Anda di halaman 1dari 5

PLUS, MINUS & INTERESTING (PMI) BERDASARKAN MODEL KEMMIS

TUTORIAL 2
Disediakan oleh: Ku Norashikin Bt Halim Nazihah Bt Burhanudin Nor Azma Bt Mohd Zain Nur Diyanah Bt Mat Jabil 7 PISMP Prasekolah

Apa Itu PMI?


PMI boleh ditafsirkan sebagai Baik, Buruk & Menarik. Merupakan satu strategi pemikiran lateral dan kreatif yang digunakan dalam de Bono. Cort Program Pemikiran.

Tujuan PMI
Melihat perbezaan hujah dari sudut PMI. Melihat sesuatu dari sudut pandangan yang berbeza. Berfikir secara meluas tentang isu. Membuat keputusan berdasarkan maklumat.

Cara Melaksana PMI


Strategi ini boleh digunakan dalam pelbagai aktiviti bilik darjah seperti menganalisis teks atau memeriksa isu.
Plus (Baik) Minus (Buruk) Interesting (Menarik)

menulis semua hasil positif daripada mengambil tindakan.

menulis semua kesankesan negatif.

menulis implikasi da hasil yang mungkin mengambil tindakan itu, sama ada positif, negatif, atau tidak menentu.

RUJUKAN
Chow Fook Meng, Jaizah Mahamud (2011). Kajian Tindakan: Konsep & Amalan dalam Pengajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Othman Lebar (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan Teori dan Amalan. Tanjong Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Poh Swee Hiang (2005). Kemahiran Berfikir: Kurikulum Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.