Anda di halaman 1dari 10

KLIK SINI

Kepentingan PSV
Alat komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan kefahaman

Pengenalan
Menurut June McFee dalam bukunya bertajuk 'Preparation for Art', menyatakan seni adalah sebahagian dari kebudayaan sesuatu masyarakat kerana ianya adalah jelmaan daripada beberapa bahagian nilai, sikap dan kepercayaan dalam sesuatu masyarakat. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya bertajuk Pandangan Islam Tentang Kesenian menyatakan bahawa sesuatu kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh selompok manusia yang membentuk masyarakat, dalam sesuatu ruang dan sesuatu waktu.

Menurut Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art', menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure).

Kepentingan PSV
Alat komunikasi Simbol dan makna Laras bahasa seni

Lukisan di dinding gua menjadi salah satu cara orang zaman batu berkomunikasi, kerana pd zaman itu masih tidak mempunyai sistem bahasa yang lengkap.

Alat Penyataan diri (ekspresi) Moholy Nagey menyatakan, satu cara untuk ilustrasi emosi adalah dengan menggunakan seni untuk merangsang dan menyatakan emosi itu. Sebenarnya melalui aktiviti-aktiviti seni kesan emosi diri akan merasakan kepuasan, lega, lapang perasaan, stabil emosi, dan ketengaan dari tekanan perasaan. Ini terbukti dengan membuat aktiviti melukis, kraf atau apa-apa kegiatan seni akan meimbulkan kesan kelegaan dengan meluahkan perasaan dalam hasil karya yang dibuat itu.

Ekspresi diri (dalam penghasilan karya) Menepati tema dan tajuk Sesuai dgn tujuan hasilan Kuat, kukuh dan selamat Konsep kepelbagaian bahan Imbangan yang menarik Menguasai prinsip rekaan

Kemahiran Memahami fenomena Memproses maklumat Menterjemah maklumat secara visual

Membuat lakaran kecil (awal)

Kemasan akhir yang kemas

Kemahiran mengaplikasi alat, bahan & teknik

Menggunakan alat yang betul

Dikawalselia proses penghasilan

Pemilihan teknik yang bersesuaian

Pengetahuan dan kefahaman Lebih menghargai setiap keindahan alam Dapat menilai dgn cara yang betul tentang hasil karya tokoh2 Memperolehi pengetahuan yang lebih mendalam tentang seni