Anda di halaman 1dari 75

JADUAL PENENTU KANDUNGAN

Jadual Penentu Kandungan Mata pelajaran : Bahasa Cina Topik : 14, membuat senaman pagi

Unit Konsep/ istilah 1 (perben dahara an kata)

Pengetahuan & kefahaman Teori/ prinsip Kaedah / kemahiran - Berlakon - Menyebut - Demonstr asi - penerang an - Membaca semua fakta

analisis

Sintesis

aplikasi

penilai an

- Membaca - Teori kosa kata dengan betul - Menyebut maksud stimulusrespon - Pembelaja ran koperatif

Mengenal pasti ,

Mengen Tongu al e

perbendahar menguji aan kata dengan sebutan yang betul. - Membina dua ayat dengan berdasarkan 2

sebutan twister kedua kepada .

perkataan - Pembelaja dengan betul ran konseptual

maksud perkataan. 2 (perben dahara an kata) - Membaca - Teori kosa kata dengan betul - Menyebut maksud stimulusrespon - Pembelaja ran koperatif - Berlakon - Menyebut - Demonstr asi - penerang an - Membaca semua perbendahar aan kata dengan sebutan yang betul. - Membina dua ayat dengan berdasarkan maksud perkataan. 3 (pemah aman - Membina ayat - Menyatak - Teori stimulusrespon - Penerang an - Gambaraj 3 - membaca teks dengan intonasi dan Membuat kesimpula n, Mengisi tempat kosong Menero ka isi tersirat Lemba ran kerja mengenal pasti Mengisi tempat kosong Mengen Lemba al maksud ran kerja

berdasa (subjek rkan ayat contoh tif)

perkataan - Pembelaja dengan betul ran masteri - Pembelaja ran konseptual

kandun gan teks)

an mesej kandunga n teks

- Pembelaja ran koperatif - Pembelaja ran akses kendiri

ah - Persemba han powerpoin t - perbincan gan

sebutan yang betul serta penuh perasaan. - Menyatakan mesej keseluruhan teks

merumus

dalam teks

(mengi si tempat kosong )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (OBJEKTIVISME)

Rancangan Pengajaran Harian

1 Tarikh / hari : 09.04.2012 ( Isnin ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 2.4 2.5 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : Murid pandai membuat senaman pagi. 9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh : i. ii. iii. iv. 10 Membaca semua perbendaharaan kata dengan sebutan yang tepat. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan berdasarkan kandungan teks. Membina dua ayat berdasarkan maksud perkataan. Menyebut tiga struktur perkataan berdasarkan teks. Bahan : kad perkataan, kad teka-teki , teks ) orang

11 12

Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan KBKK : menghubungkait, membandingbeza Isi pelajaran Bangunlah, murid-murid Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan dan menyuruh murid membuat 6 barisan panjang. 2 Guru menyuruh murid meletakkan tangan ke atas bahu murid yang berdiri di hadapan. 3 Selepas itu, guru menyuruh murid menukar arah untuk mengurut bahu rakan. 4 Guru menanya perasaan murid apabila diurut. 5 Guru memberitahu murid tentang kebaikan mengurut adalah seperti kebaikan bersenam. Aktiviti murid 1. Murid membuat enam barisan. 2. Murid mengurut bahu rakan yang berdiri di hadapan. 3. Murid menukar arah untuk mengurut rakan. 4. Murid memberitahu tentang perasaan mereka setelah diurut. Catatan

Langkah / masa

Set induksi (5 minit)

Mengurut bahu rakan

Perkemba ngan satu ( 5 minit )

Pemahaman awal teks

1 Guru membawa murid membaca teks membuat senaman pagi .

1. Murid mengikut guru membaca teks. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan kandungan teks.

(a) , apakah

2 Selepas itu , guru menanya soalan untuk menguji kefahaman murid

bunyi ini ? (ayam berkokok) (b) Binatang menukar baju sukan dan bergerak ke mana?(padang untuk membuat senaman) (c) Siapakah yang sudah hilang ?(babi) (d) Apakah kata binatang kepada babi ? ( kamu terlalu malas)

mengenai teks ini.

Perkemba ngan dua (35 minit)

Perbendaharaan kata (sebutan)kX (maksud) 1. Guru memberi arahan murid yang memakai seluar yang berwarna biru berdiri. 2. Selepas itu, guru memberitahu murid bahawa seluar adalah yang pakaian yang dipakai di bahagian kaki. 3. Guru memaparkan perkataan , dan membawa murid untuk menyebut sebanyak dua kali. 3 Murid menjawab soalan guru dan membezakan perkataan . 1 Murid yang memakai seluar biru berdiri. 2 Murid menyebut perkataan ini dengan mengikut sebutan yang betul. KBKK : menghubung kait Bahan : kad perkataan

(struktur) (frasa) (susunan penulisan)

4. Guru meminta murid menyebut dan kemudian membuat penekanan ke atas bentuk perkataan itu. 5. Guru membantu murid dalam mengetahui cara penulisan perkataan ini mengikut urutan yang betul. 6. Kemudian, guru meminta murid

4 Murid mengangkat tangan untuk belajar cara penulisan perkataan. 5 Murid memberi contoh frasa.

12 (Kaedah pengajaran) (berlakon) (cara pelaksanaan) murid yang memakai seluar yang berwarna biru berdiri.

menyebut frasa yang berkaitan dengannya.

1. Guru meminta murid berlakon cara (sebutan)cAo (maksud) (struktur) 5. Guru membawa murid untuk mengenal (frasa) (susunan penulisan) cara nenulis perkataan. membuat senaman. 2. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 3. Guru menekankan bahawa kebaikan membuat senaman. 4. Guru meminta murid mencari dan . 1 Murid membuat pergerakan semasa membuat senaman. 2 Murid mengikut sebutan guru untuk memyebut sebanyak dua kali. 3 Murid mencari dan . 4 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. Bahan : kad perkataan

16 (Kaedah pengajaran) (berlakon) 1. Guru membuat pergerakan

10

(sebuta)zhuCn (maksud) 1 2 (struktur) (frasa) (contoh ayat) (susunan penulisan)

memusingkan badan. 2. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 3. Guru meminta murid mencari dan . 4. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 5. Guru memilih 3 orang murid untuk membina ayat.

1 Murid membuat pergerakan memusing badan 2 Murid mengikut sebutan guru untuk memyebut sebanyak dua kali. 3 Murid mencari dan . 4 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. 5 Murid cuba membina ayat. Bahan : kad perkataan

11

(kaeadah pengajaran) (berlakon)

1. Guru membuat pergerakan lari (sebuatan)rDo (maksud) (struktur) (frasa) (contoh ayat) (susunan penulisan) mengeliling kelas. 2. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 3. Guru menanya perbezaan pergerakan memusing badan dan mengeliling kelas. 4. Guru meminta murid membeza maksud (memusing pada suatu objek )dan (memusing setempat). 5. Guru meminta murid mencari dan . 6. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 7. Guru memilih 3 orang murid untuk 9 membina ayat. 3 Murid menyebut perbezaan maksud perkataan. 4 Murid mencari dan . 5 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. 6 Murid cuba membina ayat untuk memahami maksud perkataan. 1 Murid membuat pergerakan memusing badan. 2 Murid mengikut sebutan guru untuk memyebut sebanyak dua kali. KBKK : menghubung kait, membanding beza Bahan : kad perkataan

12

(kaedah pengajaran) (berlakon)

13

1. Guru membuat pergerakan menghentak (sebutan)tD (maksud) (struktur) (frasa) Susunan penulisan kaki. 2. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 3. Guru meminta murid mencari dan . 4. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 1 Murid meneka pergerakan. 2 Murid mengikut sebutan guru untuk memyebut sebanyak dua kali. 3 Murid mencari dan . 4 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. KBKK : menghubung kait Bahan : kad perkataan

15 (Kaedah pengajaran) (berlakon)

14

Perkemba ngan (penguku han ) (10 minit)

Aktiviti pengukuhan 1. Guru memaparkan teks yang membantu murid untuk mengingat struktur perkataan. 2. Guru membaca teks. 3. Guru menerangkan teks. 4. Guru membawa murid untuk mengenal struktur perkataan. 5. Murid membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat. 1. Murid membaca teks. 2. Murid cuba meneka struktur perkataan dan membacanya dengan tepat dan betul. 3. Murid membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat. KBKK : menghubung kait Bahan : teks

15

Penutup (5 minit)

Teka -teki 1 2 3 4 1. Guru menunjukkan satu soalan tekateki. 2. Guru meminta murid membaca soalan teka-teki secara senyap. 3. Guru memberitahu murid menulis jawapan di papan hitam. (memilih 4 orang sahaja) 4. Guru menyemak jawapan soalan dan memberi hadiah kepada sesiapa yang menjawab dengan betul. 5. Seterusnya menunjukkan soalan kedua dan mengulangi langkah 2 hingga 4. 1. Murid mendengar arahan guru. 2. Murid membaca soalan dan meneka teka-teki. 3. Murid yang dipilih menulis jawapan di papan hitam. 4. Guru meminta murid membaca soalan teka-teki secara senyap. 5. Guru memberitahu murid menulis jawapan di papan hitam. (memilih 4 orang sahaja) 6. Murid yang betul diberi hadiah. 7. Murid menjawab soalan teka-teki yang kedua sehinggalah soalan keempat. Bahan : kad teka-teki

16

Rancangan Pengajaran Harian

1 Tarikh / hari : 10.04.2012 ( Selasa ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 2.4 2.5 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membuat senaman pagi. 9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh : i. ii. iii. iv. 10 Membaca semua perbendaharaan kata dengan sebutan yang tepat. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan berdasarkan kandungan teks. Membina dua ayat berdasarkan maksud perkataan. Menjawab sekurang-kurangnya empat soalan daripada enam soalan. Bahan : kad perkataan, muzik, lembaran kerja ) orang

17

11 12

Nilai : kerajinan KBKK : menghubungkait, membandingbeza Isi pelajaran Mari kita bersenam Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru menyuruh murid untuk bersedia membuat senaman. 2 Guru membuat penerangan tentang pergerakan itu adalah perbendaharaan kata yang dibelajari kelas sebelum ini. 3 Guru memberitahu murid agar mulai senaman selepas sahaja mendengar muzik. 4 Guru mengangkat kad perkataan agar murid melakukan pergerakan dengan betul. Aktiviti murid 1. Murid mendengar arahan guru. 2. Murid membuat senaman apabila mendengar muzik . 3. Murid melakukan pergerakan mengikut kad perkataan dan rentak muzik. Bahan : Kad perkataan, muzik Catatan

Langkah / masa

Set induksi (5 minit)

Membuat pergerakan memusing, mengeliling, menghentak mengikut rentak muzik.

Perkemba ngan satu ( 5 minit )

Pemahaman awal teks

3 Guru membawa murid membaca teks membuat senaman pagi .

3. Murid mengikut guru membaca teks. 4. Murid menjawab soalan berdasarkan kandungan teks.

(a) Binatang apa yang berkokok ? (ayam jantan) (b) Apakah aktiviti yang mereka melakukan di

4 Selepas itu , guru menanya soalan untuk menguji kefahaman murid mengenai teks ini.

18

padang ? (membuat senaman pagi) (c) Siapakah yang hilang dari padang ?(babi) (d) Apakah janji babi kepada binatang lain ? ( babi berjanji akan mengubah sikap malas) Perkemba ngan dua (30 minit) Perbendaharaan kata (sebutan)jiAng (maksud) (contoh ayat) 1. Guru menunjukkan kad perkataan dan meminta murid untuk membaca dengan sebutan yang betul sebanyak dua kali. 2. Guru meminta murid menyebut dan kemudian membuat penekanan ke atas struktur perkataan . 3. Guru membantu murid dalam mengetahui cara penulisan perkataan ini mengikut urutan yang betul. 4. Kemudian, guru memaparkan contoh ayat untuk membantu murid 4 Murid cuba membina ayat. 1 Murid menyebut sebutan perkataan mengikut demonstrasi guru. 2 Murid menjawab soalan guru dan menyebut dan . 3 Murid membaca ayat dan cuba teka maksud sebenar . KBKK : menghubungk ait Bahan : kad perkataan

19

Susunan penulisan

memahami maksud perkataan dan kegunaannya dalam ayat. 5. Guru membimbing murid membina

9 (kaedah pengajaran) (membina ayat)

ayat.

20

1. Guru menunjukkan bekal polisterin dan (sebutan)dDi tL (maksud) (frasa) (contoh ayat) Susunan penulisan 6. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 7. Guru juga menunjukkan contoh ayat untuk membantu murid memahami maksud perkataan. 5 12 (kaedah pengajaran) (memberi contoh) 7 Murid cuba membuat ayat baru. bekalan. 2. Guru meminta murid membuat perbandingan. 3. Guru mengaitkan maksud tersebut adalah menggantikan. 4. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 5. Guru meminta murid mencari dan . 3 Murid mengikut sebutan guru untuk memyebut sebanyak dua kali. 4 Murid mencari dan . 5 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. 6 Murid mendengar contoh ayat murid. KBKK : membandingb eza 1 Murid memerhati perbezaan dan mencerita benda yang ditunjukkan oleh guru. 2 Murid boleh menggatakan polisterin menggantikan bekalan. Bahan : polisterin, Bekalan, kad perkataan

21

(membina ayat)

22

1. Guru meminta murid mencari ayat (sebutan)gCi (maksud) yang berkaitan dengan di dalam teks. 2. Selepas itu, guru mengarahkan murid membaca ayat tersebut. 3. Guru menerangkan dengan memberi contoh di dalam kelas. 4. Guru bertanyakan soalan kepada (frasa) (contoh ayat) Susunan penulisan murid dan menekankan nilai kerajinan. 5. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua kali. 6. Guru meminta murid mencari dan . 7. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 8. Guru memilih 3 orang murid untuk membina ayat. 7 (kaedah pengajaran) 1 Murid mencari ayat yang berkaitan dengan . Bahan : kad 2 Murid membaca ayat tersebut. 3 Selepas penerangan guru, murid menyebut sebutan perkataan dengan betul. 4 Murid mencari dan . 5 Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. 6 Murid cuba membina ayat Nilai : kerajinan perkataan

23

(membina ayat)

Contoh soalan 1 (siapakah yang selalu tidak menghantar kerja sekolah?)jawapan tidak terikat 2 adakah mereka adalah budak baik? Kenapa ?)bukan budak baik kerana mereka tidak menyiapkan kerja sekolah 3 ( sekiranya kamu tidak

24

suka budak malas, apakah tindakan kamu ? ) berubah menjadi budak baik dan rajin

1. Guru memaparkan contoh ayat. (sebutan)jiAn (maksud) 2. Guru membawa murid membaca ayat dan membuat penerangan. 3. Guru menunjukkan kad perkataan dan menyebut perkataan sebanyak dua 3 Murid mengikut sebutan guru 1 2 Murid membaca ayat. Murid bertanyakan soalan sekiranya tidak faham dengan penerangan guru. KBKK : menghubungk Bahan : kad perkataan

25

(frasa)

kali. 4. Guru meminta murid mencari dan . 5. Guru membawa murid untuk mengenal cara nenulis perkataan. 6 4 5

untuk memyebut sebanyak dua kali. Murid mencari dan . Murid mengikut cara susunan penulisan perkataan untuk menulis. Murid cuba membina ayat untuk memahami maksud perkataan.

ait

(contoh ayat) 6. Guru memilih 3 orang murid untuk membina ayat. Susunan penulisan

7 (kaedah pengajaran) (membina ayat) Perkemba ngan (penguku han ) (15 minit) Aktiviti pengukuhan (lembaran kerja) 1. Membina ayat 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Guru memberi penerangan mengikut arahan soalan. 1. Murid mendengar penerangan guru dan merujuk kepada lembaran kerja. 2. Murid menyiapkan lembaran kerja Bahan : lembaran kerja

26

2. Mencari kawan (padan)

3. Sementara murid menyiapkan lembaran kerja, guru memberi bimbingan. 4. Selepas 12 minit, guru membincangkan jawapan lembaran kerja.

melalui perbincangan kumpulan. 3. Semasa perbincangan jawapan bersama guru, murid membuat pembetulan. KBKK : menghubungk ait

Penutup (5 minit)

Pengujian Uji setakat mana peringatan murid tentang maksud dan sebutan perbendaharaan kata topik 14. 1. Guru menunjukkan semua kad perkataan. 2. Guru memanggil murid untuk menjawab soalan. 3. Guru meminta murid memberi maksud dan sebutan perkataan. 4. Selepas pengujian, seluruh murid menyebut semua sebutan perbendaharaan kata. 1. Murid bersedia menjawab soalan. 2. Murid memberi jawapan sekiranya tahu. 3. Semua murid membaca semua perbendaharaan kata dengan sebutan yang betul. Bahan : Kad perkataan

Rancangan Pengajaran Harian

27

1 Tarikh / hari : 12.04.2012 ( Khamis ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 1.4 2.12 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membuat senaman pagi. 9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh : i. ii. 10 11 12 Mengatakan mesej keseluruhan teks. Menjawab sekurang-kurangnya enam soalan daripada 10 soalan. Bahan : paparan powerpoint, komputer riba, lagu, lembaran kerja Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan KBKK : menghubungkait, membandingbeza ) orang

28

Langkah / masa

Isi pelajaran Senaman binatang

Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru menyuruh murid untuk membuat gaya binatang. 2 Guru memberitahu murid bahawa muzik akan dipasang dan mereka kena membuat senaman dengan gaya binatang masing-masing. 3 Guru mainkan muzik. 4 Selepas itu, guru memberitahu murid bahawa binatang juga pandai melakukan senaman. Aktiviti murid 1. Murid membuat gaya binatang seperti gajah, harimau, arnab dan lainlain lagi. 2. Selepas mendengar arahan guru, murid melakukan gerakan setelah muzik dimainkan.

Catatan

Bahan : komputer riba, lagu

Set induksi (5 minit)

Membuat pergerakan binatang semasa melakukan pergerakan senaman

Perkemba ngan satu ( 5 minit )

Membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat

1 Guru memaparkan paparan powerpoint. 2 Guru membimbing murid membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat. 3 Guru memperbetulkan kesilapan sekiranya ada.

1. Murid membaca teks berdasarkan powerpoint. 2. Murid membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.

Bahan : Paparan powerpoint

Perkemba ngan

Pemahaman teks

29

kedua ( 15 minit )

Soalan : 1. Siapkah yang membangunkan binatang dalam hutan ? (ayam jantan) 2. Apakah binatang yang dibangunkan oleh ayam jantan ? (rusa, monyet, burung) 3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh semua binatang yang memakai pakaian sukan ? (senaman pagi) 4. Apakah gerakan yang telah dilakukan ? ( membengkokkan pinggang, menghentak kaki dan berlari mengeliling padang) 5. Tiba-tiba, monyet menjerit :babi sudah hilang?tahukah anda mananya pergi babi ? ( babi sedang tidur di bawah 3 Sambil guru menanya murid, guru membimbing murid mencari perkataan yang boleh membantu mendapat jawapan. 4 Setelah soalan dikemukakan, guru memberi penerangan perkataan yang belum pernah murid sentuh dalam kelas perbendaharaan kata. 5 Guru juga membimbing murid membina ayat agar boleh memahami seluruh kandungan teks. 1 Guru menanyakan soalan berdasarkan kefahaman awal murid tentang kandungan teks. 2 Guru memberi hadiah kepada murid yang boleh menjawab dengan betul. 1. Murid menjawab soalan dengan bantuan teks. 2. Murid yang dapat menjawab soalan akan mendapat hadiah. 3. Murid cuba memahami perkataan baru dalam teks dan membina ayat dengan bimbingan guru. Bahan : powerpoint, komputer riba

30

pokok ) 6. Apakah reaksi binatang lain setelah tahu babi mencuri tulang ? ( mereka mengatakan babi adalah seekor binatang yang malas) 7. Setelah mendengar katakata rakannya, apakah perasaan babi ? (berasa segan dan berjanji akan berubah sikap malas) Perkemba ngan ketiga ( 17 minit ) Mesej setiap perenggan : Perenggan pertama : Ayam jantan melakukan kerja sebagai loceng untuk membangunkan rakan yang berada dalam hutan. 1. Dengan bantuan paparan slide, guru menerangkan kandungan teks mengikut perenggan. 2. Guru membimbing murid meneroka mesej yang disampaikan mengikut perenggan. Perenggan kedua : Semua binatang membuat 3. Guru memaparkan mesej demi mesej hanya setelah murid boleh 1. Murid memerhati paparan slide dan mendengar penerangan guru tentang teks. 2. Murid menjawab soalan guru yang boleh membantu mendapat mesej setiap perenggan. 3. Murid membuat penilaian KBKK : Menghubungkai t, membandingbe Bahan : Powerpoint, komputer riba Pemahaman mesej teks

31

senaman pagi di padang.

menyatakannya. 4. Guru minta murid membuat

tentang sikap babi dan binatang lain. 4. Murid mengulangi mesej selepas keseluruhan teks sudah diterangkan oleh guru. 5. Selepas itu, murid cuba menyebut mesej keseluruhan teks. 6. Selepas murid memahami keseluruhan teks, mereka hendak membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul serta penuh perasaan.

za

Perenggan ketiga : Semua binatang membuat senaman dengan bersungguhsungguh, hanya babi sahaja yang mencuri tidur di bawah pokok.

perbandingan sikap babi dan binatang yang lain. 5. Guru menekankan nilai mencintai alam sekitar agar mendapat udara segar semasa membuat senaman. 6. Selain itu, guru juga memberitahu murid harus menunjukkan sikap

Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan

Perenggan keempat : Babi berjanji akan berubah selepas mendengar nasihat rakannya.

rajin melakukan senaman. 7. Guru meminta murid membaca mesej teks. 8. Guru membimbing murid menyebut mesej keseluruhan teks.

Mesej keseluruhan teks : Selalu membuat senaman kerana ia boleh menyihatkan badan Belajar dari sikap babi yang berani mengaku kesalahan.

9. Selepas itu, guru meminta murid untuk membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul serta penuh perasaan.

32

Perkemba ngan pengukuh an (15 minit)

Latihan Pengukuhan Lembaran kerja

1. Guru menerangkan arahan lembaran kerja. 2. Guru memberi 10 minit kepada murid untuk menjawab soalan. 3. Selepas 10 minit, guru meminta murid menukar lembaran kerja dengan rakan di sebelah bagi kerja penyemakan. 4. Guru memaparkan jawapan dan murid membuat penyemakan. 5. Guru mengarahkan murid agar membuat pembetulan kerja di buku latihan dan anggap ini sebagai kerja rumah.

1. Murid menyelesaikan lembaran kerja dalam masa 10 minit. 2. Masa sudah tamat dan murid diminta untuk menukar lembaran kerja dengan rakan. 3. Murid menolong rakan membuat penyemakan berdasarkan paparan slide.

Bahan : lembaran kerja, Powerpoint, komputer riba

Penutup (3 minit)

Pengujian semula Mesej keseluruhan teks : Selalu membuat senaman kerana ia boleh menyihatkan badan Belajar dari sikap babi yang berani mengaku kesalahan.

1. Guru menguji murid tentang mesej keseluruhan teks.

1. Murid menyebut mesej keseluruhan teks.

33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KONSTRUKTIVISME)


34

Rancangan Pengajaran Harian

1 Tarikh / hari : 09.04.2012 ( Isnin ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 2.4 2.5 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : i. ii. Murid pandai membuat senaman pagi. Murid pernah menggunakan kamus untuk mencari maksud perbendaharaan kata. ) orang

9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh :

35

i. ii. iii. 10 11 12

Membaca semua perbendaharaan kata dengan sebutan yang tepat. Mencari maksud semua perbendaharaan kata. Membina dua ayat berdasarkan maksud perkataan. Bahan : kad perkataan, kad manila, pembesar jadual, pembesar teks. Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan KBKK : menghubungkait, membandingbeza Isi pelajaran Bangunlah, murid-murid Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan dan menyuruh murid membuat 6 barisan panjang. 2 Guru menyuruh murid meletakkan tangan ke atas bahu murid yang berdiri di hadapan. 3 Selepas itu, guru menyuruh murid menukar arah untuk mengurut bahu rakan. 4 Guru menanya perasaan Aktiviti murid 1. Murid membuat enam barisan. 2. Murid mengurut bahu rakan yang berdiri di hadapan. 3. Murid menukar arah untuk mengurut rakan. 4. Murid memberitahu tentang perasaan mereka setelah diurut. Catatan

Langkah / masa

Set induksi (5 minit)

Mengurut bahu rakan

36

murid apabila diurut. 5 Guru memberitahu murid tentang kebaikan mengurut adalah seperti kebaikan bersenam. Perkemba ngan satu ( 5 minit ) (e) , apakah bunyi ini ? (ayam berkokok) (f) Binatang menukar baju sukan dan bergerak ke mana?(padang untuk membuat senaman) (g) Siapakah yang sudah hilang ?(babi) (h) Apakah kata binatang kepada babi ? ( kamu terlalu malas) Perkemba ngan dua (35 minit) Perbendaharaan kata 1. (sebutan)kX (maksud) 1. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. 2. Guru memberi kad manila kepada murid dan membahagikan kad perkataan kepada setiap kumpulan. (kad perkataan 1 Murid berada dalam lima kumpulan. 2 Murid mendengar arahan guru dan mencari maksud berdasarkan kad KBKK : Bahan : kad perkataan, kad manila, pembesar jadual Pemahaman awal teks 1 Guru memberitahu murid membaca teks membuat senaman pagi dalam hati. 2 Selepas itu , guru menanya soalan untuk menguji kefahaman murid mengenai teks ini. 1. Murid membaca teks dalam hati dan cuba memahami kandungan teks. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan kandungan teks.

37

(struktur) (frasa) (susunan penulisan)

setiap kumpulan adalah berlainan) 3. Guru menyuruh murid menggunakan kamus untuk mencari maksud mengikut kad perkataan. 4. Kemudian, guru

perkataan. 3 Selepas itu, murid akan mencari maksud dan cuba membina ayat berdasarkan maksud yang dicari. 4 Murid berbincang jawapan dalam kumpulan. 5 Selepas berbincang dalam 10 minit, murid mempersembahk an hasil kerja di hadapan murid. 6 Murid memberi komen dan mendengar penerangan

menghubung kait , membanding beza

Nilai : Kerajinan, mencintai alam sekitar

12

memberitahu murid untuk cuba membina ayat mengikut kefahaman

2. (sebutan)cAo (maksud) (struktur) (frasa) (susunan penulisan)

maksud perkataan. 5. Guru juga menggalakkan murid melukis sekiranya maksud perkataan itu boleh ditunjukkan dengan lukisan. 6. Guru memberi masa sebanyak 10 minit untuk mengadakan perbincangan kumpulan. 7. Selepas itu, guru akan mendengar persembahan setiap kumpulan dan membuat penerangan lanjut.

38

8. Setelah siap persembahan 16 kumpulan, guru akan menunjukkan satu jadual yang kosong untuk meminta 3. (sebuta)zhuCn (maksud) 1 2 (struktur) (frasa) (contoh ayat) (susunan penulisan) murid mencari jawapan dan mengisi jawapan di hadapan. (struktur, sebutan, ) 9. Guru memilih murid untuk mengisi jawapan. 10. Setelah siap, guru berbincang jawapan dengan murid.

guru. 7 Kemudian, murid akan memikirkan jawapan bagi soalan dalam jadual yang dipaparkan oleh guru. 8 Murid yang diplilih mengisi jawapan di hadapan. 9 Kemudian berbincang jawapan dengan guru.

39

4. (sebuatan)rDo (maksud) (struktur) (frasa) (contoh ayat) (susunan penulisan)

e)

40

(sebutan)tD (maksud) (struktur) (frasa) Susunan penulisan

15

Perkemba ngan (penguku han ) (10 minit)

Aktiviti pengukuhan Menyenaraikan perkataan yang sama struktur, , dengan perbendaharaan kata yang dipelajari hari ini. 1. Guru memberi lembaran kerja kepada murid. 2. Murid diminta untuk menyiapkan dalam kumpulan selama 10 minit. 3. Guru memperingatkan murid agar menggunakan bantuan 1. Murid masih dalam kumpulan yang sama. 2. Murid akan membincangkan jawapan lembaran kerja. KBKK : menghubung kait Bahan : teks

41

kamus untuk mendapat jawapan. 4. Guru memberitahu murid bahawa kerja ini akan dihantar selepas ini dan dibincangkan esok. Penutup (5 minit) Penutup 1. Guru memaparkan pembesar teks. 2. Guru membawa murid membaca teks dan memberitahu murid tentang kandungan teks. 3. Guru hanya beri satu contoh, kemudian guru minta untuk menyatakan struktur perkataan dan sebutan perkataan yang ada dalam teks.

3. Murid menghantar kerja tersebut kepada guru.

1. Murid membaca teks. 2. Murid mendengar penerangan guru dan cuba mencari struktur dan sebutan perkataan yang lain.

Bahan : Pembesar teks

42

Rancangan Pengajaran Harian

1 Tarikh / hari : 10.04.2012 ( Selasa ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 2.4 2.5 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membuat senaman pagi. 9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh : v. vi. vii. 10 Mencari maksud perbendaharaan kata. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan berdasarkan kandungan teks. Menjawab sekurang-kurangnya tujuh soalan daripada 10 soalan. Bahan : muzik, pembesar jadual, lembaran kerja, kad perkataan, ) orang

43

11 12

Nilai : kerajinan KBKK : menghubungkait

Langkah / masa

Isi pelajaran Mari kita bersenam

Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru menyuruh murid untuk bersedia membuat senaman. 2 Guru membuat penerangan tentang pergerakan itu adalah perbendaharaan kata yang dibelajari kelas sebelum ini. 3 Guru memberitahu murid agar mulai senaman selepas sahaja mendengar muzik. 4 Guru mengangkat kad perkataan agar murid melakukan pergerakan dengan betul. Aktiviti murid 1. Murid mendengar arahan guru. 2. Murid membuat senaman apabila mendengar muzik . 3. Murid melakukan pergerakan mengikut kad perkataan dan rentak muzik.

Catatan

Bahan : Kad perkataan, muzik

Set induksi (5 minit)

Membuat pergerakan memusing, mengeliling, menghentak mengikut rentak muzik.

Perkemba ngan satu ( 5 minit )

Pemahaman awal teks

1. Guru membawa murid membaca teks membuat senaman pagi .

1. Murid mengikut guru membaca teks. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan kandungan teks.

(e) Binatang apa yang berkokok ? (ayam jantan) (f) Apakah aktiviti yang mereka

2.

Selepas itu , guru menanya soalan untuk menguji kefahaman murid mengenai teks ini.

44

melakukan di padang ? (membuat senaman pagi) (g) Siapakah yang hilang dari padang ?(babi) (h) Apakah janji babi kepada binatang lain ? ( babi berjanji akan mengubah sikap malas) Perkemba ngan dua (30 minit) Perbendaharaan kata a) (sebutan)jiAng (maksud) (contoh ayat) Susunan penulisan

3.

Guru membincangkan hasil kerja semalam.

3. Murid mendengar penerangan guru.

1. Guru memaparkan pembesar jadual di papan hitam. 2. Guru meminta murid untuk mengeluarkan kamus masingmasing. 3. Guru memberitahu cara belajar hari ini, iaitu murid hendak mencari maksud perkataan dan masa 30 saat. 4. Selepas itu, murid yang dipilih akan datang ke hadapan mengisi jawapan di pembesar jadual. 5. Seterusnya murid yang kedua akan datang ke depan untuk mengisi

1 Murid mengeluarkan kamus dan mendengar arahan guru. 2 Murid membuka kamus untuk mencari maksud serta sebutan, dan . 3 Kemudian menunggu guru memanggil nama untuk ke hadapan mengisi jadual. 4 Selepas jadual siap diisi, murid mendengar Nilai : kerajinan KBKK : Menghubungk ait Bahan : pembesar jadual

45

sebutan, dan . 6. Cara belajar ini akan dilaksanakan

penerangan guru dan menanyakan soalan sekiranya tidak faham.

b) (sebutan)dDi tL (maksud) (frasa) (contoh ayat) Susunan penulisan

sehingga semua ruang jadual diisi penuh. 7. Guru akan membuat penerangan lanjut dan mengaitkan maksud perkataan menggunakan teks pada hari ini. 8. Guru menekankan sikap rajin yang ada pada binatang kepada murid.

5 12

c)

46

(sebutan)gCi (maksud)

(frasa) (contoh ayat) Susunan penulisan

d) (sebutan)jiAn (maksud)

47

(frasa) (contoh ayat) Susunan penulisan

7 Perkemba ngan (penguku han ) (15 minit) Aktiviti pengukuhan (lembaran kerja) 1. Membina ayat 2. Mengisi tempat kosong 5. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 6. Guru memberi penerangan mengikut arahan soalan. 7. Sementara murid menyiapkan lembaran kerja, guru memberi bimbingan. 8. Selepas 12 minit, guru 4. Murid mendengar penerangan guru dan merujuk kepada lembaran kerja. 5. Murid menyiapkan lembaran kerja melalui perbincangan kumpulan. 6. Semasa perbincangan KBKK : menghubungk ait Bahan : lembaran kerja

48

membincangkan jawapan lembaran kerja.

jawapan bersama guru, murid membuat pembetulan.

Penutup (5 minit)

Pengujian Uji setakat mana peringatan murid tentang maksud dan sebutan perbendaharaan kata topik 14. 1. Guru menunjukkan semua kad perkataan. 2. Guru memanggil murid untuk menjawab soalan. 3. Guru meminta murid memberi maksud dan sebutan perkataan. 4. Selepas pengujian, seluruh murid menyebut semua sebutan perbendaharaan kata. 1. Murid bersedia menjawab soalan. 2. Murid memberi jawapan sekiranya tahu. 3. Semua murid membaca semua perbendaharaan kata dengan sebutan yang betul. Bahan : Kad perkataan

49

Rancangan Pengajaran Harian

1 Tarikh / hari : 12.04.2012 ( Khamis ) 2 Kelas : Tahun 3 ( 3 Bilangan Murid : 4 Masa : 5 Mata pelajaran : Bahasa Cina 6 Tajuk : 14, membuat senaman pagi 7 Huraian Sukatan Pelajaran 1.4 2.12 3.11 8 Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membuat senaman pagi dan mengenal simbol bacaan. 9 Objektif Selepas pembelajaran pada hari ini, murid boleh : ) orang

50

iii. iv. 10 11 12

Mengatakan mesej keseluruhan teks. Menjawab sekurang-kurangnya enam soalan daripada 10 soalan. Bahan : paparan powerpoint, komputer riba, lagu, lembaran kerja Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan KBKK : menghubungkait, merumus

Langkah / masa

Isi pelajaran Senaman binatang

Aktiviti pengajaran pembelajaran Aktiviti guru 1 Guru menyuruh murid untuk membuat gaya binatang. 2 Guru memberitahu murid bahawa muzik akan dipasang dan mereka kena membuat senaman dengan gaya binatang masing-masing. 3 Guru mainkan muzik. 4 Selepas itu, guru memberitahu murid bahawa binatang juga pandai melakukan senaman. Aktiviti murid 1. Murid membuat gaya binatang seperti gajah, harimau, arnab dan lain-lain lagi. 2. Selepas mendengar arahan guru, murid melakukan gerakan setelah muzik dimainkan.

Catatan

Bahan : komputer riba, lagu

Set induksi (5 minit)

Membuat pergerakan binatang semasa melakukan pergerakan senaman

Perkemba ngan satu ( 5 minit )

Membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat

1 Guru memaparkan paparan powerpoint(terdapat simbol bacaan).

1. Murid membaca teks berdasarkan powerpoint. 2. Murid membaca dengan

Bahan : Paparan powerpoint

51

2 Guru membimbing murid membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan tepat. 3 Guru memperbetulkan kesilapan sekiranya ada. Perkemba ngan kedua ( 15 minit ) Soalan : 1. Siapkah yang membangunkan binatang dalam hutan ? (ayam jantan) 2. Apakah binatang yang dibangunkan oleh ayam jantan ? (rusa, monyet, burung) 3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh semua binatang yang memakai pakaian sukan ? (senaman pagi) 4. Apakah gerakan yang telah dilakukan ? ( membengkokkan pinggang, menghentak kaki 3 Sambil guru menanya murid, guru membimbing murid mencari perkataan yang boleh membantu mendapat jawapan. 4 Setelah soalan dikemukakan, guru memberi penerangan perkataan yang belum pernah 1 Guru menanyakan soalan berdasarkan kefahaman awal murid tentang kandungan teks. 2 Guru memberi hadiah kepada murid yang boleh menjawab dengan betul. Pemahaman teks

intonasi dan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.

1. Murid menjawab soalan dengan bantuan teks. 2. Murid yang dapat menjawab soalan akan mendapat hadiah. 3. Murid cuba memahami perkataan baru dalam teks dan membina ayat dengan bimbingan guru.

Bahan : powerpoint, komputer riba

52

dan berlari mengeliling padang) 5. Tiba-tiba, monyet menjerit :babi sudah hilang?tahukah anda mananya pergi babi ? ( babi sedang tidur di bawah pokok ) 6. Apakah reaksi binatang lain setelah tahu babi mencuri tulang ? ( mereka mengatakan babi adalah seekor binatang yang malas) 7. Setelah mendengar kata-kata rakannya, apakah perasaan babi ? (berasa segan dan berjanji akan berubah sikap malas) Perkemba ngan ketiga ( 17 minit ) Mesej setiap perenggan : Perenggan pertama : Ayam jantan melakukan kerja sebagai loceng untuk Pemahaman mesej teks

murid sentuh dalam kelas perbendaharaan kata. 5 Guru juga membimbing murid membina ayat agar boleh memahami seluruh kandungan teks.

1. Dengan bantuan paparan slide, guru menerangkan aliran cerita teks.

1. Murid memerhati paparan slide dan mendengar penerangan guru tentang

Bahan : Powerpoint, komputer riba

53

membangunkan rakan yang berada dalam hutan.

2. Guru membimbing murid mencari mesej setiap perenggan dengan bantuan aliran cerita.

teks. 2. Murid menjawab soalan guru yang boleh membantu mendapat mesej setiap perenggan. 3. Murid membuat penilaian tentang sikap babi dan binatang lain. 4. Murid mengulangi mesej selepas keseluruhan teks sudah diterangkan oleh guru. 5. Selepas itu, murid cuba menyebut mesej keseluruhan teks. 6. Selepas murid memahami keseluruhan teks, mereka hendak membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul serta penuh perasaan. Nilai : mencintai alam sekitar, kerajinan KBKK : Menghubungk ait, membandingb eza

Perenggan kedua : Semua binatang membuat senaman pagi di padang.

3. Guru memaparkan mesej demi mesej hanya setelah murid boleh menyatakannya. 4. Guru minta murid membuat

Perenggan ketiga : Semua binatang membuat senaman dengan bersungguh-sungguh, hanya babi sahaja yang mencuri tidur di bawah pokok.

perbandingan sikap babi dan binatang yang lain. 5. Guru menekankan nilai mencintai alam sekitar agar mendapat udara segar semasa membuat senaman. 6. Selain itu, guru juga memberitahu murid harus

Perenggan keempat : Babi berjanji akan berubah selepas mendengar nasihat rakannya.

menunjukkan sikap rajin melakukan senaman. 7. Guru meminta murid membaca mesej teks. 8. Guru membimbing murid

Mesej keseluruhan teks : Selalu membuat senaman kerana ia boleh

menyebut mesej keseluruhan teks.

54

menyihatkan badan Belajar dari sikap babi yang berani mengaku kesalahan. Perkemba ngan pengukuh an (15 minit) Latihan Pengukuhan Lembaran kerja 1. Murid akan berada dalam 4 kumpulan. 2. Guru memberitahu murid untuk membuat peta minda tentang kandungan dan mesej teks. 3. Guru memberi 12 minit kepada murid untuk menjawab soalan. 4. Selepas 12 minit, guru meminta setiap kumpulan memaparkan hasil perbincangan di hadapan. 5. Guru juga minta murid dari kumpulan lain memberi komen atas peta minda yang dihasilkan itu. 6. Guru merumuskan hasil perbincangan selepas semua dibentangkan. Penutup (3 minit) Pengujian semula Mesej keseluruhan teks : Selalu membuat senaman 1. Guru menguji murid tentang mesej keseluruhan teks. 1. Murid menyebut mesej keseluruhan teks. 1. Murid membuat peta minda secara kumpulan. 2. Murid membuat peta minda mengikut info yang diberi oleh guru sebentar tadi. 3. Murid menyiapkan peta minda dalam 12 minit. 4. Murid memaparkan hasil perbincangan di papan hitam. 5. Murid digalakkan meberi komen kepada hasil perbincangan kumpulan lain. KBKK: merumus Bahan : lembaran kerja, Powerpoint, komputer riba

55

kerana ia boleh menyihatkan badan Belajar dari sikap babi yang berani mengaku kesalahan.

SATU SET SOALAN OBJEKTIF


56

Aras Taksonomi Bloom Pengetahuan

Contoh Soalan objektif Siapakah yang telah membangunkan semua binatang di dalam hutan ? A. Ayam jantan B. Monyet C. Burung

kefahaman

Berapakah jenis binatang yang datang untuk bersenam ? A. Tiga B. Empat C. Lima

Aplikasi

Sekiranya kita bersenam, maka badan kita akan sihat. Apakah akibatnya sekira babi tidak melakukan senaman pagi? A. badan letih B. Semakin malas

57

C. Badan tidak sihat

Analisis

Semua binatang melakukan senaman selama satu jam. Selepas satu jam, baju sukan mereka menjadi basah. Mengapakah perkara di atas berlaku ? A. binatang bermain air di padang B. hujan turun semasa bersenam C. baju sukan telah menyerap peluh

Sintesis

Berdasarkan kandungan teks, pilih urutan cerita yang paling sesuai. A. Ayam jantan berkokok peduli dengan babi semua binatang datang bersenam semua binatang marah semua binatang bersenam babi malas semua babi tidur binatang lain tidak

B. Ayam jantan bangunkan semua binatang binatang marah

babi berjanji akan bersenam babi tidur babi kena marah babi bersenam

C. Ayam jantan bangunkan semua binatang bersama binatang lain Penilaian

Merujuk kepada kandungan teks, apakah mesej utama yang ingin disampaikan? A. Harus memaafkan rakan anda B. Selalu membuat senaman untuk menyihatkan badan C. Mengaku kesalahan diri sekiranya melakukan kesalahan

58

ESEI ILMIAH
59

Dunia pada kini sudah mengalami perubahan, kemajuan teknologi telah menjadi satu aspek yang mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Oleh yang demikian, manusia sudah boleh menggunakan pelbagai jenis alat teknologi dan media dalam melaksanakan kerja. Banyak lembaran baru yang diperlihat hanya di hujung jari anda. Lembaran inilah yang menjadi perhatian ramai. Ramai di kalangan orang muda atau kanak-kanak sudah boleh menggunakannya sebagai satu alat belajar. Media sebegini telah membuka ruang kepada dunia pendidikan pada hari khasnya kepada guru dan murid. Guru boleh memperoleh bahan atau menggunakan media internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini menolak kualiti pendidikan kepada pembangunan yang lebih tinggi lagi. Selain itu, keadaan ini juga telah membenarkan para guru meningkatkan lagi keberhasilan kualiti pengajaran. Pembangunan ini amat baik dan membantu guru mengaturkan pengajaran dengan lebih sistematik. Mengikut pendapat Yusup Hashim (2006) menyatakan bahawa model ASSURE sangat luas digunakan oleh guru-guru untuk merancang pembangunan media instruksional secara sistematik. Kita mengetahui media sudah mendapat tempat dalam pengajaran dan pembelajaran. Inilah masa untuk memperluaskan lagi penggunaan media. Menurut Smaldino, Russell, Heinich dan Molenda (2005) model ASSURE ini merupakan prosedur atau panduan untuk merancang dan menguruskan sesuatu pengajaran yang mengambilkira media dan teknologi. Ia juga menekankan penggunaan media di dalam bilik darjah. Sejajar dengan penerangan ini, kita sudah jelas bahawa kepentingan media dalam pengajaran pada masa kini. Kita lihat lebih lanjut tentang model ini dan bagaimana model ini boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran.

60

Model ASSURE , secara ringkasnya atau neumonik daripada beberapa perkataan iaitu : Analyze Learners (analisa murid) State Objectives (nyatakan objektif) Select Methods, Media and Materials (memilih kaedah dan media) Utilize media and materials (menggunakan media) Require Learner and participation (tindak balas murid) Evaluate and Revise (menilai dan menyemak semula bahan) Analisa murid (analyze learners) boleh dijelaskan sebagai menganalisi murid di sekolah mengikut aspek yang berbeza. Secara umumnya, guru harus mengenalpasti murid dari segi umur, latar belakang sosioekonomi, bangsa, keturunan dan sebagainya. Sekiranya guru mengenalpasti semua perkara tersebut, maka guru mampu mencari menyelesaikan masalah pembelajaran. Sebagai contoh, guru berdepan dengan murid yang pasif dalam kelas, maka guru boleh menggunakan media untuk menarik perhatian murid supaya pembelajaran tidak membosankan. Selain itu, guru juga mengambil berat tentang kemahiran dan pengetahuan sedia ada pada murid. Ini juga merupakan salah satu bahagian sasaran guru kepada murid. Dengan itu, guru boleh memahami tahap murid dan mampu merancang aktiviti yang sesuai kepada murid. Misalnya , guru ingin memberitahu murid tentang binatang yang berada di kutub utara. Bagaimanakah guru mengajar sekiranya murid tidak pernah melihatnya? Guru boleh memikirkan suatu alternatif yang boleh memberi pengalaman kepada murid tanpa berada di kutub utara. Maka sudah pastilah tayangan video adalah media yang paling sesuai digunakan. Menurut B.J Enright (1972), media ialah cara untuk memperolehi, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elektronik ataupun cara mekanik. Untuk itu, media ini amat luas kegunaannya. Ia bukan sahaja boleh dipandang, dilihat, tetapi juga boleh memberi satu perasaan seolah-olah ia benar wujud di depan mata. Media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. Untuk mendapatkan media dalam pengajaran, guru harus merancang dengan

61

sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran berfokus dan tersusun. Berdasarkan penjelasan tadi, amat ketara bahawa analisa murid dari segi kemahiran dan pengetahuan sedia ada juga membantu dalam pengurusan pengajaran. Jika kita lihat semula apa yang telah diperkatakan tadi, jelaslah bahawa guru perlu melaksanakan proses menganalisis murid agar dapat menghasilkan satu produk yang baik dan benar-benar sesuai dengan tahap murid. Ini juga mampu mendorong murid untuk memahami dan mengenalpasti maklumat atau isu-isu pembelajaran dengan lebih mudah. Sudah tentu murid seronok semasa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Yang kedua adalah menyatakan objektif (state objectives). Menyatakan objektif ini merupakan langkah untuk menentukan objektif atau hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Setiap kali sebelum sesuatu pengajaran dan pembelajaran bermula, guru sudah membuat rancangan yang rapi serta menyatakan objektif yang ingin dicapai. Ini adalah sangat penting agar guru boleh menyediakan bahan yang sesuai digunakan semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Menyatakan objektif juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Nicholson (1996) telah membuat satu penerangan bahawa penetapan objektif amat perlu bagi memastikan keberkesanan sesuatu bahan atau media yang akan digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran. Penerangan ini telah menyokong model ASSURE di mana penetapan objektif amat penting dan ia akan mempengaruhi sesuatu pengajaran guru. Akan tetapi, objektif yang dinyatakan haruslah berdasarkan peringkat prestasi atau hasilan yang ingin dicapai. Ini kerana objektif pengajaran akan menjadi panduan kepada guru dalam mengendali cara menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seiringan dengan itu juga, guru mampu memilih media yang sesuai bagi semua perancangan aktiviti berdasarkan objektif yang dinyatakan. Ini boleh dijelaskan melalui contoh yang berikut : Objektif pembelajaran : Selepas pengajaran dan pembelajaran pada hari, murid boleh mengelaskan gambar haiwan mengikut ciri-ciri luaran haiwan. Aktiviti : i. Guru menunjukkan gambar haiwan dan minta murid bekerja dalam kumpulan.

62

ii. iii. iv.

Murid hendaklah mencari ciri-ciri luaran haiwan tersebut dalam internet. Kemudian murid harus membuat jadual dalam MS powerpoint untuk mengelaskan haiwan-haiwan tersebut. Akhirnya, murid harus mempersembahkan hasil kerja. Dari contoh aktiviti pengajaran dan pengajaran di atas, guru telah menyatakan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan jelas.

Dengan bantuan internet, murid boleh mengakses dan memperolehi maklumat tentang haiwan-haiwan. Melalui dapatan tersebut, murid boleh berbincang dan cuba mengelaskan haiwan mengikut ciri-ciri luarannya. Dengan objektif yang jelas, media yang sesuai, maka objektif itu pasti boleh dicapai. Selain daripada itu, menyatakan objektif juga merangkumi maksud pernyataan apa yang akan dicapai bukan bagaimana ianya dicapai. Kata ini telah membongkar tentang objektif apa yang harus dinyatakan. Apabila kita inigin menentukan objektif, kita juga harus mengambil perhatian tentang kumpulan sasaran kita. Kita harus mengetahui siapakah sasaran kita dan pembelajaran yang akan dijalankan. Satu perkara yang penting adalah pembelajaran berlaku apabila pelajar aktif (memproses idea secara mental) atau (membuat latihan kemahiran secara fizikal). Oleh yang demikian, objektif harus menjurus kepada kumpulan sasaran. Sererusnya kita lihat pula memilih kaedah dan media. Model ASSURE menekankan penggunaan media dalam pengajaran. Untuk itu, tahap ini amat penting kerana sesuatu pengajaran yang berkesan seharusnya mempunyai bahan pengajaran yang sesuai dan menarik. Ini juga merupakan ciri-ciri yang penting dalam model ini. Sepanjang pengajaran dan pembelajaran, guru bukan sahaja menggunakan satu kaedah untuk menyampaikan isi pelajaran. Contohnya, semasa guru mengajar mengenai topik kucing, guru boleh memilih untuk menayangkan video kucing bagi mendedahkan kehidupan kucing, manakala guru juga memberi peluang kepada murid untuk melakonkan semula pergerakan kucing dengan bantuan gambar. Rasionalnya, kaedah sesuatu sesi pengajaran kemungkinan mengambil kira dua atau lebih kaedah untuk melayani tujuan yang berlebihan dalam perkembangan pelajaran. Oleh itu, kaedah yang digunakan dalam pengajaran boleh pelbagaikan tetapi masih berdasarkan objektif yang telah ditentukan. Begitu juga dengan pemilihan media dan bahan. Media merupakan suatu yang dalam bentuk fizikal untuk

63

menyampaikan mesej yang ingin disampaikan, ditunjukkan, dipaparkan. Ia boleh dalam bentuk imej tampak, teks, suara, muzik dan sebagainya. Bahan dan media ini boleh wujud sama ada ia sudah sedia ada atau diubahsuai yang sedia ada ataupun mereka bentuk sesuatu yang baru. Tambahan pula media dan bahan adalah pelbagai. Ia boleh wujud dalam banyak bentuk yang menarik dan jelas gambarannya. Akan tetapi, guru harus pandai memilih dan mempertimbangkan media yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan. Sekiranya guru ingin mengajar murid tentang tempat tinggal orang zaman dahulu dan sekarang. Guru boleh memilih tayangan video yang memberi gambaran yang jelas tentang tempat tinggal orang zaman dahulu dan sekarang. Melalui tayangan video, murid boleh lihat seprti mereka sampai pada zaman tersebut. Selain itu, murid juga mampu merasai suasana kehidupan orang zaman dahulu. Secara tidak langsung telah memberi satu pengalaman yang baru kepada murid. Bahan video ini juga amat sesuai dan relevan kepada pengajaran dan pembelajaran ini. Ini juga menunjukkan bahawa pemilihan media dan kaedah adalah langkah penting. Sebagai contoh, guru menggunakan media sedia ada dalam internet, dan didapati masalah. Sekiranya guru mendapati berlakunya perkara sebegini, guru harus membina media yang baru bersesuaian dengan tajuk dan objektif pengajaran. Selepas media sudah disedia, guru harus menggunakan media itu secara optimum untuk membantu murid memperoleh ilmu pengetahuan. Penggunaan media ini mengambilkira kos dan waktu pengajaran, sekiranya masa adalah 30 minit, maka penggunaan media tidak mandapat diperkembangkan. Walaupun demikian, penggunaan media akan menjadi lebih berkesan apabila guru mengambil langkah mengikut lima(5) prinsip berikut. Lima prinsip yang dimaksudkan adalah preview media, memastikan media yang akan digunakan tidak bermasalah, mengenalpasti lokasi, murid dan media yang digunakan mampu memberi pengalaman baru kepada murid. Dengan adanya lima prinsip ini, media yang dipilih akan memberi gambaran yang jelas kepada murid. Ia juga memri pernyataan yang bermotivasi tinggi yang mampu menghasil keperluan mengetahui melalui pemberitahuan bagaimana murid boleh memanfaatkan dari pelajaran. Secara telitinya, ia telah menyediakan satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid. Secara tidak langsung juga telah menarik perhatian murid untuk menumpukan perhatian kepada kelas. Kita ketahui pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan CD yang bersepadu dengan kandungan dalam buku teks. Guru boleh menggunakannya sebagai satu alat dan media dalam memudahkan lagi pemahaman murid dalam pelajaran. Contohnya dalam mata

64

pelajaran Sains, guru mengajar tentang tumbesar haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Guru boleh menggunakan CD tersebut untuk menayangkan proses tumbesar haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan cara ini akan memberi satu gambaran yang jelas tentang topik ini. Ini juga boleh menyalurkan ilmu dengan mudah kepada murid. Selepas sahaja langkah ini dijalankan, langkah seterusnya yang patut diambil adalah mendapat tindak balas daripada murid. Sekiranya guru hanya memberi ilmu pengetahuan melalui media dan teknologi tetapi murid tidak memberi apa-apa tindak balas, maka pengajaran dan pembelajaran ini adalah gagal. Salah satu ahli falsafah iaitu John Dewey menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Untuk mandapat respon daripada murid, maka aktiviti sepeprti kuiz, latih tubi dan projek harus dilaksanakan. Cara ini diambil adalah untuk mengukuhkan lagi pengetahuan yang sudah dipelajari sebelum ini. Ini juga mampu mencetus kesan pembelajaran berpusatkan murid. Bagaimana pembelajaran ini dapat membantu tindak balas murid? Secara amnya, pembelajaran berpusatkan murid adalah satu elemen untuk merangsang minda dan tingkah laku murid. Contohnya guru mengajar murid untuk mencari maksud perkataan dalam kamus. Cara ini boleh dilaksanakan, tetapi kenapa pula guru tidak menggunakan perkhidmatan internet untuk mencari maksud dalam jangka masa yang pendek. Dengan cara ini, pembelajaran lebih kepada murid daripada guru dan tidak lagi membosankan.Selain itu, ini juga dapat memupuk budaya pembelajaran dan berfikir dalam kalangan murid. Murid tidak lagi hanya bergantung kepada pengajaran guru tetapi mampu memperkayakan lagi ilmu pengetahuan. Model ASSURE juga menekankan aspek penilaian. Ini adalah langkah untuk menilai dan menyemak semula bahan dan media yang sudah digunapakai. Langkah ini diambil untuk menilai keberkesanan atau kekuatan media yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh yang demikian, beberapa aspek harus diambilkira semasa membuat penilaian. Antaranya adalah : i. ii. iii. iv. v. Adakah objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai ? Adakah murid menggunakan media dengan baik dan betul? Apakah respon/ tindak balas murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran? Adakah suasana pembelajaran menyeronokkan dan selesa? Apakah media yang digunakan membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran ?

65

Secara telitinya, ia dinilai dari tiga aspek iaitu, penilaian dari perspektif murid, guru dan media dan alat. Merujuk kepada soalan yang disenaraikan itu, boleh ketahui sejauh mana masalah yang dihadapi sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula penilaian ini bukan hanya selepas proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga dinilai sebelum dan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kenapa ingin menjalankan penilaian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran? Penilaian ini dijalankan bagi menguji kekuatan dan menyemak semula keberkesanan dalam pembelajaran murid. Ia juga menguji sama ada bahan dan media yang dipilih itu benar-benar dapat membantu guru dalam pengajaran. Sekiranya terdapat kelemahan, guru boleh memperbaiki mengikut kesesuaian tahap murid. Inilah yang akan dilaksanakan pada langkah ini. Di sini, boleh saya merumuskan bahawa model ASSURE adalah direka mengikut trenda dan corak pendidikan pada masa kini. Untuk menggunakan dengan betul dan tempat yang betul, guru harus meluangkan lebih masa untuk merancang serta mengaplikasikanmedia dalam pengajaran. Ini bukan sahaja mendatangkan faedah kepada guru, bahkan faedah kepada murid. Oleh itu, saya percaya guru-guru boleh cuba menggunakan model ASSURE ini sebagai satu arah untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran selaras dengan dunia pendidikan pada masa kini. Akhirnya, saya kongsikan satu contoh yang lengkap rancangan pengajaran harian yang dipetik dari http://www.scribd.com/doc/78035673/f-Rph-Menggunakan-Model-Assure. Melalui contoh ini, para guru lebih jelas tentang proses pelaksanaan pengajaran menggunakan model ASSURE, di mana media memainkan peranan dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran ini.

Rancangan Pengajaran Harian Menggunakan Model ASSURE

Mate pelajaran : Bahasa Malaysia Kelas : 4 Arif Tarikh : 22.11.2010 Tajuk : Keluargaku Bahagia

66

Tunjang : Mencari maklumat Bidang Pembelajaran : Hargai Pengorbanan Ibu Bapa Hasil pembelajaran : Selepas pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid boleh : 1. Mengakses maklumat melalui internet. 2. Mengumpul maklumat yang terdapat dalam laman web. 3. Menulis maklumat tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan slaid powerpoint. 4. Membaca teks petikan dan menjawab lima soalan pemahaman. Masa : 60 minit Pengetahuan sedia ada : 1. Setiap murid tahu melayari internet, mengakses bahan melalui laman web dan menggunakan power point. 2. Murid tahu ibu bapa adalah golongan yang perlu dihormati. Kemahiran bernilai : 1. kemahiran berfikir : menghubungkaitkan, mengimbas kembali, menilai, menjana idea dan membuat kesimpulan. 2. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi : mengakses internet, menggunakan MS power point. 3. Kemahiran belajar cara belajar : kecerdasan pelbagai : interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik 4. Konstruktivisme 5. Konstektual Pengisian kurikulum : 1. Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Muzik 2. Nilai : Bersemangat kekitaan (bekerjasama), hormat-menghormati dan kasih sayang BBM : 1. Internet 2. Teks petikan 3. Tayangan MS powerpoint dan MS word

67

4. Lembaran kerja 5. Borang pemerhatian 6. Tayangan video Pendekatan : induktif dan deduktif

Langkah Set induksi (5 minit)

Kandungan 1. Sajak Buat Ibu 2. Bersoal jawab antara murid dan guru.

Aktiviti P&P 1. Murid menonton tayangan video dengan teliti. 2. Murid membaca sajak mengikut video yang dipertontonkan dan memahami maksud yang tersirat. 3. Bersoal jawab tentang sajak yang dipertontonkan.

Elemen bestari BBM : Video sajak Buat Ibu

KBT : Kemahiran berfikir: Menjana idea

Kecerdasan pelbagai : Interpersonal Verbal linguistik

Nilai : kasih sayang Langkah 1 (10 minit) 1. Tayangan slide powerpoint cerita pengorbanan ibu bapa 1. Guru menayangkan slide cerita Pengorbanan ibu bapa 2. Murid diminta menghayati tayangan slide pengorbanan Soalan yang akan ibu bapa KBT : Kemahiran berfikir: BBM : Tayangan slide powerpoint cerita Pengorbanan ibu bapa

68

dipersoal kepada murid. Apakah yang kamu faham berdasarkan tayangan cerita ini ? Pernahkah kamu berbuat seperti dalam cerita kepada ibu kamu ? Langkah 2 (10 minit) Melayari laman web

3. Menjawab soalan guru tentang kefahaman mereka berdasarkan certia. 4. Murid memberi respon yang baik.

Menjana idea

Kecerdasan pelbagai : Interpersonal Verbal linguistik

Pendekatan induktif

1. Murid diminta duduk dalam 5 kumpulan.

BBM : Laman web adab-adab terhadap ibu bapa Tayangan powerpoint

Arahan guru

2. Murid mengakses internet tentang adab-adab terhadap

kamu dikehendaki mendapatkan adab-adab terhadap ibu bapa yang terdapat dalam laman web.

ibu bapa. 3. Murid menyimpan bahan yang diperoleh daripada laman web di dalam folder. 4. Murid menyunting bahan dan menyenaraikan adab terhadap ibu bapa menggunakan power point. KBT : Kemahiran berfikir: Menjana idea Menghubungkait Mengimbas kembali menilai

Senaraikan dan simpan bahan tersebut di dalam folder untuk dibentangkan menggunakan powerpoint.

konstektual konstruktivisme pembelajaran akses kendiri

69

Pendekatan Langkah 3 (15 minit) Membaca teks petikan dan menjawab soalan kefahaman. 1. murid membaca dan memahami teks petikan yang ditayangkan menggunakan Soalan pengukuhan (kesluruhan pelajaran) MS word. 2. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks petikan di dalam Lembaran Kerja. KBT : Kemahiran berfikir: Menjana idea BBM Teks petikan MS word deduktif

Lembaran kerja

Konstruktivisme

Pendekatan : Langkah 4 (15 minit) Pembentangan maklumat adab-adab terhadap ibu bapa 1. murid membentangkan maklumat diperoleh tentang adab-adab terhadap ibu Borang pemerhatian (penilaian hasil pembentangan) bapa menggunakan MS powerpoint. 2. Pembentangan diberi penilaian. KBT : Pembelajaran masteri Kecerdasan pelbagai : Verbal ruang BBM : MS power point Borang pemerhatian induktif

70

Verbal linguistik

Pendekatan Penutup (5 minit) Rumusan Soalan guru : apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini ? 1. guru bertanya kepada 3 orang murid tentang pelajaran dipelajari. 2. Murid dipilih menjawab berdasarkan kefahamannya. 3. Murid menonton tayangan tayangan video nasyid Kasihnya ibu bapa video masyid dan menyanyikannya. KBT : Kemahiran berfikir: Membuat kesimpulan Kecerdasan pelbagai : muzikal Verbal linguistik BBM : Video nasyid induktif

Konstruktivisme

Selepas meneliti rancangan pengajaran harian yang lengkap ini, lagilah jelas kita dapat lihat bagaimana media berfungsi dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Daripada rancangan pengajaran di atas, media yang digunakan adalah MS word , video, MS powerpoint. Guru tersebut menggunakan media yang pelbagai untuk melaksanakan pengajarannya. Ia juga sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam model ASSURE. Guru ini telah memilih media yang mampu menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah dan lebih berpusatkan kepada murid. Guru meminta murid untuk melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang adab terhadap ibu bapa. Selepas itu, murid bekerja dalam kumpulan untuk menyunting dan membuat persembahan dalam MS powerpoint. Kaedah ini merupakan pembelajaran berpusatkan murid.

71

Murid memperoleh ilmu dengan mengakses maklumat dari internet dan membina ilmu menggunakan MS powerpoint. Di sini juga membuka satu ruang dan peluang kepada murid untuk belajar untuk belajar. Selain itu juga telah membina keyakinan ke atas diri murid. Bukan sahaja media yang dipilih adalah pelbagai, kaedah dan kemahiran yang digunakan juga dipelbagaikan agar keberkesanan pengajaran dipertingkatkan. Keadah dan kemahiran yang dimaksudkan adalah kemahiran berfikir, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme, dan lain-lain lagi yang tersenarai di dalam rancangan pengajaran harian di atas. Semua ini telah membantu guru untuk membangunkan kaedah pengajaran dan mencetus lebih banyak idea dalam melaksanakan pengajaran. Dalam perancangan ini, guru tersebut juga menggariskan objektif yang jelas dan ingin dicapai. Semua objektif tersebut diselit dan dilaksanakan melalui aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh dari objektif di atas, murid boleh menulis maklumat tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan slaid powerpoint. Daripada objektif ini, guru telah merancang cara untuk mencapainya, iaitu murid bekerja dalam kumpulan dan memindahkan ilmu dari internet kepada satu pengetahuan baru melalui MS powerpoint. Aktiviti sebegini sudah mampu meluaskan minda murid dan secara tidak langsung objektif boleh dicapai sekiranya media yang sudah disediakan dapat digunakan dengan baik dan lancar. Sehingga sini, sudah tentu jelas kita mengetahui kepentingan model ASSURE dan pengaruhnya kepada dunia pendidikan pada masa kini. Sekiranya guru ingin melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan model ASSURE, maka guru harus mempunyai asas dalam penggunaan alat teknologi. Ini kerana model ini lebih menekankan pemilihan media yang berelektronik. Oleh itu, para guru harus mempunyai kemahiran penggunaan media seperti ini. Kesimpulannya, para guru boleh mengaplikasikan model ASSURE ini dalam bilik darjah agar pengajaran lebih hidup, bermakna, menyeronok, selesa, berkualiti, berjaya dan membawa pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.

72

RUJUKAN
73

Angela E. Megew. (2001). Deconstructing the Heinich, Moldena, Rusell, and Smaldino Instructional Design Model. Diperolehi pada 28 March 2012, sumber dari http://ipislam.edu.my/kplir/Bacaan/Assure/idm_angela.pdf Ayn Rand. (1962). Description of objectivisme. Diperolehi pada 30 March 2012, sumber dari http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=objectivism_intro Dr. Leonard Peikoff. (1997). The Philosophy of Objectivism: A Brief Summary. Diperolehi pada 30 March 2012, sumber dari http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=objectivism_pobs Malara a/p Muthiah, Subadrah Nair. (2005). Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Seedham dalam Pembelajaran Sejarah. Diperolehi pada 28 March 2012, sumber dari http://web.usm.my/education/publication/JPPSubadrah%20(21-42)B.pdf Normah Bt Dali. (2011). Rasional Rekabentuk Instruksional Model ASSURE dalam Pembangunan Courseware Pengajaran dan Pembelajaran. Diperolehi pada 28 March 2012, sumber dari http://geoandyou.com/kajian_model_assure.pdf

74

Smaldinno S. E, Russell J. D, Heinich R & Molenda M. (5th ed). (2005). Instructional Technology and Media for Learning. New Jersey. Pearson Prentice Hall.

Yusup Hashim. (2006). Penggunaan Teknologi Instruksional dalam Kurikulum dan Instruksi. Diperolehi pada 2 April 2012, sumber dari http://yusuphashim.blogspot.com/2006/12/12/penggunaan-teknologi-instruksional.html.

75