing 19. Antara alat tangan berikut yang manakah tidak digunakan untuk membuat penyangkut kunci? A. Gergaji tangan B. Sesiku-L C. Tukul warrington D. Penebuk pusat

15. Berdasarkan gambar di atas, bilakah masa yang sesuai anda lakukan perkara seperti di atas? A. Sebelum memulakan kerja B. Setelah selesai membuat kerja C. Semasa guru meninggalkan kelas D. Setelah semua murid keluar dari bengkel

20. Antara alat kemasan berikut yang manakah sesuai digunakan pada projek membuat penyangkut kunci? I syelek III thinner A. I dan II II cat IV spirit

B. I dan IV C. II dan IV D. II dan IV

24. Antara bentuk asas geometri yang dinyatakan di bawah yang manakah adalah bentuk asas untuk cantuman rajah yang ditunjukkan? I bulat II tiga segi IV empat segi B. II dan III D. III dan IV

21. Antara bentuk asas geometri berikut yang manakah adalah heksagon?

III heksagon A. I dan II C. I dan IV

22. Antara berikut, yang manakah adalah bentuk asas piramid yang dilukis dalam lakaran 2 dimensi? A. Kiub B. Bulat C. Tiga segi D. Silinder 23. Objek yang manakah mempunyai persamaan dengan bentuk silinder? I Bola II Pen III Kotak IV Botol A I dan II C II don IV B I dan III D III dan IV

25. Rajah di atas menunjukkan botol air minuman. Bentuk asas geometri yang manakah terdapat pada botol tersebutI Kon II Kuboid III Silinder IV Piramid A I, II dan III B I, III don IV C II, III dan IV D1,11,111danIV 26. Sikap yang manakah dapat menyebabkan berlakunya kemalangan di dalam bengkel? A Teliti BSambil lewa C Berhati-hati DBekerjasama 27. Apakah yang perlu kamu lakukan jika jari kamu terluka ketika menggergaji kayu? A. Memanggil ambulans B. Melaporkannya kepada guru C. Berlari keluar dari bengkel D. Membalut luka dengan kertas las

28. Antara berikut, yang manakah sesuai dipakai di dalam bengkel? A. Selipar B. Apron dan penutup rambut C. Baju lengan panjang D. Tali leher 29. Di dalam bengkel, di manakah carta organisasi dan peraturan diletakkan? A. Di hadapan kelas B. Di luar kelas C. Di belakang kelas D. Di tepi kelas 30. Loceng kecemasanakan berbunyi di sekolah apabila A. Waktu pembelajaran tamat B. Berlaku kebakaran C. Berlaku kemalangan D. Berlaku pergaduhan

33. Apakah bentuk asas agi tudung saji? A. Piramid B. Silinder C. Sefera D. Kon 34. Alat yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda? A. Pembaris keluli B. Pisau penanda C. Pita pengukur D. Penahan tepi 35. Pemutar skru Phillips digunakan untuk melonggarkan atau mengetatkan A. paku. B. paku payung. C. skru beralur rata. D. skru beralur palang.

31. Benda-benda yang berikut mempunyai bentuk asas yang sama, kecuali A. Pemadam C. Buku B. Pembaris D. Pensil

32. Formen atau juruteknik berperanan sepert yang berikut, kecuali A. Membantu guru mengawasi ahli kumpulan B. Merekod kemalangan kecil C. Mendenda murid yang tidak membuat kerja rumah D. Melaporkan kecederaan yang berlaku kepada guru.

Tandakan (3D ) pada objek yang dilukis dalam bentuk 3Dimensi dan (2D) pada yang objek yang dilukis dalam bentuk 2Dimensi

B. Namakan bentuk-bentuk asas 3Dimensi yang berikut. Sfera Kiub Piramid

Kuboid

Kon

Silinder