Anda di halaman 1dari 1

Panduan Tugasan (Kandungan dan Markah) Lemah 1 Pengenalan yang menyentuh sedikit sahaja tentang ciri masyarakat Malaysia

berbilang kaum serta dasar pendidikan negara. Sederhana 2 Pengenalan yang sederhana, menyentuh secara ringkas tentang ciri masyarakat Malaysia dan dasar pendidikan negara.

ajaran 0 1 Tiada sebarang pengenalan mengenai ciri masyarakat Malaysia berbilang kaum serta tidak menyentuh langsung dasar pendidikan negara. Tiada sebarang perbincangan langsung tentang kekuatan dan kelemahan dasar pendidikan negara;

Maklumat 1.0 Tiada sebarang Sokongan rujukan. (Bahan Baik Cemerlang Markah bacaan dan 3 4 Penuh Senarai Pengenalan yang baik Pengenalan yang 4 Rujukan) dan menyentuh ciri menyeluruh dan budaya majmuk menjelaskan dengan masyarakat Malaysia lengkap tentang ciri-ciri serta ditambah dengan masyarakat Malaysia perbincangan tentang yang majmuk serta dasar pendidikan dasar pendidikan negara. negara dengan jelas dan kemas. Perbincangan secara jelas dan huraian yang menyakinkan tentang kekuatan dan kelemahan dasar dan falsafah pendidikan negara dengan merujuk kepada dokumen yang relevan seperti Laporan Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta Pendidikan 1961 dan. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974; Perbincangan secara mendalam dan huraian yang terperinci tentang kekuatan dan kelemahan dasar dan falsafah pendidikan negara dengan merujuk kepada dokumen yang relevan seperti Laporan Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta Pendidikan 1961, dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974; 16

Rujukan kepada sumber yang tidak berwibawa tentang masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara; Tiada senarai rujukan.

Rujukan kepada sumber yang tidak meyakinkan; Susunan tidak mengikut abjad, dan tidak mengikut format APA.

Rujukan kepada sumber yang berwibawa; Susunan mengikut abjad, tetapi tidak akur kepada format APA.

Rujukan terperinci kepada sumber yan berwibawa berken dengan masyaraka majmuk dan dasar pendidikan negara Susunan mengikut abjad dan format A yang tepat.

Jumlah markah

Perbincangan dan huraian yang lemah mengenai dasar dan falsafah pendidikan negara tanpa menyentuh sebarang dokumen yang relevan dalam penggubalan dasar pendidikan seperti Laporan Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960) dan Akta Pendidikan 1961;

Perbincangan secara umum dan huraian yang sederhana tentang kekuatan dan kelemahan dasar dan falsafah pendidikan negara dengan merujuk kepada dokumen yang relevan seperti Laporan Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960) dan Akta Pendidikan 1961;

2.5

Tiada apa-apa cadangan yang diberikan dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar pendidikan negara. Tiada kesimpulan atau kesimpulan tidak berkaitan dengan masyarakat majmuk dan sistem pendikian negara.

Memberikan cadangan yang kurang berkesan dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar pendidikan negara.

Memberikan satu cadangan yang jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar pendidikan negara. Kesimpulan yang sederhana dan hanya menyentuh sedikit sahaja konsep masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara.

Memberikan dua cadangan bernas dan jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar pendidikan negara. Kesimpulan yang baik tentang konsep masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara.

Memberikan tiga atau lebih cadangan yang bernas dan jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar pendidikan negara. Kesimpulan yang kukuh, menunjukkan kefahaman mendalam tentang konsep masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara.

10

1.5

Kesimpulan adalah lemah dan tidak menyentuh konsep masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara.