Anda di halaman 1dari 5

Bidang Tahun

: Alam Fizikal : 5

Objektif Umum : Haba Objektif Khusus : Memahami kesan haba ke atas bahan Tajuk Masa : Pengembangan dan Pengecutan : 60 minit

Pengetahuan sedia ada : 1) Murid telah mengetahui apabila bahan menerima haba ianya akan Menjadi panas. 2) Murid pernah mengalami kesan haba dalam kehidupan seharian. Objektif Pelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat : 1) Menyatakan kesan haba ke atas bahan

2) Menyatakan bahan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut Apabila disejukkan. 3) Menyenaraikan empat contoh prinsip pengembagan dan pengecutan Dalam kehidupan seharian. Kemahiran : Memerhati, meramal, membina hipotesis, membuat inferens, komunikasi, Mengeksperimen, dan membuat keputusan. Nilai dan sikap saintifik : 1) Minat dan bersifat ingin tahu tentang kesan haba ke atas bahan.

2) Bekerjasama 3) Jujur dan tepat dalam merekod dan mencata keputusan 4) Mensyukuri nikmat Tuhan

Bahan bantu mengajar : Bola pingpong, bikar besar, belon, botol, gelang besi dan bola besi, Kelalang konikal,lilin, air batu

Penyampaian

Langkah/ Masa

Isi kandungan (Kemahiran Saintifik)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi ( 5minit)

Bola pingpong yang kemek dimasukkan ke dalam satu bikar besar berisi air panas.

1. Guru meminta murid memerhati keadaan bola pingpong kemek yang dimasukkan ke dalam semangkuk air panas. Soalan : Apakah yang telah berlaku pada bola pingpong

Bahan : Bola pingpong , air panas dan bikar besar

Bola pingpong yang kemek kembali ke bentuk asal.

tersebut?

2. Murid diminta member pendapat tentang keadaan bola pingpong tersebut berdasarkan pemerhatian mereka 3. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran yang akan disampaikan. Nilai : Minat dan ingin tahu

Langkah 1 (10minit)

Memahami kesan haba ke atas pepejal. ( meramal )

1. Guru menunjukkan bebola besi dan gelang besi. Guru memasukkan bebola besi ke dalam gelang besi. Soalan : Apakah yang terjadi apabila bola besi dilepaskan masuk ke dalam gelang ?

2 . Murid menjawab soalan guru. ( Membuat hipotesis ) Contoh hipotesis : 2. Seorang murid diminta memanaskan bola besi dengan api lilin.Kemudian bola besi tadi Bola besi tidak dapat melepasi gelang besi apabila dipanaskan. dilepaskan masuk kedalam gelang besi. Soalan : Apakah yang berlaku apabila bola besi yang telah Bola besi dapat melepasi gelang besi apabila disejukkan. 3. Murid menjawab dan membuat ( Membuat Inferens ) Besi mengembang apabila dipanaskan. Besi mengecut apabila disejukkan hipotesis dengan bimbingan guru. Soalan : Apakah yang menyebabkan bola besi tidak dapat melepasi gelang tersebut ? dipanaskan tadi dimasukkan ke dalm gelang?

Langkah 2 (10minit)

Kesan haba ke atas a) Pepejal b) Cecair c) gas

1. Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.2kumpulan akan menjalankan ujikaji terhadap pepejal, 2 kumpulan terhadap cecair dan 2 kumpulan terhadap gas. 2. Guru menyediakan alat dan radas kepada murid. 3. Guru membimbing murid untuk menjalankan eksperimen.

Langkah 3 (25minit)

( Mengeksperimen )

1. Murid menjalankan eksperimen mengikut lengkah-langkah yang

(Membuat rumusan )

telah diberikan.

2. Murid mencatat keputusan pada lembaran yang disediakan. 3. Wakil kumpulan membentangkan hasil rumusan mereka perolehi

Langkah 4 ((10minit)

Aplikasi kesan haba dalam kehidupan seharian. Contoh : 1. Kabel elektrik 2. Landasan keretapi 3. Penutup botol yang ketat. 4. Kepingan konkrit pada laluan pejalan kaki

1. Murid diperlihatkan tayangan melalui computer tentang pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian. 2. Murid berbincang dalam kumpulan tentang kesan haba dalam kehidupan seharian. 3. Guru bersoaljawab dengan murid tentang tajuk yang dipelajari.

Langkah 5 (10minit) penutup

Refleksi

1. Murid diminta melengkapkan peta minda dengan bantuan guru dalam lampiran yang disediakan. 2. Murid menjawab soalan pengukuhan.